ДО: „Агро груп Видин” еоодДата20.07.2018
Размер98 Kb.

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg


ДО:

Агро груп Видин” ЕООД,Симеон Димитров Димитров,

ул. „Дондуков”, №19,

гр. Видин
ДО:

Кирил Матеев,

Директор Дирекция „ФСД”

при община Видин,

пл. „Бдинци”, №2,

гр.Видин
ДО:

Лидия Стефанова Димитрова,

р-н „Надежда”, ж.к. „Лев Толстой”,

54, вх.Г, ет.6, ап.87,гр.София
ДО:

Владко Стефанов Атанасов,

ул. „Йеромонах Лазар”, №9,

гр. Видин
ДО:

Иван Маринов Маринов,

ж.к. „Гео Милев”, №25, вх.А, ет.3, ап.9,

гр. Видин
ДО:

Светла Василева Генова,

ж.к. „Баба Тонка”, №3, вх.В, ет.8, ап.68,

гр.Видин
ДО:

Агроклас 7”, ООД,Румелия Недкова Кирилова,

ул. „Тунджа”, №41, офис 1,

гр.София


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ чл.129, ал.2 от ЗУТ


Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-02-11-727/20.08.2015г. на Зам.Кмета на Община Видин е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват имот с идентификатор 10971.512.209, по Кадастралната карта и КР на гр.Видин, с който се предвижда както следва:

1. ПР – урегулиране на имот с идентификатор 10971.512.209 в УПИ ХХХІІІ-209 в кв.611, с предназначение «за оранжериен комплекс» с площ 16 990, 81 кв.м. и лице 39м., като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници на имота в обхвата на плана и се определят прилежащите, към имота улици с обвръзка за достъп до имота, като се обособява улица от о.т.1713 до о.т.1717, която се включва между о.т.516 и о.т.603 обособени на съществуващия булевард «Панония», гр.Видин;

2. ПУП – ПЗ, с който се определя бъдещото застрояване;

3. Планове – схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация;

Документите може да разгледате в стая №9, етаж 4 в сградата на Община Видин, всеки работен ден.

На основание чл.129, ал.2 и във вр. с чл.131 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на уведомяването Ви, можете да подадете възражения до Административен съд Видин чрез Община Видин


ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА

ОБЩИНА ВИДИН :.........................................

/арх. А. Недялков/

Изготвил : М. Борисова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница