До общински съвет – бургасДата19.07.2018
Размер43.43 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От Йорданка Ананиева – Зам.-кмет „Култура и образование
ОТНОСНО: Стартиране на нова процедура за изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2012 година с решение на Общински съвет – Бургас от заседание, проведено на 26.06.2012 г. (протокол № 11) е предоставен терен в обособено УПИ II кв. 139 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, намиращ се между ул. „Цар Симеон I“ и булевард „Стефан Стамболов“, отреден за озеленяване, за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията от инициативен комитет, представляван от г-н Георги Дражев Атанасов.

На 24.09.2014 г. Община Бургас обявява открит конкурс за идеен проект за паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника). В установения срок са постъпили две проектни предложения за участие. Първото, на скулптура Радостин Дамасков, с членове на екипа Златина Дамаскова, арх. Галина Милкова и арх. Владимир Милков, което проектно предложение е оценено от Журито с комплексна оценка 19 точки. Второто проектно предложение, на участника Янко Пенев, не е допуснато до оценка и класиране от Журито поради несъответствие с показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. Това не позволява да е налице реална конкуренция между идейни предложения поради наличието на само един проект, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя и на основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки конкурсът за проект е прекратен.

Няколко месеца след това, на 09.02.2015 г. неправителствени организации от Бургас (Дружество на художниците, Черноморски институт, Сдружение „Морски сговор“, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Драматичен театър „Адриана Будевска“, Гражданско дружество АРС и издателство „Бряг“) изпращат до Община Бургас писмо с предложение за отреждане на място за изграждане на нов паметник, който да е реплика на съществуващия в Бургас такъв до 50-те години на XX век. В писмото се посочва още, че ако идеята бъде одобрена е необходимо да се определи финансиране и да се проведе конкурс.

На 14.04.2015 г. председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност в Общински съвет - Бургас внася за разглеждане докладна записка за отмяна на решението прието по т.32 от Протокол № 11/ 26.02.2012 г. и за обособяване на нов терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за възстановяване на паметника на Александър Георгиев – Коджакафалията.

На заседание на 28.04.2015г. Общински съвет – Бургас взема решение за реализацията на проекта, предложен от скулптора Радостин Дамасков, да се инициира кампания за събиране на средства от дарители, за проектиране и изграждане на паметник на Александър Георгиев-Коджакафалията в УПИ II, кв.139 по плана на ЦГЧ в Бургас, намиращ се между ул. „Цар Симеон“ и бул. „Стефан Стамболов“. Инициативен комитет с председател Руслан Карагьозов започва дарителска и информационна кампания, като е открита сметка за събиране на средства за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията и е популяризирана в медиите идеята на скулптура Радостин Дамасков.

Във връзка с предложението за възстановяване на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, реплика на оригинала, е отреден терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас.

В изпълнение на това решение на 27.01.2016 г. Община Бургас стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“. В установения срок постъпват три проектни предложения: от „Трансстрой еко“ ООД, „Екоарт инженеринг“ ООД и ДЗЗД „Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016“. С Решение № 1632/17.06.2016 г. на първо място е класиран проекта на ДЗЗД „Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016“.

Поръчката е прекратена и решението за избор на изпълнител е отменено, поради появилите се противоречия сред инициаторите за възстановяване на паметника, свързани с начина на използване на запазените части от неговия оригинал.

На 10.10.2017 г. Община Бургас информира дружествата, класирани на първо и второ място, че имат възможност да потвърдят валидността на подадените от тях оферти за участие в процедурата. Това обаче не бе направено, което води до невъзможност за продължаване на процедурата.

Към края на м. февруари 2018 г. по информация на Председателя на инициативния комитет Руслан Карагьозов в дарителската сметка няма постъпили средства, които да позволят изграждането на паметника, предложен от скулптора Радостин Дамасков, съгласно решение на Общински съвет от 28.04.2015 година.

В бюджета на Община Бургас за 2018 година са предвидени средства за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията.

На основание на гореизложеното и чл. 21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет да вземе едно от посочените


Р Е Ш Е Н И Я:

  1. Да се стартира процедура за „Проектиране и изграждане на паметник, представляващ скулптурно изображение на Александър Георгиев – Коджакафалията“ на терен, отреден за озеленяване, в обособено УПИ II кв. 139 по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, намиращ се между ул. „Цар Симеон I“ и булевард „Стефан Стамболов“;

или  1. Да се стартира процедура за „Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на XX век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“ на терен в УПИ II, кв. 19 по плана на к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас;С уважение,
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.– кмет „Култура и образование“
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница