До районен съд гр. Стара загораДата23.11.2017
Размер13.54 Kb.
Молба за теглене на суми от парични влогове или закриване на парични влогове на непълнолетно дете /14-18 г./

ДО

РАЙОНЕН СЪД

ГР. СТАРА ЗАГОРА
МОЛБА

От ……………………………………………..…...............………, ЕГН…………………….,


/трите имена на детето/
С настоящ адрес …………………………...………………………………………………….,
/населено място, което попада в съдебния район на съда/

Действащ/а/ със съгласието на своите родители

Майка ………………………………………….……………….….., ЕГН …………………. и

/трите имена на майката/

Баща ..…………………………….…………………….……..…..., ЕГН …….………………
/трите имена на бащата/
Г-н (г-жо) Районен съдия,

Моля да ми бъде разрешено да изтегля сумата ……………… от /да закрия паричния си влог по банкова сметка № ………………………………………………………………….…

в …………………………………………………………………………………...………...…..
/точно наименование на банката/

Сумата ми е необходима за ………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………......…
/посочват се обстоятелства за това, че разпореждането е в интерес на детето/

Моля да ми бъде издадено удостоверение за разрешението.


Приложение:
1. Документи за самоличност на детето и неговите родители;
2. Удостоверение за раждане на детето;
3. Влогова книжка;

4. Становище на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето;


5. Бордеро за внесена държавна такса по сметка на РС - Стара Загора в размер на 30 лв.;

6. Други: съдебно решение /удостоверение за упражняване на родителски права, акт за смърт, удостоверение за приемане на наследство по опис.гр. Стара Загора, …….…….201...г. Молител:…………………………
/подпис на детето/
Дал съгласие: 1……………………….
/подпис на майката/
2………….…………….
/подпис на бащата/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница