Доц д-р инж. Радан Иванов – Ректор на всу „Л. Каравелов” Общото събрание на всу „Л. Каравелов”Дата18.01.2018
Размер24.68 Kb.


Доц. д-р инж. Радан Иванов – Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

Общото събрание на ВСУ „Л. Каравелов” избра за Ректор доц. Радан Иванов, който ще управлява висшето училище през следващите четири години.

Новия ректор получава от предшественика си – доц. Годинячки, една напълно изградена, добре структурирана и хармонично функционираща институция, успешно реализирала прехода от военно в цивилно учебно заведение и в същото време запазила най-доброто от военновременните си традиции – дисциплина и отговорно отношение към работата и материалната база.

Доц. Иванов е типичен представител на средното поколение академични работници – учил е, работил и специализирал в Япония и Англия повече от десет години, владее свободно четири езика, бил е на краткосрочни специализации, обмяна на опит и участия в академични и образователни форуми в над петнадесет държави.

Използвайки богатия си международен опит той ще се заеме с мисията да модернизира всички дейности във ВСУ, вземайки най-доброто от утвърдените световни практики и българските традиции във висшето образование и изследователската дейност.

В представянето на своята предизборна платформа, структурирана в четири основни направления, доц. Иванов отбеляза, че бъдещият мандат ще бъде огромно предизвикателство, тъй като ще се реализира в условията на незатихваща икономическа и финансова криза, а също и на демографска криза, която ще влияе неблагоприятно на университетите поне в следващите петнадесет години. Според него, единствения път за оцеляване и развитие на ВСУ в тези условия е утвърждаването му като разпознаваема и уважавана институция не само в България, но и в чужбина, както и доизграждането му като “бранд” във висшето образование и изследователската дейност в областта на Строителното инженерство и Архитектурата. Ключовите думи на платформата са две – ефективност и иновативност, а за реализирането й са набелязани широк спектър от задачи за изпълнение сред които са:  1. Въвеждане на платформа за електронно обучение с цел подобряване на комуникацията между преподаватели и студенти при разпространение на учебен материал. Преход на задочното обучение в дистанционно обучение.

  2. Адаптиране на кандидатстудентските кампании към условията на недостиг на кандидат-студенти; запазване и увеличаване на общия брой приети студенти.

  3. Привличане на чуждестранни студенти от различни държави.

  4. Реализиране на съвместно обучение и съвместни специалности с български и чуждестранни университети.

  5. Разширяване на дейността на Научно-изследователския сектор посредством привличане на преподаватели занимаващи се с проектантска и консултантска дейност.

  6. Въвеждане на проста и ясна система за финансово стимулиране на преподаватели, които публикуват статии в най-реномираните международни научни списания.

  7. Затвърждаване и разширяване на нововъведения метод за дипломиране чрез разработка на изследователска задача. Проучване и въвеждане на нови методи за въвличане на студентите в изследователската работа, включително стартиране на изследователски магистратури.

  8. Активизиране на кандидатстването за проектно финансиране по европейски и други програми. Създаване на механизъм за поощряване на отделни преподаватели и служители или колективи да разработват и подават проектни предложения.

.

В заключение, новоизбраният ректор обобщи, че представената програма е широкообхватна и амбициозна, но е реално изпълнима при мобилизиране на усилията на целия колектив от преподаватели, служители и студенти.инж. Боряна Димитрова

Секретар на Ректор и Връзки с общественосттаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница