Епублика българия министерство на оДата26.08.2016
Размер12.94 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национален парк Рила”СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ и във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО “ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВРАБЧОВА КУКУМЯВКА (GLAUCIDIUM PASSERINUM) И НА ПЕРНАТОНОГА КУКУМЯВКА (AEGOLIUS FUNEREUS) ПО ПРОЕКТ № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА“

Ви уведомяваме, че на 08.04.2014г. от 15:30 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Рила”, гр. Благоевград, кв.Вароша, ул. „Бистрица” № 12В, ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

Изготвил:Янка Илиева

мл.експерт „ОП“

И


2

700 Благоевград, ул. „Бистрица” № 12 В, П.К. 5
6

Тел: (+359 73) 880 537, Факс: (+359 73) 881 023e-mail: office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bgБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница