Европейската комисия провежда обществено допитване за определяне на най-добрия начин за подобряване на качеството на въздуха в ЕвропаДата09.04.2018
Размер30.99 Kb.Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 декември 2012 г.Околна среда: Споделете мнението си как да се подобри политиката на ЕС по отношение на качеството на въздуха

Европейската комисия провежда обществено допитване за определяне на най-добрия начин за подобряване на качеството на въздуха в Европа. През следващите дванадесет седмици всички заинтересовани страни са поканени да споделят възгледите си относно начините за гарантиране на пълното прилагане на действащата рамка, нейното подобряване и допълване с конкретни действия. Резултатите от допитването ще бъдат включени в цялостния преглед на политиката на ЕС по отношение на въздуха, който трябва да е готов през 2013 г. В допитването може да се участва до 4 март 2013 г.

Замърсяването на въздуха и свързаните с него заплахи за околната среда и здравето на човека продължават да тревожат много европейски граждани. Независимо от постигнатия през последните десетилетия напредък в резултат на законодателството за намаляване на вредните замърсители като серен диоксид, олово, азотни оксиди, въглероден оксид и бензен, някои замърсители все още създават проблеми. Летният смог и потенциално вредните тропосферен озон и фини частици, които крият значителни рискове за здравето, редовно превишават безопасните граници. Замърсяването на въздуха продължава да е причина за преждевременната смърт на над 350 000 души годишно в ЕС.

Допитването е разделено на две части — кратък въпросник за широката общественост и по-дълъг раздел с въпроси за експерти и служители от национални администрации, регионални и местни власти, изследователи, предприятия, заинтересовани страни, групи в областта на здравеопазването, опазването на околната среда и др. с опит в прилагането на законодателството на ЕС относно качеството на въздуха.

Онлайн допитването е част от по-широк процес, предназначен да включи обществеността в предстоящия преглед на политиката на ЕС по отношение на въздуха. С това приключва започнатият от Комисията през януари 2011 г. (вж. MEMO/11/31) процес на консултации, включващ редовни срещи с държавите членки и с други заинтересовани страни, както и първото обществено допитване за ефективността на политиката на ЕС по отношение на качеството на въздуха и за бъдещите приоритети (вж. IP/11/813).

Комисията съвсем скоро ще публикува и резултатите от проведената от „Евробарометър“ анкета за качеството на въздуха. Около 25 000 европейски граждани в 27-те държави — членки на ЕС, споделиха възгледите си по проблемите с качеството на въздуха.Следващи стъпки

На базата на двугодишен задълбочен анализ и на резултатите от този обширен процес на консултации Комисията ще направи предложение за бъдещето на политиката на ЕС по отношение на въздуха най-късно до 2013 г.За повече информация:

Въпросник за експерти: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts

Въпросник за широката общественост:  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP

За да участвате в допитването:http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Допълнителни данни за политиката на ЕС по отношение на чистотата на въздуха и нейния преглед:http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)IP/12/1337


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница