Име: Тестови задачи за трети класДата11.03.2018
Размер55.07 Kb.
Име: _________________________________________

Тестови задачи за трети клас
1.Колко звука има в думата „БОЯДЖИЯ”?

а/седем звука

б/осем звука

в/девет звука

2.Колко звука има в думата „ФРИЗЬОРКА”?

а/седем звука

б/осем звука

в/девет звука

3.Колко звука има в думата „ДЮЛЯ”?

а/четири звука

б/пет звука

в/шест звука

4.Колко беззвучни съгласни се чуват в думата „ЩЪРБАВ”?

а/една беззвучна съгласна

б/две беззвучни съгласни

в/три беззвучни съгласни

5.Колко звучни съгласни се чуват в думата „ПРЕГЛЕД”?

а/два звучни съгласни се чуват

б/три звучни съгласни се чуват

в/четири звучни съгласни се чуват

6.Кои са гласните звукове в думата „МЛЯКО”?

а/Я, О


б/И, А, О

в/А, О


7.Кои са гласните звукове в думата „ЛЮТИВ”?

а/Ю, И


б/И, У, И

в/У, И


8.В кой ред всички думи имат еднакъв корен?

а/народ, народен, наричам

б/страна, странник, страшен

в/старец, старина, остарявам

9.В кой ред всички думи са сродни?

а/спортувам, спортист, състезателен

б/пътека, пътник, пътен

в/гора, горски, горчив

10.Колко членувани съществителни имена са употребени в изречението „Задъхано от радост, момчето грабнало тая пита и я притиснало към гърдите си.”?

а/едно съществително име

б/две съществителни имена

в/три съществителни имена

11.В кой ред всички съществителни имена са членувани?

а/учителя, войникът, момчета

б/кокичетата, мъжа, жената

в/патета, полето, вятърът

12.В кое изречение е употребено лично местоимение?

а/Ще дойда по-късно.

б/Вие ли се обадихте на лекаря?

в/Вятърът вие в комина.

13.В кой ред „по” е употребено като частица за степенуване на прилагателните имена?

а/По веселите им лица познах, че са доволни от разходката.

б/По лесните задачи ги решават всички ученици.

в/По бързите стъпки се досетих, че е уплашен.

14.Колко глагола в 3 лице, единствено число са употребени в изречението:”Когато го видях, доста се учудих, че целият беше мокър.”?

а/един глагол

б/два глагола

в/три глагола

15.Колко глагола в минало време са употребени в изречението:”По скалите е по-трудно да се катериш, но малкият алпинист не се уплаши.”?

а/един глагол

б/два глагола

в/три глагола

16.Колко глагола в сегашно време са употребени в изречението:”Като чуят песента, ще се чудят планините, че някъде си има земя и там всяко зрънце е живо и всяко стръкче диша.”?

а/три глагола

б/четири глагола

в/пет глагола

17.Колко глагола в бъдеще време са употребени в изречението:”Дали ще бъде скоро това пътуване, което той всяка вечер сънуваше и очакваше с нетърпение?”?

а/един глагол

б/два глагола

в/три глагола

1 8.Колко обръщения има в този стих?

О, майко моя, родино мила,

защо тъй жално, тъй милно плачеш?

Гарване, и ти, птицо проклета,

на чий гроб там тъй грозно грачеш?

а/две обръщения

б/три обръщения

в/четири обръщения

19.В кой ред е написано подбудително изречение?

а/Татко ми купи колело

б/Татко, купи ми колело

в/Татко ще ми купи колело

20.В кой ред е написано възклицателно изречение?

а/Майката на Петьо е много хубава

б/Най-хубавата майка на света е моята

в/Кажи, коя е най-хубавата майка на света

21.Прочетете текста:

Неволя


Две момчета често ходели с баща си за дърва в гората. Веднъж баща им казал:

- Деца, хайде идете самички за дърва!

- Бива, тате – рекли момчетата. – Ами ако се строши колата, кой ще ни я направи?

- Ами ако се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще ви я направи.

Двете момчета послушали баща си. Впрегнали воловете. Отишли в гората.

Натоварили добре колата.

Тръгнали си. Не щеш ли, насред пътя им се строшила колата. Спрели се момчетата и почнали да викат:

- Невольо! Невольо! Ела ни направи колата!

Викали, викали, никой не им се обадил. Взело да се мръква, а неволята я нямало

още никаква. Най-после по-малкото момче рекло:

- Бате, тая проклета неволя няма да дойде. Мръква се вече. Я да се заловим самички и колкото можем, да поправим колата!

Двете момчета взели брадвата и теслата. Навели се и клъц оттук, клъц оттам – поправили колата.

Когато си отишли, баба им ги попитал:

- Е-е, как прекарахте в гората?

- Остави се, тате! – рекли те. – Насред пътя ни се строши колата. Викахме, викахме проклетата неволя, гърлата си продрахме, но тя не ни се обади. Видяхме, че няма да дойде. Взехме брадвата и теслата и колкото можахме поправихме колата.

- Ето, синко, това е неволята! – казал баща им. – Вие сте я викали, а тя е била при вас. Като нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Гдето ще рече, неволята ви я е поправила.


Прочетете внимателно въпросите към текста на приказката „Неволята” и отговорете.

Кой отишъл за дърва в гората?

а/бащата


б/двете момчета с бащата

в/двете момчета самичкиКакво посъветвал бащата своите синове?

а/да идат самички за дърва

б/да оставят колата, ако се строши

в/да викат неволята да им поправи колата


Кой е поправил колата?

а/неволята

б/по-големият брат

в/двамата братя


22.Прочетете текста:

Работна жена

Цяла година една жена прела, сновала и тъкала. Изтъкала един ръкав, ушила го на мъжа си и като излезли двамата на хорото, рекла му:

-Мъжо, я си вдигни ръката! …Ама високо, високо, да видят хората, че имаш нов ръкав!

Хванал се мъжът й на хорото, а тя не могла да му се нагледа:

- Ле – ле – викала си, - колко било хубаво да имаш нов ръкав!...Ех, дали ще съм жива да изтъка и другия!


В кой ред са посочени опорните думи, по които може да се определи темата в текста на народната приказка „Работна жена”?
а/една жена, ушила на мъжа си, на хорото, хванал се, колко било хубаво

б/една жена, сновала, един ръкав, излезли двамата, дали ще съм жива

в/една жена, тъкала, изтъкала, един ръкав, ушила на мъжа си, имаш нов ръкав, мъжът, да изтъка и другия

23.Прочетете текста:

Най-хубавите ръце

Край една река седели три богати жени. Те се хвалели една на друга с нежните си ръце.

Край тях минала една старица.

- Коя от нас има най-хубави ръце, бабо? – попитали я жените.

- Ей онази жена има най-хубави ръце – казала старицата и посочила една селянка, която копаела в нивата си. Хубави са само тези ръце, които се трудят.
За какво се разказва в този текст? Коя е неговата тема?

а/за три богати жени и една селянка

б/за една умна старица

в/за ръцете, които се трудят и са най-хубави

24.В кой ред изречението е редактирано правилно?

а/Аз не разбрах зашто този лъв беше мокар.

б/Аз не разбрах защо този лъв беше мокар.

в/Аз не разбрах защо този лъв беше мокър.

25.В кой ред всички думи са написани правилно?

а/калбо, лачисти, мързелан

б/кълбо, лъчисти, марзелан

в/кълбо, лъчисти, мързелан

26.В кой ред всички думи са написани правилно?

а/кожухар, укорявам, глохарче

б/кужухар, окорявам, глухарче

в/кожухар, укорявам, глухарче

27.В кой ред всички думи са написани правилно?

а/кеселина, чернилка, мелничар

б/кисилина, чирнилка, милничар

а/киселина, чернилка, мелничар

28.В кой ред всички думи са написани правилно?

а/микроп, микроскоб, бележка

б/микроб, микроскоп, белешка

в/микроб, микроскоп, бележка

29.В кой ред всички прилагателни имена са написани правилно?

а/рожденна, искрени, есенниб/рождена, искренни, есени

в/рождена, искрени, есенни


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница