Информация за лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари), сключили договор с нзок на територията на област русестраница1/3
Дата15.01.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ), СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

Име на лечебното заведение

Адрес

Телефон за контактите

ЕТ "Д-Р ГАЛЯ СТАНЕВА"

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 2, к-т 209

082 814 249; 0887 231 449

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ""

гр. Русе, ул. "Славянска" 2А, ет.4, к-т 30

0898 675 955

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЮЛИЯНА АТАНАСОВА"

гр. Русе, бул. "Съединение" 37, ет. 2, к-т 4

082 824 715; 0899 113 293

ЕТ "Д-Р СТЕФКА ТОДОРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 16, к-т 2

082 820 587;0896 657 163

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ПЕТЪР ПЕТКОВ""

с. Пиргово, ул. "Пиргос"; с. Мечка, СЗС

08114 2388; 08114 2316

ЕТ"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЗОЯ РАШЕВА"

гр. Русе, ул. "Александровска" 97, ет. 1

082 820 876; 0878 972 651

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ТАТЯНА СОТИРОВА""

гр. Русе, ул. "Борисова" 51

0896 832 677; 082 512 106

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р АНГЕЛ БРАЙКОВ"

гр. Две могили, ул."Христо Ботев" 19

0889 940 021

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "МЕДИКС - Таня Попова"

гр. Две могили, ул. "Хр. Ботев" 19; с. Каран Върбовка, СЗС

0893 576 996

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТОДОРОВ - ЕООД"

с. Баниска, ул. "Хр. Ботев" 3; с. Помен, СЗС; с. Могилино, СЗС

08147 2202, 0885 257 411

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р КАТЯ АТАНАСОВА""

гр. Две могили, ул. "Христо Ботев" 19

0887 436 460

СД "МЕГАМЕД - Д-Р ГЕОРГИЕВ И С-ИЕ"

гр. Русе, ул. "Независимост" 2 ет.3, к-т 321; с. Басарбово, СЗС; с. Семерджиево, СЗС; с. Ястребово, СЗС

082 828 000; 0887 727 460

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ОЛГА САКАКУШЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА""

гр. Сеново, ул. "Ал.Стамболийски" 70

0889 848 244

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "НИКОЛАЙ ИСКЪРОВ"

с. Новград, ул. "Възраждане" 36; с. Джулюница, СЗС; с. Долна Студена, СЗС

0899 432 802

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р ВАСИЛ ПЕТРОВ""

гр. Борово, ул. "Мусала" 2

0888 829 222

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р ВИДЕЛИНА МОЛЛОВА""

с. Бъзовец, ул. "Г. Димитров" 101

0889 971 601

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ЕЛКА ГЕОРГИЕВА""

гр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" 42

0885 917 623

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "ЛЮБЕН ТОТЕВ""

с. Караманово, ул. "Генерал Радецки" 45; с. Пиперково, СЗС

0886 647 722

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА - ЕООД"

гр. Бяла, ул. "Стефан Стамболов" 42

0887 552 719

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ET "Д-Р ТИХОМИР МАКСИМОВ""

гр. Бяла, ул. "Георги Раковски" 8; с. Босилковци, СЗС; с. Белцов, СЗС

0885 917 620

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р НАДЯ ДРУМЕВА""

гр. Бяла, ул. "Хаджи Димитър" №13 А

0887 615 838

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВЕСЕЛИНА ЙОНЧЕВА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 51

0899 315 282

ЕТ "Д-Р ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА"

гр. Русе, ул. "Славянска" 2А, к-т 29

082 834 599; 0889 261 763

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ИВАН ВЕЛЕВ""

гр. Русе, ж.к. "Родина", бл. "Фридрих Енгелс", вх. Г, ет.1

082 844 404, 0888 927 623

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р ИВАН СОРОКИН""

гр. Русе, ул. "Рига", ет.2, к-т 37

0897 741 213; 082 502 446

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - " ЕТ "Д-Р БОРЯНА ИВАНОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 2, к-т 210 и 211

082 814 250; 0879 285 799

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р КАЛИНА ГОЧКОВА""

гр. Русе, кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" 16; кв. "Долапите", ул. "Ботевград" 6

082 589 288; 082 589 277; 0888 593 667

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 1, к-т 108

082 814 245; 0898 587 711

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НЕДЕЛЧЕВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Борисова" 51

082 834 122; 0878 934 077

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТАТЯНА ДИМИТРОВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Борисова" 36

0886 576 500, 082 83 43 47

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р АЛБЕНА ВЕЛИКОВА""

гр. Русе, ул. "Славянска" 2А

0886 519 725

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р СВЕТЛАНА НЕДЯЛКОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет.3, к-т 322

0887 445 403; 082 814 231

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДОБРИНКА РАДОЕВА - ЕООД"

с. Ценово, ул. "Цар Освободител" 68

0887 840 166

ЕТ "ПАЧИКО - Д-Р ЕМИЛИЯ ЯНКОВА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 36

082 861 424; 0887 276 088

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "ДАРИЯ БОРИСОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 1, к-т 109

0898 531 931; 082 814 246

ЕТ "Д-Р СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ"

гр. Мартен, Здравна служба

0888 561 997

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КРАСИМИРКА БОТЕВА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 51

082 512 842; 0896 832 908

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЛАМЕН СТАНЕВ"ЕООД

с. Сандрово, ул. "Хан Крум" 19; с. Борисово, СЗС; гр. Мартен, Здравна служба

0889 695 957

"ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ТОТЕВ - Д-Р НЕДЕЛЧЕВА - ООД"

гр. Русе, ул. "Шести Септември" 69А

082 581 800; 0888 722 145

ЕТ "Д-Р ЕМИЛ МЛАДЕНОВ"

гр. Русе, ж.к. "Дружба - 1",ул. "Стрешер планина" 37, вх. А

082 861 197; 0886 358 398

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - МАЯ - Д-Р ЮЛИАНА ИВАНОВА - ОБЩА МЕДИЦИНА""

гр. Русе, ул. "Славянска" 2А, ет.4, к-т 22

0899 456 601

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИКА - Д-Р ДЕНИЗ ЗИЯ" ЕООД

гр. Русе, ж.к. "Дружба-3", бл.10, секция Г; ул. "Давид" 17, ет.2

082 861 200; 0888 889 192

ЕТ "Д-Р МАРИЯ ДЖУРОВА"

гр.Русе, ул. "Воден" 6

082 507 308; 0888 271 027

СД "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА - МАТЕВА, КАБАИВАНОВА - АВИЦЕНА"

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, к-т 113 и 114

082 814 291; 082 814 295; 0888 548 833; 0888 411 915

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-р РУМЯНА ГЕОРГИЕВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет. 1, к-т 18

082 502 401, 0887 258 827

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р БОЖАНА ДЕКОВА" ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.1, к-т 24

0888 716 966

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ЕВГЕНИ СТОИМЕНОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ""

с. Тетово, ул. "Ген. Столетов" 2

08187 22 66; 0887 792 329

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ТУРАЛ" ЕООД

гр.Сливо поле, ул. "Панайот Волов" 2; с. Голямо Враново, СЗС; с. Малко Враново, СЗС; с. Стамболово, СЗС

08131 2111; 0887 960 511

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ"

гр. Русе, ул. "Драма" 13, к-т 3

082 834 349; 0899 681 154

ЕТ "Д-Р ТОДОРКА ЗЛАТАНОВА"

с. Ряхово, ул. "Бачо Киро" 2; с. Бабово, СЗС

0886 905 823; 08133 2247

”АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЙОРДАНКА ГРОЗДАНОВА - ЕООД”

гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" 80

082/842 842; 0888 783620

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТАТЯНА ЖЕКОВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 2, к-т 217

082 814 288; 0888 508 728

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ФЕБ - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Николаевска" 42

082 821 603; 0887 235 507

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИВАЙЛО ИВАНОВ - ЕООД"

с. Ново село, ул. "Трети март" 2; с. Хотанца, СЗС; с. Червена вода, СЗС; с. Юделник, СЗС

0889 632 263

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р АНДРЕЙ БОЯДЖИЕВ РУСЕ" ЕООД

гр. Ветово, ул."Г. С. Раковски" 4

0887 294 344

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р СРЕБРИНА ПЕТКАНОВА""

гр. Русе, ул. "Петър Берон" 9А, ет.1, ап.1

082 591811; 0897 968 636

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ЕВГЕНИЙ СТОЙКОВ""

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.2, к-т 34

082 502 443; 0887 175 858

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р БОЖИДАР НИКОЛОВ" ЕООД

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, к-т 215 и 216

082 814 284; 0887 241 869

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ЛИЛИЯ ПАНАЙОТОВА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 16

0886 616 902

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ " Д-Р ПЕТЯ СТЕФАНОВА ""

гр. Русе, ж.к. "Дружба - 3", бл. 10, вх.Г, ет.1

082 861 648; 0886 495 095

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "ВЕНЦИ 2000 - Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ""

с. Горно Абланово, ул. "Христо Ботев" 28

0888 988 309; 0876 372 571

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - "МИЛ-МЕД-ЕООД""

гр. Русе, ул. "Рига 35", ет. 2, к-т 45

082 502 411; 0889 202 992

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ"

гр. Русе, ул. "Борисова" 16, к-т 1

0888 579 433

ЕТ "Д-Р ДЕТЕЛИН ЯНЕВ"

с. Смирненски, ул. "Преслав" 1А

0887 494 801

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р НАТАЛИЯ ЗАРТОВА ""

с. Николово, ул."Плиска" 54

08118 3704; 0886 133 651

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ГРУПОВА ПРАКТИКА - Д-Р ПАПАЗЯН - ООД"

гр. Русе, ул. "Св. Георги" 6, вх.А

082 821 087; 0888 591 568

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ЕМИЛ ПИРОНКОВ""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 2, к-т 213 и 214

082 814 253; 0896 846 066

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р УДЕВА -РУСЕ" ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.1, к-т 22

0878 899 284; 082 502 405

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА -Д-Р РОСЕНКА ЯЛАНДЖИЕВА"

гр. Русе, ул. "Борисова" 51

082 834 122, 0879 067 415, 0888 996 001

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "АТЕЯ- Д-Р АНТОНИЯ АНТОНОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, к-т 202

082 814 248; 0888 625 532

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ГАЛИНА ДЮЛГЕРОВА"

гр. Русе, ул. "Николаевска" 101, бл. "Житен клас" вх. А , партер

082 823 037; 0888 345 544

ЕТ "АЙДЪН ДЖИНИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА"

гр. Глоджево, ул. "Динко Стефанов" 22

0888 945 458

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА "ЕТ "Д-Р ВАЛЯ ДЕНЧОВСКА"

гр. Русе, ул."Рига" 35, ет. 2, к-т 42

0878 794 852; 082 502 409

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р КРАСИМИРА БОЙЧЕВА""

гр. Русе, ул."Независимост" 2, ет. 1, к-т 105

0898 531 632; 082 814 277

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р НАТАЛИЯ ПАТРИКЕЕВА"

с. Кривина, СЗС; с. Беляново, СЗС; с. Новград, СЗС

08124 2260; 08126 8282; 0879 047 330; 0885 040 580

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р НАТАЛИЯ КОСТАДИНОВА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет. 1, к-т 110

0888 837 050; 082 814 244

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ГРУПОВА ПРАКТИКА - СД "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - Д-Р ТОДОРОВ И СИЕ""

гр. Русе, ж.к. "Дружба - 3", бл. 10, ет. 1

082 861 648; 0889 625 576

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИКА - ООД"

с. Щръклево, ул. "В. Дичев" 10А

0888 878 310; 08111 29 26; 082 822 596

ЕТ "Д-Р ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА"

с. Просена, ул. "В. Левски" 14; с. Николово, ул. "Липник" 84; с. Долно Абланово, СЗС

0887 830 036; 08118 2174

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЗДРАВЕЦ - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Ракитово" 10 А

082 861 196; 0886 097 349

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р МАРИЯНА ПЕТКОВА""

гр. Русе, ул. "Пристанищна" 22, вх. Б, ет. 1

082 825 159; 0887 482 825

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - Д-Р ДАРИНА КЪНЕВА"ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.2, к-т 43 и 44

082 502 410; 0896 831 580

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ"Д-Р ВЕЛИСЛАВА БРЯЗОВСКА""

гр. Русе, ул. "Независимост" 2

0888 85 11 57; 082 814 242

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р СТАНИМИР МИХАЙЛОВ - ЕООД"

гр. Борово, ул. "Цар Борис ІІІ" 11; с. Обретеник, ул. "Мусала" 2

0888 905 746; 08143 2216

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА -ЗИМ -Д-Р ЗДРАВКА ДИМИТРОВА""

гр. Русе, ул. "Славянска" 2А, ет.4, к-т 28

082 833 964; 0898 250 906

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА -Д-Р РАДОСЛАВ БАРБОЛОВ" ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет. 2, к-т 38

0889 288 261; 082 502 447

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Александровска" 97; ет. 1

082 830 799; 0889 704 485

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЛИДИЯ ЦОНЕВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Александровска" 97, ет. 1

0888 549 556; 082 820 886

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р РОСИЦА ГЕЦОВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Независимост" 2

0888 341 595; 082 871 126

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ВАЛЕО - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Згориград" 79

082 844 163; 0888 149 338

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р НЕРИМАН ПАНДЖАР"

гр. Русе, ж.к. "Дружба - 3", бл.10, вх.Г, ет.1

082 861 423; 0899 858 310

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -Д-Р ШАРЛОТА АЙЗНЕР -ЕООД"

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.1, к-т 19

0898 532 948; 082 502 403

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ""

с. Кацелово, ул. "Трети Март" 28

081492 224; 0888 890 965

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ""

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет. 2, к-т 47

082 502 442; 0897 471 212

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДОКТОР ВАНЯ ИЛИЕВА - ЕООД"

гр. Русе, ж.к. "Чародейка-Г-юг", пред бл. 213

082 588 772; 0889 304 943

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ "Д-Р СТАНИМИР СТАНЕВ""

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.1, к-т 16

082 502 437

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИРИНА КОЙЧЕВА - ЕООД"

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.1, к-т 23

082 502 406, 0888 812 392

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ВИКТОР СЪБЕВ"

гр. Русе: кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" 16; кв. "Долапите", ул. "Ботевград" 8

0896 244 015

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ЕТ "Д-Р ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА"

гр. Русе, ул. "Атанас Буров" 15

082 809 292; 0878 823 211

ЕТ "ДОКТОР МЛАДЕН ДИМИТРОВ"

с. Кошов, ул."Цар Иван Асен ІІ" 4, ет. 1; с.Тръстеник, ул. "Шести Семтември" 74, ет. 1

0879 353 536

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ПЕТЪР ЯНЕВ - РУСЕ" ЕООД

с. Бъзън, ул. "Ал. Стамболийски" 1; с. Сваленик, ул."Р. Дамянов" 2

0888 312 855; 08163 23 25

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р КАТЕРИНА АНГЕЛОВА" ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.2, к-т 35

0887 258 722; 082 502 496

ЕТ ”АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ИРЕНА КАЦАРОВА”

гр. Бяла, ул. "Мидия Енос" 1; с. Полско косово, СЗС

0887 382 559

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СЛАВОВА" ЕООД

гр. Русе, ул. "Рига" 35, ет.2, к-т 36

0888 547 810; 082 502 445

ЕТ "АПИМП - ИП - Д-Р СТОЯНКА КОВЧАЗОВА"

гр. Русе, ул. "Йосиф Цанков" 47

082 240 157; 0887 196 425

ЕТ "МАРИЯ БАКАЛОВА - МАКСИМА"

гр. Русе, ул. "Стефан Караджа" 5; с. Красен, СЗС

0886 860 184; 082 87 22 23

ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р СТЕЛА ДЯНКОВА"

гр. Бяла, ул. "Хаджи Димитър" 13А

0889 875 501

ЕТ "АНТОАНЕЛА СТАНЕВА"

с. Копривец, ул. "Алеко" 3

0887093763

"АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АИППИМП /МОБИЛМЕД/ - Д-Р ИЛКО МАРИНОВ"ООД

гр. Русе, ул. "Независимост" 2, ет.1, каб.119 и 120

082 821 439; 0898 484 505; 0878 984 505
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница