Инструкция за експлоатация на автоматична система за врати на панти с радиално отваряне с механизъм „ power swing / besam съдържаниеДата01.10.2017
Размер150.19 Kb.
ТипИнструкция

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ВРАТИ НА ПАНТИ С РАДИАЛНО ОТВАРЯНЕ С МЕХАНИЗЪМ „POWER SWING” / BESAMСъдържание:


страница

Опазване на околната среда

Отговорност на производителя

Гаранции

Сервизиране

Приложение

Как работи механизма Power Swing

Работни режими

Технически характеристики

Регулярни проверки по безопасността

Аксесоари обезпечаващи безопасната работа

Общи аксесоари

Възможни проблеми при работа

График на профилактика

Други продукти на BESAM

Оторизиран дилър за региона

Декларация за съответствие
2

2

23

3

44

5

58

8

89

9

910

Поздравления за вашата покупка на нова автоматична врата


BESAM произвежда автоматични врати повече от 40 години. Използваните модерни технологии и внимателно подбраните и тествани материали и компоненти гарантират първокласната изработка на продукта. Не трябва да забравяте обаче, че както всички технически продукти, вашата автоматична врата се нуждае от регулярна и правилна поддръжка. За да ви помогнем в тази насока ние сме създали тази инструкция за експлоатация.

От изключителна важност е да следите състоянието на вашата автоматична врата и да осъзнавате необходимостта от правилната поддръжка на този продукт, което ще ви осигури продължителна и преди всичко безопасна работа на вашия продукт.

Представителя на BESAM за вашия регион е напълно запознат със стандартните процедури и препоръки за работа и безопасност на автоматични пешеходни врати. Препоръчваме сервизирането, както и всякакъв вид настройки по вашата врата да се осъществява единствено от оторизирания дилър за вашия регион.

ВНИМАНИЕ !

За да се избегнат наранявания, материални повреди и неизправности в продукта, инструкциите съдържащи се в това ръководство трябва стриктно да се съблюдават. Моля запазете това ръководство за целия период на употреба на оборудването.


Опазване на околната среда:

След изчерпване на ресурса и излизането от употреба на вашето оборудване, то трябва да бъде демонтирано и изхвърлено на местата, определени от местните закони и разпоредби. Спазването на това изискване ще помогне да се избегнат потенциалните отрицателни последствия за околната среда.


Отговорности

Съгласно Европейските директиви притежателя или/и ползвателя на оборудването носи следните отговорности: • оборудването (автоматичната врата) да функционира изправно, да се провеждат регулярни профилактики и сервизиране, което да осигури надеждана защита по отношение на безопасността на функционирането.

 • Оборудването да се поддържа и редовно проверява от лица с документирана правоспособност за боравене с това оборудване и свързаните с него нормативи, съгласно 1004131-ЕІ-1.0 Issue 07-06-11

 • Да съхранява запис за извършените сервизни посещения, ремонти и профилактики на оборудването.

 • Да се увери, че след всяка регулярна профилактика и сервизно посещение функцията за осигуряване на аварийно отваряне( в случаите, когато тя е приложима към вида оборудване) е в изправност и функционира безотказно.

 • При пожаро-защитни врати да се увери, че силата на затваряне на врататае избрана правилно, съгласно размера на крилата, което позволява безпрепятствено затваряне на крилата.


Гаранции

BESAM гарантира срещу дефекти в материалите и производството на своите продукти за период от 12 месеца от дата на доставка на обекта при положение, че същите се употребяват по предназначение. Тази гаранция се простира единствено върху първоначалния купувач на изделието.

BESAM гарантира, че софтуеъра, използван в контролерите за управление на продуктите, работи по предназначение за изпълнение на основните функционални характеристики на продукта и е записан на изправна медиа. Възможно е обаче да има прекъсвания в работата на софтуеъра и да се натрупват грешки, които да променят нормалната работа на оборудването. В тези случаи рестартирайте системата като изключите захранването, след което го включите отново след кратка пауза от порядъка на 10-15 сек.

Гаранциите на BESAM не се простират върху: • Общата амортизация на продукта.

 • Изгорели предпазители, изтощени батерии и счупване на стъклата

 • Отклонение от параметрите на системата, причинено от монтаж от неоторизирани инсталатори.

 • Механични увреждания на продукта, следствие на вандализъм или използване на продукта извън предназначението му.

 • Опити за подмяна на части на продукта с други неоргинални такива.

 • Необосновани повиквания от страна на клиента в следствие на непознаване на тази инструкция за експлоатация ( визити на сервизни техници за да установят че на обекта няма ток или да извършат рестартиране на продукта не се покриват от гаранцията)

 • Гаранцията не покрива сервизни повиквания за настройка по желание на клиента на отделни параметри като скорост за отваряне и затваряне, зоните на действие на радарите и др.подобни.

 • Увреждания причинени от наводнения.

 • Неблагоприятни атмосферни условия, като гръмотевични бури, ураганни ветрове и др.

 • Всякакви повреди, причинени виновно или невиновно, в следствие на форсмажор.

Важно:

 • Не съблюдаването на изискванията на производителя за експлоатация и сервизиране на оборудването могат да доведат до отпадане на гаранцията.

 • Оторизираните дилъри на BESAM са в правото си да удължат тази гаранция за своя сметка към крайния клиент, без това да води до различни от описаните по-горе ангажименти от страна на BESAM.

 • Договор за сервизна поддръжка с BESAM или оторизирания за вашия район дилър ще ви осигури удобството да ползвате постоянно работеща система, като даде приоритет на вашите сервизни обаждания и ще намали времето, в което вашето оборудване не е в употреба поради техническа неизправност.


Сервизиране:

Редовните технически инспекции на оборудването трябва да са съобразени с националните правила, а броят и честотата на профиклактиките на оборудването са в зависимост от интезитета на ползване на съоръжението, като е възможно обема и вида на извършваните дейности да се определят и от други местни правилници, особено ако оборудването е монтирано на пожарозащитна врата или врата, която се използва за евакуация.


Приложение:

Power Swing e механизъм за автоматично отваряне на врати на панти, който е създаден да улесни живота на всеки, който би имал полза от използването на автоматични врати. Power Swing е електрохидравличен оператор одобрен за използване на пожарозащитни врати и проектиран за широка гама от приложения. Той е подходящ за автоматично задвижване на почти всички видове единични и двойни, вътрешни или външни врати. Посоката на отваряне може да бъде навътре или навън.

PowerSwing е еднакво подходящ както за входове за инвалиди в частни клиники и болнични коридори, където се акцентира на тишината, лесно придвижване и сигурността, така също и за универсални магазини, банки, хотели и други обществени сгради с натоварено движение и напрегнати работни условия.

Всяка инсталация е уникална, което означава, че основното оборудване се окомплектова съобразно нуждите на проекта и специфичните за конкретния обект изисквания за безопасност, което означава, че профилактиките трябва да се планират и изпълняват съгласно изискванията за поддръжка на монтираното в конкретния случай оборудване и периферия


Как работи механизма Power Swing ? (функционално описание)

Power Swing работи електрохидравлично. Той отваря с помощта на монофазен мотор на променлив ток, който посредством хидравличен механизъм и лостова система предава енергията на крилото на вратата. Затварящата сила е от спираловидна пружина. Движението на вратата е контролирано от крайни изключватели и хидравлични „бай-пас” вентили.Отваряне: Когато контролния блок получи импулс за отваряне моторът сработва, хидравличния механизъм завърта задвижващата ос, а посредством лостовата система вратата се придвижва с висока скорост към отворена позиция. Преди достигане на напълно отворена позиция скоростта намалява до минимум. Вратата спира и движението на мотора се преустановява, когато се достигне до желания (избрания) ъгъл на отваряне. Вратата се задържа в отворена позиция от хидравлична клапа (бай-пас вентил).

Затвяряне: осъществява се посредством спираловидна пружина. Започва когато цялото време за задържане в отворена позиция /пауза/ е изтекло. Преди пълното затваряне скоростта намалява до минимум, което продължава до пълното затваряне на вратата. Вратата се държи затворена благодарение на спираловидната пружина. В случай на монтиране на електрическа брава, за да се преодолее съпротивлението на насрещника, силата на пружината може да бъде настроена до нужното ниво.

За да се задейства, оператора Power Swing може да получи импулс от ръчно активиращо устройство (например лакетен бутон) или автоматично активиращо устройство (например радар). Възможно е отварянето да се предизвика и от избутване на вратата – т.нар. функция “push and go”, в случаите когато е монтирано подобно устройство. Вратата се отваря и остава отворена за определен период от време – т.нар. „пауза в отворено положение”. След изтичането на паузата врата се затваря. Врата оборудвана с оператор Power Swing, в зависимост от вида на монтирания програмен селектор, може да работи при следните режими – виж таблица „Работни режими”. При отпадане на захранването врата работи както врата оборудвана с механичен горен автомат, отваря се на ръка и се затваря с помоща на пружината на механизма.


Работни режими

позиция

функция

PS-2

PS-3Aрежим “Автоматичен”Вратата може да бъде отворена с външен или вътрешен импулс, от периферно устройство за управление - автоматично (радар или сензор “Eye-Teck”) или ръчно(бутон). В случай че има монтирана електрическа брава, тя получава първо сигнал да се отключи, след което вратата се отваря

Да

Да
Режим “изключено”

Вратата е затворена. Периферните устройства, които подават импулс - автоматично (радар или сензор “Eye-Teck”) или ръчно(бутон) не могат да задействат вратата. Ако е монтирана електрическа брава, тя остава заключена.

Да

Да
Режим

“отворено”В този режим вратата е постоянно отворена, благодарение на мотора, който работи през цялото време на действие на този режим.

Не

ДаТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Захранване – 230 V AC, 50 Hz;

 Консумация на ел. енергия – max 230 W;

 Препоръчително тегло на вратата – до 250 kg , при максимална ширина на крилото 1600 mm;

 Температурен режим : от – 15 0С до + 50 0С;

 Размери:

PowerSwing (стандартен капак) дължина – 716 mm;

PowerSwing – SPEC дължина – 750-1600mm;

PowerSwing – 2 дължина – 1435-3200mm;

За вътрешна инсталация - или външно с подходяща климатична защита


Регулярни проверки за безопасността на оборудването

За да ви помогнем да изпълните изискванията на европейските директиви за безопасност на вашата автоматична врата, както и да избегнете повреди и рискове от нараняване, ние създадохме следната таблица за мероприятията, които трябва да се изпълняват.
ВНИМАНИЕ !

Не използвайте вратата, в случаите когато е повредена или се нуждае от настройки.

Винаги изключвайте от захранване от предпазителя (#14) , когато почиствате оборудването или се извършват каквито и да са ремонтни работи по оператора.


действие

При проблем

Пуснете в действие механизма “Power Swing” и проверете за механичното закрепване или механични проблеми на:

 • Оператора Power Swing - #1

 • Раменната система - #2

 • Кабелите - #3

 • Програмния селектор - #4

 • Пантите на вратата - #5

 • Алуминиевата конструкция и стъклата на вратата - #6


Проверете също: • дали вратата се отваря и затваря плавно и без проблеми

 • състоянието на гуменните уплътнения

Поставете програмния селектор в положение „изключено” и проверете че вратата не се задейства от активиращите устройства (ръчни или автоматични)

В случай че е монтирана ел.брава - #10, проверете че има съгласуване между бравата и оператора, както и че бравата осигурява заключването на вратата.
В режим „автоматичен” на оператора задействайте ръчното активиращо устройство - #11, (в случай че е монтирано такова) и проверете че времето за преминаване през вратата е достатъчно

Направете същия тест и за автоматичните активиращи устройства #12, (ако има монтирани такива)
При монтиран сензор за безопасност #13, (в случай че е монтиран такъв), проверете неговото действие, като застанете в обсега на движение на крилото при отворена врата. Вратата трябва да спре и да не ви удари при движението си в посока на затваряне.

При врата, която се използва за евакуация, поставете селектора на оператора в режим „автоматичен” и проверете дали вратата се отваря ръчно (без използване на активиращи устройства).

Проверете че няма предмети който да възпрепятстват механичното движение на вратата.- обадете се на оторизирания за вашия регион дилър .
- предприемете адекватни действия за отстраняване на проблема.
СХЕМА – ФУНКЦИИ И ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВРАТАТА

ОЗНАЧИТЕЛНИ ТАБЕЛИ И СТИКЕРИ
А - Стикер на производителя

В – Стикер „Евакуация” – задължителен ако вратата се използва за авариен изход

С - Стикер „Besam” - използва се при пълно остъклени врати

D - Стикер „Деца под контрол на възрастен” – да се използва при използване на вратите в среда с преобладаващо присъствие на деца

Е – Оператора е предназначен за използване от инвалиди

F – Активиращо устройство за инвалиди
АКСЕСОАРИ ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТТА

Въпреки че механизмът „Power Swing” e произведен и монтиран, така че да посрещне изискванията за безопасност вие може допълнително да повишите нивото на сигурност и конфорт при употребата като допълните вашата система със следните опции: • Сензор за присъствие и безопасност – “Eye Teck” -#13

 • Гума за защита от прищипване на пръстите - #9


ОБЩИ АКСЕСОАРИ (опции)

 • програмен селектор - #4 (виж схемата на стр. 6)

 • електрическа брава/насрещник - #10(виж схемата на стр. 6)

 • механична брава с ключ - не е показан на схемата

 • пусков ключ - #11 (виж схемата на стр. 6)

 • лакетен бутон -#11 (виж схемата на стр. 6)

 • радар - #12 (виж схемата на стр. 6)

 • дистанционно радиоуправление – не е показано на схемата

 • система за контрол на достъпа – не е показана на схемата

 • механичен стопер за вратата – не е показан на схемата

РАБОТА С МЕХАНИЧНА КЛЮЧАЛКА И СЕЛЕКТОР С 2 ПОЗИЦИИ – ON / OFF

В Случай че вашата автоматична врата е снабдена с механична ключалка, трябва да процедирате по следния начин.

Заключване на вратата.


 • поставете селектора в положение „OFF” ( ○ ), вратата трябва да не получава сигнали от активиращите устройства (ръчни или автоматични)

 • заключете механично врата с ключ.

Отключване на вратата.

 • Отключете механично врата с ключ. Отворете на ръка.

 • Поставете селектора в положение „ON” ( - ) / „Автоматичен” режим, вратата може да получава сигнали от активиращите устройства (ръчни или автоматични), при което трябва да се отваря автоматично.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ
проблем

действие

Вратата не се отваря

 • моторът на механизма не сработва (не се чува никокъв шум)


 • моторът сработва (чува се жужене), но вратата не се отваря

- Проверете дали селектора за режимите не е в положение „заключено”, ако е така преместете го в положение „ автоматично”.

 • Проверете има ли захранване в сградата, или дали не е паднал предпазителя на автоматичана врата в ел.табло. • проверете дали не е заключена механичната ключалка и ако е така я отключете.

 • Проверете дали няма попаднали предмети под врата, което да я е заклинило.

Врата не се затваря

 • проверете положението на селектора ( в случай че имате монтиран селектор с 3 позиции) , дали не е поставен в положение „Отворено”

 • Проверете за отсъствие на препятствия в зоната на действие на сензора за безопасност ( в случай че имате монтиран такъв)

 • Проверете дали няма попаднали предмети под врата, което да я е заклинило.

Врата се отваря и затваря постоянно

 • Проверете дали няма движещи се обекти в зоната на действие на автоматичните активиращи устройства – радари или др.

Ако проблемите продължават – моля да се обадите на оторизирания за вашия район представител на BESAM


График за планирани визити за профилактика

Таблицата показва препоръчителния интервал в месеци за извършване на профилактика на съоръжението и вида на частите които е редно да се подменят при тези визити.
Вид частАрт. №


Интензивност на база цикли на час


агресивна

среда
<10


<100


>100

Ниско интензивен трафик


Средно

интензивен трафик

Високо

интензивен трафик

Гуменни абсорбери и маслени капачки


33100388224

12

6

6

Сервизен кит SAS-F

331003888

24

12

6

6

Сервизен кит PUSH

33173783ВК

24

12


6

6

Сервизен кит PULL/ PULL-P


33100388624

12

6

6


Сервизен кит ST-V/H

33100388724

12

6

6


кондензатор

655599

24

12

6

6Други продукти на Besam

 • специални врати – херметични, цилиндрични, с контрол на достъпа

 • Балансирани врати

 • Въртящи врати

 • Плъзгащи врати

 • Термовъздушни завесиОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
АССИСТ ЕООД

Гр. София, 1331

Бул. „Европа” № 176

Тел/факс (02) 925 2065; 925 2140

e-mail: office@assist.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕPowerSwing User Manual -BG Стр. отКаталог: uploads -> File
File -> Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
File -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
File -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
File -> 10 години движение за социален хуманизъм
File -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
File -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
File -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
File -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
File -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
File -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница