Изх. Г. До всички участнициДата27.04.2017
Размер15.42 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Обществени поръчки”

Изх. ………….

…………..2010 г.ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, разработване и внедряване на интегрирана информационна система на община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса, както и обучение на служителите”Уважаеми участници,

Във връзка с постъпил в Министерство на регионалното развитие и благоустройство въпрос по обществена поръчка с предмет: „Проектиране, разработване и внедряване на интегрирана информационна система на община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса, както и обучение на служителите” даваме следните пояснения:Въпрос На страница 15 от техническата спецификация в глава „Работна среда и характеристики на информационната система”, т. „Архитектура на системата” в последния параграф е посочено искане: „ИС е .NET базирано приложение”. В същата глава на стр. 16, т. „Технически характеристики и комуникации” в секция индустриални стандарти като такъв е посочен .NET. Според изискванията на ЗОП, раздел ІV, чл..32 не се допуска специфицирането на продукт или технология, които експлицитно определят даден комерсиален доставчик. В случая .NET ограничава проекта само в технологии на Microsoft Corporation. В изброяването на индустриалните стандарти включването на .NET не е коректно, тъй като не е признат за такъв, за разлика от например J2EE стандарта. Отговор – Към настоящият момент в община Пловдив по линия на МДААР има предоставени около 900 лиценза на Microsoft Corporation, чието използване е започнало от началото на 2003г. .NET е софтуерна платформа за изграждане на приложения на Microsoft Corporation, предвид което и с оглед на наличните в община Пловдив софтуерни продукти е необходимо платформата да може да кореспондира с тях.
ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ

Директор на Дирекция „Обществени поръчки”
Изготвил:

Държ. експерт в Дирекция ”ОП”: арх. М. Митрева____________, ______._____.2010 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница