Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност 2Дата30.07.2018
Размер51.15 Kb.
Раздел ХХІІ

Изисквания за складове за сгъстени горими газове

от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2
Чл. 607. (1) Минималните разстояния от резервоари за сгъстени горими газове (СГГ) с налягане до 0,8 МРa (ацетилен, коксов и доменен газ, водород, въглероден окис и др.) до съседни сгради и съоръжения се определят по табл.65.

(2) Резервоарите за съхраняване на СГГ с налягане над 0,8 МРа се проектират при спазване на изискванията за втечнени горими газове и на разпоредбите на специфичните нормативни документи.

(3) Разстоянията по табл.65 се отнасят за складове за СГГ и за отделно стоящи резервоари за СГГ с вместимост над 1000 m³. За складове или отделни резервоари за СГГ с обща вместимост, по-малка от 1000 m³, тези разстояния се намаляват, както следва:

1. при вместимост от 250 до 1000 m³ - с 30 %;

2. при вместимост до 250 m³ - с 50 %.

(4) Разстоянията между въздушни електрически мрежи и резервоари за СГГ са най-малко 2/3 от разстоянието между стълбовете на електромрежата, но не по-малко от 1,5 пъти височината на стълбовете.


Таблица 65

по

ред
Сгради и съоръжения


Минимални разстояния в m от

сгради и съоръжения до:бутални (сухи)

резервоари за СГГрезервоари за СГГ с постоянен обем или с воден басейн

1

2

3

4

1.

Сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4;

базисни складове за горими ма-

териали, ЛЗТ и ГТ, промишлени

пещи на открито, комини и дру-

ги инсталации с открити източ-

ници на огън


100

80


2.


Складове за каменни въглища и кокс

12

10

3.

Разходни складове за горими

материали, ЛЗТ и ГТ, втечнени

горими газове и др. п.


50


40


4.

Сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1:

а) със степен на огнеустой-

чивост I, II и III

б) със степен на огнеустой-

чивост IV и V

30

50


20

405.

Пътища от републиканската

пътна мрежа, улици, железо-

пътни и трамвайни линии (от

края на платното)


50

40


6.


Вътрешнозаводски пътища

(от края на платното)


20

20


7.

Спомагателни помещения

и съоръжения за обслуж-

ване на резервоари за СГГ


20


15
Чл. 608. (1) Разстоянията между секциите на хоризонтални резервоари за СГГ с постоянен обем и с обща вместимост 100 000 m³ са най-малко равни на 1/2 от общата дължина на съседните резервоари от двете секции, а между отделните резервоари - най-малко на 2/3 от диаметъра на резервоара за СГГ.

(2) Разстоянието между отделните резервоари за СГГ с променлив обем е най-малко равно на половината от сбора на диаметрите на два съседни резервоара. Разстоянието между секциите на резервоарите, всяка от които с обем до 2400 m³, е най-малко равно на удвоения диаметър на по-големия резервоар.Чл. 609. (1) Разрешава се проектиране на открити складове за негорими материали и засаждане на насаждения от широколистни дървета в площта между резервоарите за СГГ и сградите или съоръженията.

(2) Минималните разстояния от резервоари с горими газове до резервоари с негорими газове се определят при спазване на изискванията за горими газове.Чл. 610. Складовете за компресиран природен газ се проектират при спазване изискванията на Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
Раздел ХХІІІ

Автоснабдителни станции от от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3
Чл. 611. Автоснабдителни станции за зареждане на моторните превозни средства (МПС) с горива, са:

1. бензиностанции – за светли горива (бензин и дизел);  1. газоснабдителни станции за газ пропан-бутан;

3. газоснабдителни станции за природен газ (метан);

4. комплекси автоснабдителни станции - за светли горива, пропан-бутан и природен газ.Чл. 612. (1) Носещите конструкции на строежите на територията на автоснабдителните станции, в т.ч. на навесите и автомивките, се изграждат от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Допуска се в обслужващите строежи на автоснабдителни станции от I или II степен на огнеустойчивост до три етажа да се устройват помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.4, Ф 3.1, Ф3.2 и Ф3.4.(3) Автомивките на територията на автоснабдителните станции се разполагат на разстояние най-малко 5 m от съоръженията на станциите.

Чл. 613. Минималното разстояние между най-близките съоръжения на две съседни автоснабдителни станции е 20 m.

Чл. 614. За зареждане на резервоарите със светли горива, газ пропан-бутан и компресиран природен газ (при използване на газобутилкова групова инсталация) се проектират съоръжения за заземяване на автоцистерните на минимално разстояние 3 m от съоръженията.

Чл. 615. Електрическото оборудване на външните съоръжения на територията на бензиностанциите и газостанциите с изключение на местата от трета група „Експлозивна опасност” съгласно чл. 268 се проектира с минимална степен на защита ІР–44.

Чл. 616. За аварийно изключване на електрозахранването се предвиждат стоп-бутони, които се разполагат на видни места до офис-касата и на всяка колонка за зареждане на МПС.

Чл. 617. Източниците за външно водоснабдяване за пожарогасене в автоснабдителните станции се проектират на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница