„Канализация и псов, гр. Българово, подобекти: Довеждащ колектор и водопровод до псов, гр. Българово. Канализация за битови отпадни води – гр. Българово – і-ви етап”Дата14.08.2018
Размер27 Kb.
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918


93-00-1362/

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Канализация и ПСОВ, гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ, гр. Българово. 2. Канализация за битови отпадни води – гр. Българово – І-ви етап” Ви предоставяме следните разяснения:


Въпрос 1: Молим да уточните дали в предоставената ни Количествена сметка „КС 3” за подобект: Канализация за битови води гр. Българово – І етап – Главен колектор І и Гл. колектор ІІ от о.т. 79 до о.т. 56 за поз. 15 „60 % ръчно засипване на изкопи със з.п. – кол. т. 12” е допусната техническа грешка?

Количествата по т.12 и по т.13 дават общ сбор от 6352.82 м3, а не 8352.82 м3 както е записано в подробната количествена сметка. Съгласно даденото описание би следвало количеството по т.15 да бъде 3811.69 м3, защото 6352.82 х 0,60 = 3811.69 м3.

Молим да уточните кое количество следва да бъде остойностено – 6352.82 м3 или 3811.69 м3?

Отговор: В Количествена сметка № 3, поз.15 общият сбор е 6 352,82 м3, а не както е изписан 8352,82 м3. Допусната е техническа грешка при изписване на количеството.

Количеството за остойностяване е вярно изчислено 6352,82 м3*60% = 3811,69 м3, както е посочено в позиция 15.Уточнение: Във връзка с изпратен отговор на запитване с изх. № 93-00-1362/22.11.2010 г. на въпрос №1 е допусната техническа грешка, като за вярно да се счита: Т 90/90/90 – 6бр.

АТАНАСКА НИКОЛОВА

Заместник кмет при Община Бургас


Изготвил:

Инж. М. Иванова

Главен експерт „ВИК”

Изготвил:

Б. Балабанова

Мл. Юрисконсулт „ООПК””


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница