Кодекс на Румъния и свободното движение на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (лгбт)Дата25.10.2018
Размер29 Kb.
ТипКодекс
Въпрос с искане за устен отговор O-000279/2011

Съвета

Член 115 от Правилника за дейносттаUlrike Lunacek, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda

от името на групата Verts/ALE

Относно: Новия Граждански кодекс на Румъния и свободното движение на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (ЛГБТ)

Член 277 от новия Граждански кодекс на Румъния (ГКР), влязъл в сила на 1 октомври 2011 г., разглежда „забраната или приравняването на различни форми на съжителство с брака“1.  • Счита ли Съветът, че изричната забрана за сключване на еднополов брак (член 277, параграф 1 от Гражданския кодекс на Румъния (ГКР)) или за съжителство с лице от същия пол, както и забраната за признаването им, ако са сключени извън Румъния (член 277, параграфи 2 и 3 от ГКР), в граждански кодекси или конституции е насочена към еднополовите двойки и лицата въз основа на тяхната сексуална ориентация и утвърждава тази дискриминация в основните закони на държавата?

  • Счита ли Съветът, че изричната забрана за признаване на еднополовите бракове и на фактическото съжителство между лица от противоположния пол или лица от същия пол, сключени извън Румъния (, параграфи 2 и 3, член 277от ГКР), независимо от позоваването на разпоредбите за свободно движение (член 277, параграф 4 от ГКР), противоречи на основното право на гражданите на ЕС да „пренасят“ гражданското си състояние при преместване от държава-членка А в държава-членка Б, съгласно член 2, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки?

  • Счита ли Съветът, че поради забраната за признаване новият Граждански кодекс създава правна несигурност и противоречие между член 277, параграфи 1, 2 и 3 от ГКР от една страна и член 277, параграф 4 от ГКР от друга, тъй като прилагането на член 2 от Директива 2004/38/ЕО, в който е дадено определение за „член на семейството“ (което включва „съпруг/съпруга“), и на член 3 относно задължението за улесняване на влизането и пребиваването би могло да бъде обезсилено или осъществявано по такъв начин, който да не позволява свободното движение на еднополови съпрузи и регистрирани партньори и на регистрирани партньори от противоположния пол?

  • Как Съветът ще гарантира, че разпоредбите на член 277 от новия Граждански кодекс на Румъния не са в противоречие с ценностите и духа на Договорите и принципите за равенство и недискриминация?

  • Как Съветът ще гарантира, че правата на гражданите на ЕС и техните семейства се спазват и че няма риск от създаване на атмосфера на нетолерантност и хомофобия, както и от бъдещ натиск върху и последици за правото на гражданите на ЕС, включително румънци, на свободно движение в рамките на ЕС?

Внесен: 20.10.2011

Предаден: 21.10.2011Краен срок за отговор: 11.11.2011

1 Член 277 от ГКР: „(1) Забранява се встъпване в брак с лице от същия пол. „(2) Брак с лице от същия пол, сключен извън Румъния от румънски или чужди граждани, не се признава в Румъния. „(3) Регистрирано съжителство между лица от противоположния пол или лица от същия пол, сключено извън Румъния от румънски или чужди граждани, не се признава в Румъния. „(4) Нормативната уредба относно свободното движение на граждани в Румъния продължава да се прилага за граждани от държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство.“

881263.BG PE 463.499

Каталог: RegData -> questions -> orales
RegData -> {afet}Комисия по външни работи Комисия по развитие
orales -> Въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване o-0075/09
orales -> Въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване o-0138/08
questions -> E-008903/2011 Отговор, предоставен от г-жа Geoghegan-Quinn
questions -> Въпрос с искане за писмен отговор e-011514/2012 до Комисията
questions -> Въпрос с искане за писмен отговор e-008282/2013 до Комисията Член 117 от Правилника за дейността Slavi Binev (efd)
orales -> Въпрос с искане за устен отговор o-0217/2010 до Комисията
questions -> Въпрос с искане за писмен отговор e-5144/08 внесен от Marusya Ivanova Lyubcheva (pse)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница