Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята" Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата. Класификация и географско разпространение на почвите в БългарияДата21.10.2017
Размер23.96 Kb.
Конспект по дисциплината "Използване и опазване на земята"


 1. Понятията "почва" и "земя". Почвата като екосистема и компонент на биосферата. Полифункционалност на почвата.

 2. Класификация и географско разпространение на почвите в България.

 3. Екологично състояние на почвените ресурси в България и прогноза за бъдещето им.

 4. Ролята на почвените ресурси и тяхното рационално използване. Почвени изследвания във връзка с рационалното използване на почвите и опазването им.

 5. Същност и цели на устойчивото земеползване.

 6. Използване на земята за отглеждане на лозя. Биологични особености и изисквания на основните сортове лози по отношение на почвените и климатичните условия.

 7. Използване на земята за отглеждане на овощни култури. Биологични особености и изисквания на основните овощни видове / ябълки, круши, праскови, череши, бадеми, сливи, малини, ягоди/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 8. Използване на земята за отглеждане на лозя. Биологични особености и изисквания на основните сортове лози по отношение на почвените и климатичните условия.

 9. Използване на земята за отглеждане на зърнено-житни култури. Биологични особености и изисквания на основните видове зърнено-житни култури /пшеница, царевица, ечемик, ориз/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 10. Използване на земята за отглеждане на технически култури. Биологични особености и изисквания на основните видове технически култури /слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, памук, хмел, маслодайна роза, картофи/ по отношение на почвените и климатичните условия.

 11. Използване на земята за отглеждане на фуражни култури. Биологични особености и изисквания на основните видове фуражни култури /люцерна, репко, еспарзета/по отношение на почвените и климатичните условия.

 12. Устойчиво земеползване на слабопродуктивни земи.

 13. Опазване на земята. Деградационни процеси при почвите и отражението им върху почвеното плодородие (ерозия, вторично вкисляване, вторично уплътняване, дехумификация, повърхностно преовлажняване, засоляване, техногенно замърсяване). Мерки за ограничаване на деградационните почвени процеси.

 14. Почвени изследвания за установяване на екологичното състояние на почвите. Класификация на увредените земи.

 15. Фиторемедиационни мероприятия - цел, приложение, разновидности, предимства и недостатъци.

 16. Използване на техногенно замърсени земи за нуждите на земеделието - ограничителен режим на земеползване.

 17. Агроекология. Ограничаване на вредните въздействия от интензивното земеделие Биологично земеделие.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996.

 2. Пенков М., Използване и опазване на земята, УАСГ, София, 1997.

 3. Пенков М. и колектив. Класификация и диагностика на почвите в България във връзка с земеразделянето. Земиздат, София, 1992.

 4. Пенков М., А. Даскалова, М. Мондешка. Ръководство по почвознание, УАСГ, 1997.

 5. Георгиев Б. Относителна оценка /бонитация/ на земеделските земи Пъблиш сайсет Агри ООД. София. 1998.

 6. Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Информационен бюлетин № 27 на МЗ. София. 1994.

 7. http://unccd-slm.org Проучвания/Основен доклад/ Част І и Част ІІ.

Преподавател:

/доц. д-р инж. М.Мондешка/

Ръководител на катедра "Земеустройство и аграрно развитие" при Геодезическия факултет:

/доц. д-р инж. Г. Андонов/


София, януари 2011


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница