Конспект по Приложна електротехника АнотацияДата02.02.2018
Размер33.95 Kb.
Университет по архитектура строителство и геодезия – гр. София
КОНСПЕКТ

по Приложна електротехникаАнотация


Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо приложение; основни електрически машини – генератори и мотори, използвани в индустрията; вътрешни електрически инсталации – пресмятане на съпротивления, основи на технологията, дизайн; техническо поддържане.

1. Свойства на електричните вериги – електротехнически материали.

1.1. Развитие на електроенергетиката у нас.

1.2. Електрична верига.

1.3. Режими на електричните вериги.

1.4. Загуби на напрежение и мощност в електричната верига.

1.5. Сложни ел.вериги – закони на Кирхоф.

1.6. Свойства на електротехническите материали – изолатори и проводници.

1.7. Свързване на консуматорите и източниците на ел. ток.

1.9. Видове инсталационни материали.

2. Електромагнетизъм. Магнитни материали.

2.1. Основни величини, характеризиращи магнитното поле.

2.2. Намагнитване на феромагнитните вещества.

2.3. Загуби във феромагнитните вещества.

2.4. Магнитни материали, приложения.

3. Свойства на ел. вериги при променлив ток.

3.1. Еднофазен променлив ток, векторни диаграми.

3.2. Векторно изразяване на законите при променлив ток.

3.3. Енергия и мощност при променлив ток.

4. Трифазни системи.

4.1. Трифазни системи.

4.2. Свързване звезда и триъгълник

4.3. Свързване на консуматори към трифазни мрежи.

4.4. Енергия и мощност при трифазни системи.

5. Трансформатори.

5.1. Еднофазен трансформатор-конструкция и режими на работа.

5.2. Загуби в трансформатора – к.п.д.

5.3. Трифазни трансформатори, охлаждане. Изисквания при проектирането на помещения за трансформаторен пост.

5.4. Автотрансформатори.

6. Генератор и електродвигател за постоянен ток.

6.1. Електрични машини за постоянен ток.

6.2. Конструкции на машините за постоянен ток.

6.3. Видове генератори и характеристики.

6.4. Електродвигатели за постоянен ток. Характеристики и приложения.

6.5. Обръщане посоката на въртене на ел. двигателя за постоянен ток.

7. Асинхронни електрически двигатели.

7.1. Принцип на действие. Създаване на въртящо се магнитно поле.

7.2. Трифазен асинхронен ел. двигател с ротор накъсо. Свойства.

7.3. Трифазен асинхронен ел. двигател с навит ротор. Подобрени ротори накъсо.

7.4. Данни за асинхронните ел. двигатели. Пускане и регулиране.

7.5. Еднофазен асинхронен ел. двигател с ротор накъсо.

7.6. Предимства и приложения на асинхронния ел. двигател.

8. Синхронни машини.

8.1. Синхронни генератори. Принципи на действие.

8.2. Синхронни двигатели. Свойства, характеристики, пускане.

8.3. Сравняване характеристиките на синхронния и асинхронния двигател. Приложения/

9. Електрозадвижване.

9.1. Видове електрозадвижване.

9.2. Механични характеристики на работни машини и ел. двигатели.

9.3. Съвместна работа на ел. двигател и работна машина.

9.4. Режими на действие на ел. двигателите.

9.5. Динамика на ел. задвижването.

9.6. Управление на ел. задвижването.

10. Избор на ел. двигатели.

10.3. Загряване на ел. двигателите.

10.4. Стандартни режими на работа.

10.5. Определяне номиналната мощност на ел. двигателя при различни режими на работа.

10.6. Пусково-предпазна апаратура за ел. двигателите.

10.7. Принципи за начертаване на схемите за управление на ел. двигателите. Основни схеми.

11. Електроснабдяване на жилищни и промишлени сгради.

11.1. Производство на ел. енергия, загуби на пренасяне, примерна схема.

11.2. Основни схеми за захранване на промишлени и жилищни сгради.

11.3. Пример за електрическа инсталация на жилище. Проект.

11.4. Електроснабдяване на строителен обект. Временно електроснабдяване.

12. Техника на безопасност при работа с електричество.

12.1. Действие на електрическия ток по човека.

12.2. Заземяване и зануляване.

12.3. Гръмоотводни инсталации.

12.4. Предпазно-токова и предпазно-напреженова защита.
Литература:


  1. Б. Стайков. Приложна електротехника, София, 1987.

  2. А. Касаткин. Электротехника, Москва, 1993.

  3. H. Linse, Elektrotechnik für Mashinenbauer, Stuttgart, 1992.

  4. Edminister J, Electric circuits, NY ;Mc Graw Hill, 1983.

Преподавател: Ръководител кат. ‘Физика”:/доц. д-р. М. Симидчиев/ /доц. д-р М. Надолийски/

София, декември 2004


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница