М о т и в и нохдело №240/2010 годинаДата13.10.2018
Размер46.38 Kb.М О Т И В И НОХДело № 240/2010 година

Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу : Д А К , Х С В и С М Б , с обвинения, за това, че през периода 29 - 31.08.2010 година, в , област Бургаска, след предварителен сговор и в съучастие по между си като извършители, отнел чужди движими вещи, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт, на общо стойност 189 /сто осемдесет и девет/ лева, от владението на К Й П , без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 5, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК.

По отношение на подсъдимите Д А К и Х С В за извършените от тях престъпления, предмет на настоящия обвинителен акт, е одобрено споразумение и делото е решено с одобряването на споразумението.

По отношение на подсъдимия С М Б , предвид на това, че не е открит на посочения по делото адрес, напуснал е същия, без е уведомил за това съответните органи и към момента на разглеждане на делото е с неизвестен адрес, не е одобрено споразумение, а делото се разглежда по общия ред.

Предвид гореизложеното и след като съдът съобрази, че отсъствието на подсъдимия по никакъв начин няма да попречи за разкриването на обективната истина и установяване на цялостната фактическа обстановка, производството беше разгледано и решено в отсъствието на подсъдимия, по реда на задочното производство.

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението. Предлага да се определи и наложи наказание при наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение да бъде отложено на основание чл. 66 ал. 1 от НК за срок от три години.

Защитникът на подсъдимия изразява принципно становище с предложението на прокурора. Намира за справедливо да бъде наложено по - леко наказание, а именно в размер на три месеца лишаване от свобода.

Според приобщените към доказателствения материал, чрез прочитането им, писмени доказателства от досъдебното производство, подсъдимият признава вината си. Дава обяснения по съществото на делото.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

Подсъдимите са познати и през месец август 2010 година живеели в област Бургаска. В една от вечерите на 29 или на 30 август 2010 година тримата са се събрали в дома на подс. Б . Сговорили са се да отидат до вилата на св. П и да извършат кражба на домати и зайци. Знаели, че П не живее постоянно във вилата и че там отглежда зеленчуци и животни /зайци/. Около полунощ тримата отишли до вилата. Видели, че оградната мрежа е скъсана и от там влезли в двора. Установили, че входната врата на къщата е отворена, а вътре е разхвърляно. През вратата проникнали в стая, от която всеки от тях взел по някаква вещ. Изнесли вещите на двора. От намиращия се там зайчарник взели два броя заека – порода “Новозеландска”. Отнетите от къщата вещи – цветен телевизор “CROWN-14”, черно-бял портативен телевизор “PREZIDENT-7”, готварска печка “Раховец 01”, вентилатор “ROVENTA”, отоплител – вентилаторен тип духалка “RONSON” и зайците си поделили и отнесли в домовете си.

След установяването им от органите на полицията, подсъдимите предали доброволно цветен телевизор “CROWN-14”, готварска печка “Раховец 01” и вентилатор “ROVENTA”.

Преди приключването на съдебното следствие подсъдимите Д А К и Х С В възстановили на собственика сумата за останалите липсващи вещи.

Според назначената експертиза отнетите вещи са били на стойност, както следва : два броя заека – порода “Новозеландска” – по 24 лева или общо 48 лева ; цветен телевизор “CROWN-14” – 56 лева ; черно-бял портативен телевизор “PREZIDENT-7” – 15 лева ; готварска печка “Раховец 01” – 32 лева; вентилатор “ROVENTA” – 26 лева ; отоплител – вентилаторен тип духалка “RONSON” – 12 лева. Общо отнетите вещи били на стойност 189 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимите, свидетелските показания и писмените доказателства по делото.

С оглед на горната фактическа обстановка, с отнемането на описаните вещи, съдът счита за доказано по безспорен и категоричен начин от обективна и от субективна страна, че подсъдимият е извършил престъпление кражба, след като предварително се е сговорил с останалите лица, участвал е пряко и непосредствено в изпълнителното деяние на престъплението, поради което е действал като извършител. Деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината.

Изхождайки от извършеното деяние, значителната му обществена опасност и обществената опасност на извършителя, начина на извършване на престъплението и стойността на предмета на отнемане, настоящият състав не счита, че извършеното е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с останалите престъпления от този вид, т.е. че се касае за маловажен случай.

Във връзка с посоченото, деянието следва да бъде квалифицирано като престъпление по т. 5 на ал. 1 на чл. 195, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК.

Преди извършване на настоящото деяние подс. С Б е бил неосъждан.

Изхождайки от изложеното съдът призна подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение, а именно : през периода 29 - 31.08.2010 година, в , област Бургаска, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Д А К и Х С В , отнел чужди движими вещи, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт, на общо стойност 189 /сто осемдесет и девет/ лева, от владението на К Й П , без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 5, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК и му наложи съответно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид относително високата степен на обществена опасност на деянието, предвид значителната разпространеност на такива престъпления и степента на обществената опасност на подсъдимия сравнително невисока, предвид необремененото му съдебно минало, самопризнанията по фактическата обстановка, направени при разследването, стойността на предмета на деянието, материално и семейно положение на подсъдимия.

Преценяйки изложеното по-горе и всички доказателства по делото, настоящият състав намери за справедливо и че целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК ще бъдат постигнати в максимална степен ако се наложи наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, под предвидения в Закона минимален размер, а именно : ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, каквото наказание наложи.

Съдът, след като съобрази, че подсъдимия не е осъждан до сега и че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и по този начин, счете че са налице основанията на чл. 66 ал. 1 от НК и отложи изпълнението на наказанието за срок от три години.

Като причини за извършване на деянието следва да се приемат ниската правна култура на подсъдимия, тежките икономически условия, свързани с безработицата в страната, липсата на средства за съществуването на подсъдимия и семейството му и стремежа му към лесно облагодетелстване.

Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата.


СЪДИЯ : ………………..


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница