Министър: /долорес арсеноваДата23.10.2018
Размер60.5 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕУТВЪРЖДАВАМ,


МИНИСТЪР:

/ДОЛОРЕС АРСЕНОВА/

Г Р А Ф И К


за използване на водите на комплексните

и значими язовири през месец февруари 2004 г.


През месец февруари 2004 година водите от комплексните и значими язовири да се използват за питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, производство на електроенергия и оводняване на руслата на реките както следва:

ДУНАВСКИ РАЙОН

1.ЯЗОВИР “ИСКЪР” /общ обем 655,3 млн.м3 и наличен полезен обем 420,1 млн.м3/

14,3 млн.м3 вода за водоснабдяване на София, в т.ч.:

 • 5,000 млн.м3 вода от ВЕЦ “Пасарел” - малка турбина или байпасна

връзка, от които 0,2 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Панчарево”

 • 9,300 млн.м3 вода по водопровод “Искър” , от които 0,5 млн.м3 за технологични нужди на ПСПВ”Бистрица”

От бент “Панчарево” – 3,200 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване, от които:

ВЕЦ “Кокаляне” да преработва само притока, формиран от собствения водосбор на бент “Кокаляне”, като поддържа водното ниво в бент “Кокаляне” 1,0 м по-ниско от най-високо работно водно ниво.

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между “Софийска вода”- АД, София, “Напоителни системи” - ЕАД, клон София, “Кремиковци” - ЕАД, “Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари” ЕООД и диспечерските служби на Националната електрическа компания. 1. ЯЗОВИР “БЕЛИ ИСКЪР /общ обем 15,3 млн.м3 и наличен полезен обем 7,9 млн.м3/

До 3,000 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване

По водопровода Рила-София да се подава възможното за улавяне от речните водохващания водно количество и при необходимост от яз.”Бели Искър”, като се осигурява: • за Боровец - до 40 л/сек

 • за Самоков - до 180 л/сек

 • за София - до 1430 л/сек

Режимът на работа на ВЕЦ”Бели Искър” да се определя оперативно в зависимост от нуждите на водоснабдяването.

.

3. ЯЗОВИР “ОГНЯНОВО” /общ обем 31,6 млн.м3 и наличен полезен обем 27,5 млн.м3/

1,500 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Кремиковци” АД

4. ЯЗОВИР “КУЛА” / общ обем 20,2 млн.м3 и наличен полезен обем 7,3 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода, в т.ч.: 1. 0,050 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Кула-Ринг” АД

 2. 0,200 млн.м3 за екологични нужди

5.ЯЗОВИР “РАБИША” /общ обем 45,0 млн.м3 и наличен полезен обем 12,8 млн.м3/

0,100 млн.м3 за екологични нужди6. ЯЗОВИР “ОГОСТА” /общ обем 505,0 млн.м3 и наличен полезен обем 172,0 млн.м3/

12,900 млн.м3 вода, в т.ч.: • 1,900 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Кошарник”

 • 11,000 млн.м3 за производство на електроенергия от ВЕЦ “Огоста”

7. ЯЗОВИР “СРЕЧЕНСКА БАРА” /общ обем 15,5 млн.м3 и наличен полезен обем 13,0 млн.м3/

2,600 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване в т.ч: 1. 0,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване на общини Монтана и Берковица

 2. 1,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване на община Враца

8. ЯЗОВИР “ЕНИЦА”/общ обем 37,6 млн.м3 и наличен полезен обем 0,8 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода9. ЯЗОВИР “СОПОТ” /общ обем 61,8 млн.м3 и наличен полезен обем 28,2 млн.м3/

1,500 млн.м3 вода за екологични нужди10. ЯЗОВИР “ГОРНИ ДЪБНИК” /общ обем 130,0 млн.м3 и наличен полезен обем 68,6 млн.м3/

1,750 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,200 млн.м3 за промишлено водоснабдяване

 2. 0,800 млн.м3 за екологични нужди

 3. 1,000 млн.м3 за пълнене на яз.”Д.Дъбник” и яз.”Крушовица”

11. ЯЗОВИР “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” /общ обем 222,0 млн.м3 и наличен полезен обем 124,1 млн.м3/

1,040 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на гр.Павликени

Да се поддържа контролен обем 140,0 млн.м3

12. ЯЗОВИР “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” /общ обем 27,7 млн.м3 и наличен полезен обем 12,9 млн.м3/

2,4 млн.м3 вода за питейно-битово водоснабдяване13. ЯЗОВИР “ЙОВКОВЦИ” /общ обем 92,2 млн.м3 и наличен полезен обем 70,1 млн.м3/

2,750 млн.м3 вода в т.ч: 1. 2,700 млн.м3 за питейно водоснабдяване

 2. 0,050 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “ЯСТРЕБИНО” /общ обем 62,8 млн.м3 и наличен полезен обем 30,8 млн.м3/

0,250 млн.м3 вода за екологични нужди15. ЯЗОВИР “СЪЕДИНЕНИЕ” /общ обем 12,8 млн.м3 и наличен полезен обем 14,5 млн.м3/

0,150 млн.м3 за екологични нужди16.ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” /общ обем 25,5 млн.м3 и наличен полезен обем 8,2 млн.м3/

0,150 млн.м3 за екологични нуждиЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “ТИЧА” / общ обем 311,8 млн.м3 и наличен обем 278,2 млн.м3, от които 88,0 млн.м3 санитарен обем/

15,450 млн.м3 вода за в т.ч: 1. 2,250 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав

 2. 0,700 млн.м3 за екологични нужди

 3. 12,500 млн.м3 за освобождаване на обем

2. ЯЗОВИР “КАМЧИЯ” /общ обем 233,5 млн.м3 и наличен полезен обем 137,1 млн.м3 /

8,250 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване, от които: • 3,500 млн.м3 вода за гр.Варна

 • 4,200 млн.м3 вода за гр.Бургас

 • 0,500 млн.м3 вода за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,050 млн.м3 вода за екологични нужди

3. ЯЗОВИР “ГЕОРГИ ТРАЙКОВ” /общ обем 329,0 млн.м3 и наличен полезен обем 165,4 млн.м3/

4,100 млн.м3 вода, от които: • 3,900 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на дружествата -акционери към консорциум “Девня” АД

 • 0,200 млн.м3 вода за екологични нужди

4. ЯЗОВИР “ПОРОЙ” /общ обем 45,2 млн.м3 и наличен полезен обем 18,1 млн.м3/

0,100 млн.м3 за екологични нужди5. ЯЗОВИР “АХЕЛОЙ” /общ обем 12,6 млн.м3 и наличен полезен обем 10,1 млн.м3/

0,060 млн.м3 вода за екологични нужди6. ЯЗОВИР “ЯСНА ПОЛЯНА” /общ обем 35,3 млн.м3 и наличен полезен обем 20,9 млн.м3/

0,900 млн.м3 вода, в т.ч: • 0,800 млн.м3 за питейно водоснабдяване на Южното Черноморие

 • 0,050 млн.м3 за технологични нужди на пречиствателната станция

 • 0,050 млн.м3 за екологични нужди

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

1. ЯЗОВИР “КОПРИНКА” /общ обем 142,2 млн.м3 и наличен полезен обем 83,4 млн.м3/

0,8 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване в района на гр.Стара Загора

Да се поддържа контролен обем 90,0 млн.м3

2. ЯЗОВИР “ЖРЕБЧЕВО” /общ обем 400,0 млн.м3 и наличен полезен обем 219,6 млн.м3/

20,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия

3. ЯЗОВИР “АСЕНОВЕЦ” /общ обем 28,2 млн.м3 и наличен полезен обем 17,0 млн.м3/

1,100 млн.м3 вода за питейно водоснабдяване4. ЯЗОВИР “МАЛКО ШАРКОВО” /общ обем 50,0 млн.м3 и наличен полезен обем 28,2 млн.м3/

0,260 млн.м3 за екологични нужди5. ЯЗОВИР “ДОМЛЯН” /общ обем 26,8 млн.м3 и наличен полезен обем 4,6 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода6. ЯЗОВИР “ПЯСЪЧНИК” /общ обем 211,4 млн.м3 и наличен полезен обем 85,8 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода7. ЯЗОВИР “ТОПОЛНИЦА” /общ обем 137,1 млн.м3 и наличен полезен обем 22,0 млн.м3/

1,300 млн.м3 вода за екологични нужди8. ЯЗОВИР “БЕЛМЕКЕН” /общ обем 144,0 млн.м3 и наличен полезен обем 82,4 млн.м3/

23,0 млн.м3 вода за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч: 1. 0,250 млн.м3 вода за промишлено водоснабдяване на “Костенец-ХХИ” АД от горния изравнител на ВЕЦ “Момина клисура”

Водите от водохващанията на събирателните деривации “Грънчар” и “Манастирска” да се подават към яз.”Белмекен”.

9. ЯЗОВИР “ГОЛЯМ БЕГЛИК” и ЯЗОВИР “ШИРОКА ПОЛЯНА” /общ обем 86,1 млн.м3 и наличен полезен обем 52,6 млн.м3/

15,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия10. ЯЗОВИР “БАТАК” /общ обем 310,0 млн.м3 и наличен полезен обем 218,3 млн.м3/

22,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия и промишлено водоснабдяване, в т.ч: 1. 0,4 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Биовет”-АД от разпределителното съоръжение на р.Стара

 2. 0,130 млн.м3 вода от II прозорец за битово-стопански нужди и напояване

 3. 0,130 млн.м3 вода от IV прозорец за битово-стопански нужди и напояване

Изтакането в границите на разрешения лимит да се извършва по график, съгласуван между между “Напоителни системи” ЕАД - клон Пазарджик, “Биовет” АД, гр.Пещера и диспечерските служби на Националната електрическа компания.

11. ЯЗОВИР “ДОСПАТ” /общ обем 446,4 млн.м3 и наличен полезен обем 378,8 млн.м3/

18,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия12. ЯЗОВИР “ВЪЧА” /общ обем 226,1 млн.м3 и наличен полезен обем 174,1 млн.м3/

50,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 190,0 млн.м3.

13. ЯЗОВИР “ТРАКИЕЦ” /общ обем 114,0 млн.м3 и наличен полезен обем 40,3 млн.м3/

0,700 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,400 млн.м3 за питейно-битово и промишлено водоснабдяване

 2. 0,300 млн.м3 за екологични нужди

14. ЯЗОВИР “БОРОВИЦА” /общ обем 27,3 млн.м3 и наличен обем 27,3 млн.м3 , от които 11,1 млн.м3 санитарен обем/

0,980 млн.м3 вода в т.ч: 1. 0,620 млн.м3 за питейно водоснабдяване на градовете Кърджали и Момчилград

 2. 0,360 млн.м3 за екологични нужди

15. ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ” /общ обем 497,2 млн.м3 и наличен полезен обем 316,5 млн.м3/

71,600 млн.м3 вода за производство на електроенергия, в т.ч: • 1,6 млн.м3 вода за промишлени нужди

Да се поддържа контролен обем 410,0 млн.м3

16. ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” /общ обем 387,8 млн.м3 и наличен полезен обем 257,7 млн.м3/

160,000 млн.м3 вода за производство на електроенергия

Да се поддържа контролен обем 320,0 млн.м3

17. ЯЗОВИР “ИВАЙЛОВГРАД” /общ обем 156,7 млн.м3 и наличен полезен обем 80,5 млн.м3/

ВЕЦ “Ивайловград” да обработва постъпващия приток, като поддържа максимален контролен обем 130,0 млн.м3 .

 1. ГОРЕН ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “АСЕНИЦА” -

Не се предвижда ползване на вода

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙН

1. ЯЗОВИР “СТУДЕНА” /общ обем 25,2 млн.м3 и наличен полезен обем 15,9 млн.м3/

2,700 млн.м3 вода , в т.ч: • 2,000 млн.м3 за питейно водоснабдяване

 • 0,100 млн.м3 за “Топлофикация”-Перник

 • 0,200 млн.м3 вода за “Пектин” АД

 • 0,400 млн.м3 вода за “Стомана индъстри” АД

При възникване на аварийни ситуации и при съществено намаляване на дебита на извор “Сиреняците” за района на гр.Радомир да се подават до 250 000 м3 вода от извор “Врелото” чрез ПС”Крапец”.

2. ЯЗОВИР “ПЧЕЛИНА” /общ обем 54,8 млн.м3 и наличен полезен обем 20,0 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода3.. ЯЗОВИР “ДЯКОВО” /общ обем 35,0 млн.м3 и наличен полезен обем 20,9 млн.м3/

0,971 млн.м3 вода за, в т.ч: • 0,285 млн.м3 за “В и К” Кюстендил

 • 0,320 млн.м3 за “В и К” Дупница

 • 0,054 млн.м3 за промишлено водоснабдяване на “Балканфарма”

 • 0,163 млн.м3 за ТЕЦ “Бобов дол”

 • 0,140 млн.м3 за мини “Бобов дол”

 • 0,002 млн.м3 за промишлена зона “Пиперево” и “Хидрострой-Рилци”

 • 0,0015 млн.м3 вода за “Автомагистрали “Хемус”

4. ЯЗОВИР “КАРАГЬОЛ” /общ обем 2,3 млн.м3 и наличен полезен обем 1,300 млн.м3/

0,400 млн.м3 за производство на електроенергия.5. ЯЗОВИР “КАЛИН” /общ обем 1,0 млн.м3 и наличен обем 0,4 млн.м3/

Не се предвижда ползване на вода6.ОТ ГОРНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ НА ВЕЦ “ПЕТРОВО” -

Не се предвижда ползване на водаЗабележка - Наличните обеми са към 22 януари 2004 година .

Началник отдел:

АСЕН ЛИЧЕВ

Директор на Дирекция “Води”:

РОСИЦА ПЕТРОВА

ЗАМ.МИНИСТЪР:

НИКОЛАЙ КУЮМДЖИЕВ

Изготвил: Василка Мархолева Длъжностно лице: Александър Пеков

Изготвил: Василка Мархолева

Длъжностно лице: Александър Пеков


Министерство на околната среда и водите

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> Povarhnostnivodi -> Mesechen grafik -> 2004
2004 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
Mesechen grafik -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
Mesechen grafik -> Министър: /джевдет чакъров
2004 -> Министерство на околната среда и водите утвърждавам
2004 -> Министър: /долорес арсенова
2004 -> Министър: /долорес арсенова
2004 -> Министър: /долорес арсенова
2004 -> Министър: /долорес арсенова
2004 -> Министър: /долорес арсенова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница