На фонда Наименование на фонда Бр арх единициДата10.02.2018
Размер197.18 Kb.
СПИСЪК НА ПО-ЗНАЧИМИТЕ ФОНДОВЕ ОТ АРХИВА НА БСПна фонда

Наименование на фонда

Бр. арх. единици

Крайни датиОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА БРП (К) – СТАРА ЗАГОРА

323

1944-1948ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БКП – СТАРА ЗАГОРА

889

1949-1973ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА БРП (К)- СТАРА ЗАГОРА

231

1944-1959ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА БКП - КАЗАНЛЪК

167

1944-1959ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА БКП – СТАРА ЗАГОРА

444

1946-1990ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА БКП - ЧИРПАН

161

1944-1959ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА БКП – СТАРА ЗАГОРА

390

1945-1990ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА БКП- ЧИРПАН

263

1946-1989ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА РМС - СТАРА ЗАГОРА

40

1944-1947

10Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА РМС - СТАРА ЗАГОРА

31

1944-

11Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА РМС - КАЗАНЛЪК

35

1944-1947

12Б

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА РМС - КАЗАНЛЪК

11

1945-1947

13Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА РМС – ЧИРПАН

38

1944-1947

14Б

ОБЛАСТЕН КОМИТЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ

15

1946-1947

15Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

7

1946-1947

16Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ - ЧИРПАН

9

1946-1947

17Б

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВСКИЯ (ДКМС) КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ – СТАРА ЗАГОРА

273

1949-1987

18Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – СТАРА ЗАГОРА

129

1948-1958

19Б

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – СТАРА ЗАГОРА

142

1947-1985

20Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС-КАЗАНЛЪК

48

1948-1959

21Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС - КАЗАНЛЪК

110

1949-1988

22Б

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС - ЧИРПАН

122

1948-1958

23Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС - ЧИРПАН

97

1948-1983

33Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С. ГУРКОВО, СТАРОЗАГОРСКО

66

1959-1988

34Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С. ГЪЛЪБОВО, СТАРОЗАГОРСКО

93

1959-1989

35Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

90

1959-1989

37Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С. ДЪЛБОКИ

55

1959-1987

41Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ ТКЗС “РОЗОВА ДОЛИНА” - КАЗАНЛЪК

30

1959-1979

42Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С. КАЛОЯНОВЕЦ, СТАРОЗАГОРСКО

55

1959-1987

51Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – МЪГЛИЖ

63

1959-1988

54Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С.НИКОЛАЕВО, СТАРОЗАГОРСКО

46

1959-1988

56Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – С.ОПАН, СТАРОЗАГОРСКО

65

1958-1986

58Б

ОБЩИНСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ – ПАВЕЛ БАНЯ

74

1959-1986

60Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – РАДНЕВО

53

1947-1979

65Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ ТКЗС-СТАРА ЗАГОРА

28

1959-1978

322Б

ППО ПРИ ПИВОВАРЕН ЗАВОД “ЗАГОРКА”-СТАРА ЗАГОРА

19

1957-1976

325Б

ЗАВОДСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ КОВАШКО-ПРЕСОВ ЗАВОД “СЪРП И ЧУК” – СТАРА ЗАГОРА

87

1945-1988

326Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ ЗАВОД ЗА ОКОМПЛЕКТОВКА НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ “БЕРОЕ” – СТАРА ЗАГОРА

72

1951-1987

331Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНАТА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

74

1948-1987

335Б

ППО ПРИ ЗАВОДОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ – СТ.ЗАГОРА

60

1960-1987

347Б

ППО ПРИ МЕСОКОМБИНАТ “РОДОПА”- СТАРА ЗАГОРА

34

1950-1987

351Б

ППО ПРИ ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “НАРМАГ” – СТАРА ЗАГОРА

43

1948-1987

356Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ –СТАРА ЗАГОРА

33

1953-1985

366Б

ППО ПРИ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – СТАРА ЗАГОРА

21

1948-1987

368Б

ППО ПРИ ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА- СТАРА ЗАГОРА

64

1945-1987

376Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ- СТАРА ЗАГОРА

27

1953-1987

378Б

ППО ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ – СТАРА ЗАГОРА

32

1956-1987

382Б

ППО ПРИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ГОВЕДОВЪДСТВО – СТАРА ЗАГОРА

53

1945-1987

384Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КИНЕФИКАЦИЯ” – СТАРА ЗАГОРА

32

1954-1987

393Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – СТАРА ЗАГОРА

30

1952-1984

409Б

ППО ПРИ НАРОДНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА

43

1947-1990

413Б

ППО ПРИ РАДИО – СТАРА ЗАГОРА

37

1946-1984

414Б

ППО ПРИ РЕДАКЦИЯТА НА В-К”СЕПТЕМВРИ”-СТ.ЗАГОРА

29

1953-1987

415Б

ППО ПРИ ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА

53

1945-1990

417Б

ППО ПРИ ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА

122

1950-1987

419Б

ППО ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД, ПРОКУРАТУРА И АДВОКАТУРА – СТАРА ЗАГОРА

43

1945-1987

420Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА – СТАРА ЗАГОРА

37

1955-1987

423Б

ППО ПРИ НАРОДЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА

28

1951-1987

424Б

ППО ПРИ ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

169

1954-1990

428Б

ППО ПРИ ОКРЪЖНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СТ. ЗАГОРА

44

1945-1987

429Б

ВЪЗЛОВ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ ЖП-ВЪЗЕЛ-СТ. ЗАГОРА

121

1944-1990

441Б

ППО ПРИ ТРАНСПОРТНО АВИАЦИОННО БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО ОБЕДИНЕНИЕ (ТАБСО) - СТАРА ЗАГОРА

25

1955-1979

443Б

ППО ПРИ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ГЕНЧЕВ” – СТАРА ЗАГОРА

29

1959-1987

452Б

ППО ПРИ ТРУДОВО-ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР САМОДУМОВ” – С. ЯГОДА, СТАРОЗАГОРСКО

29

1960-1988

454Б

ППО ПРИ ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВ.ВАЗОВ”- СТАРА ЗАГОРА

36

1953-1987

461Б

ППО ПРИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКУМ – СТАРА ЗАГОРА

32

1956-1987

490Б

ППО ПРИ ГОРСКО СТОПАНСТВО –С.ГУРКОВО, СТАРОЗАГОРСКО

37

1951-1988

528Б

ППО – ТЕРИТОРИАЛНА – С. МЪГЛИЖ, СТАРОЗАГОРСКО

32

1945-1982

534Б

ППО ПРИ ЗАВОД “ЛЕНИН” – С. НИКОЛАЕВО, СТАРОЗАГОРСКО

200

1949-1988

544Б

ППО ПРИ БАЛНЕОСАНАТОРИУМ – ПАВЕЛ БАНЯ

29

1959-1987

550Б

ППО ПРИ САНАТОРИУМА –С.РАДУНЦИ-СТАРОЗАГОРСКО

30

1956-1988

606Б

ППО ПРИ ДИП “Д. БЛАГОЕВ” – КАЗАНЛЪК

116

1944-1990

607Б

ППО ПРИ ДИП “БЪЛГАРИЯ” - КАЗАНЛЪК

108

1946-1990

614Б

ЗАВОДСКИ ПАРТИЕН КОМИТЕТ ПРИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ “ФР. ЕНГЕЛС” - КАЗАНЛЪК

1631

1944-1987

616Б

ППО ПРИ ЗАВОД 13 - КАЗАНЛЪК

206

1944-1989

655Б

ППО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Т. ЮЛИЕВ” - КАЗАНЛЪК

21

1959-1979

658Б

ППО ПРИ ПЪРВА ГИМНАЗИЯ - КАЗАНЛЪК

33

1955-1990

664Б

ППО ПРИ ТМТ “ЦВ.РАДОЙНОВ” - КАЗАНЛЪК

38

1950-1987

688Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА, ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИТЕ И ЛЕКАРСТВЕНИТЕ КУЛТУРИ - КАЗАНЛЪК

37

1952-1989


690Б

ППО ПРИ ТКЗС - КАЗАНЛЪК

37

1951-1983

692Б

ППО ПРИ ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

44

1945-1987

717Б

ППО – ТЕРИТОРИАЛНА – С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, СТАРОЗАГОРСКО

30

1950-1984

718Б

ППО ПРИ ТКЗС – С. БР. ДАСКАЛОВИ, СТАРОЗАГОРСКО

50

1951-1989

780Б

ППО ПРИ КВ. “В. ЛЕВСКИ” - ЧИРПАН

42

1946-1987

784Б

ППО ПРИ ДЪРЖАВЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД “БЪДЕЩНОСТ” - ЧИРПАН

151

1951-1987

786Б

ППО ПРИ ДСП “ВИНПРОМ” - ЧИРПАН

43

1950-1989

793Б

ППО ПРИ ТПК “СЪГЛАСИЕ” - ЧИРПАН

46

1945-1987

796Б

ППО ПРИ НАРКООП - ЧИРПАН

47

1951-1990

811Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТА ПО ПАМУКА - ЧИРПАН

59

1945-1990

825Б

ППО ПРИ ТКЗС - ЧИРПАН

41

1950-1987

827Б

ППО ПРИ ПЪРВО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ - ЧИРПАН

36

1953-1987

835Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС- ГЪЛЪБОВО

37

1959-1988

838Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС - КАЗАНЛЪК

18

1960-1974

845Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – С.ОПАН, СТАРОЗАГОРСКО

31

1960-1988

846Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – ПАВЕЛ БАНЯ

24

1962-1988

847Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – С. РАДНЕВО, СТАРОЗАГОРСКО

19

1959-1976

859Б

ППО ПРИ БРИКЕТНА ФАБРИКА НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” - ГЪЛЪБОВО

72

1960-1990

860Б

ППО ПРИ РУДНИК “ТРОЯНОВО-1” НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК”- С. ТРОЯНОВО, СТАРОЗАГОРСКО

89

1968-1985

861Б

ППО ПРИ ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК-1”

115

1963-1990

863Б

ППО ПРИ ЦРБ НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” - РАДНЕВО

109

1963-1990

865Б

РАЙОНЕН КОМИТЕТ НА БКП НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” - РАДНЕВО

94

1959-1979

866Б

РАЙОНЕН КОМИТЕТ НА ДКМС НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” - РАДНЕВО

29

1959-1978

867Б

ППО ПРИ ОКС – СТАРА ЗАГОРА

26

1963-1982

870Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТА ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ-СТ.ЗАГОРА

25

1961-1985

871Б

ППО ПРИ СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ – СТАРА ЗАГОРА

26

1962-1987

873Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТА ПО МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ИМХВП) -СТАРА ЗАГОРА

31

1963-1987

874Б

ППО ПРИ МНИПКИ”МИНПРОЕКТ” - РАДНЕВО

16

1958-1987

876Б

ППО ПРИ “БАЛКАНТУРИСТ” – СТАРА ЗАГОРА

24

1962-1987

877Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ – СТАРА ЗАГОРА

19

1961-1987

889Б

ППО ПРИ ДИП “23 СЕПТЕМВРИ”-ЧИРПАН

54

1962-1988

896Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ АТЗ-СТАРА ЗАГОРА

288

1959-1990

898Б

ППО ПРИ ЕНЕРГОПРОЕКТ –“МАРИЦА-ИЗТОК”-ГЪЛЪБОВО

56

1970-1986

899Б

ПАРТИЕН КОМИТЕТ ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ЕНЕРГОМОНТАЖ” - ГЪЛЪБОВО

31

1976-1988

900

ППО ПРИ ТЕЦ-2 НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” - СТАРОЗАГОРСКО

98

1966-1989

901

ППО ПРИ РУДНИК “ТРОЯНОВО-2” НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК” – С. КОВАЧЕВО, СТАРОЗАГОРСКО

71

1961-1987

903Б

ППО ПРИ ДЪРЖАВНИ МИНИ –ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК”-УПРАВЛЕНИЕ-РАДНЕВО

69

1962-1990

904Б

ППО ПРИ РУДНИК “ТРОЯНОВО-3” НА КОМПЛЕКСА “МАРИЦА-ИЗТОК”- С. ТРОЯНОВО, СТАРОЗАГОРСКО

82

1964-1987

905Б

ППО ПРИ ДСО-УПРАВЛЕНИЕ “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ” – “МАРИЦА-ИЗТОК” - РАДНЕВО

64

1957-1990

915Б

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ,СТАРОЗАГОРСКО

31

1963-1988


930Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – ЗАВОД “БЪЛГАРИЯ” - КАЗАНЛЪК

25

1956-1987

932Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАНОВ ЗАВОД “ЛЕНИН” – С. НИКОЛАЕВО, СТАРОЗАГОРСКО

25

1959-1982

933Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – ДЪРЖАВЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД “БЪДЕЩНОСТ”- ЧИРПАН

41

1960-1987

934Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС – ДИП”23 СЕПТЕМВРИ” - ЧИРПАН

30

1964-1987

940Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС - ОБЕДИНЕНИ ЗАВОДИ “ФР. ЕНГЕЛС” - КАЗАНЛЪК

32

1952-1985

943Б

КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ ТЕЦ “ПЪРВА КОМСОМОЛСКА” - ГЪЛЪБОВО

22

1972-1987

945Б

КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ РУДНИК “ТРОЯНОВО-1” – КОМПЛЕКС “МАРИЦА-ИЗТОК”-С. ТРОЯНОВО, СТАРОЗАГОРСКО

28

1968-1987

947Б

КОММИТЕТ НА ДКМС ПРИ РУДНИК “ТРОЯНОВО-3” – КОМПЛЕКС “МАРИЦА-ИЗТОК” – С. ТРОЯНОВО, СТАРОЗАГОРСКО

26

1971-1987

951Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА БКП ПРИ ЗАВОДА ЗА ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА – СТАРА ЗАГОРА

86

1973-1990

955Б

ППО ПРИ ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ- СТ. ЗАГОРА

21

1970-1990

959Б

ППО ПРИ ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК “М. ГОРКИ” – СТАРА ЗАГОРА

22

1966-1987

961Б

ПАРТИЕН КОМИТЕТ ПРИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ - КАЗАНЛЪК

39

1973-1990

962Б

ППО ПРИ СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ - КАЗАНЛЪК

15

1973-1987

963Б

ППО ПРИ НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ “ШИПКА- БУЗЛУДЖА” - КАЗАНЛЪК

15

1973-1987

968Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ МАШИНЕН ЗАВОД “ХИДРАВЛИКА” - КАЗАНЛЪК

37

1955-1987

972Б

ППО ПРИ ДСО “ХИДРАВЛИКА” - КАЗАНЛЪК

22

1971-1990

973Б

ППО ПРИ ИНСТИТУТ ПО ХИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА - КАЗАНЛЪК

33

1963-1990

974Б

ППО ПРИ ТЕРИТОРИАЛНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ С ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР И ОКРЪЖНО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА

24

1970-1989

975Б

ППО ПРИ ПРОМИШЛЕНО МОНТАЖНО УПРАВЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА

21

1962-1990

979Б

ППО ПРИ ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА “МИТЬО СТАНЕВ” – СТАРА ЗАГОРА

27

1949-1987

997Б

КОМБИНАТСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ ВЪЛНЕНО-ТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ “Д. БЛАГОЕВ” - КАЗАНЛЪК

29

1957-1988

998Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - КАЗАНЛЪК

19

1976-1987

1000Б

КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ ПОЛУВИСШ ИНСТИТУТ ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ – СТАРА ЗАГОРА

20

1965-1984

1001Б

КОМСОМОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН КОМБИНАТ ПО РОБОТИКА “БЕРОЕ” – СТАРА ЗАГОРА

23

1973-1985

1004Б

ЗАВОДСКА КОМСОМОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ГЕО МИЛЕВ” ПРИ ОБЕДИНЕНИ ЗАВОДИ ЗА ЗАПАМЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА – СТАРА ЗАГОРА

22

1973-1985

1007Б

ЗАВОДСКИ КОМИТЕТ НА ДКМС ПРИ ЗАВОД ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА – СТАРА ЗАГОРА

25

1952-1987

1008Б

КОМСОМОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ЗАВОД “НАТАЛИЯ” – СТАРА ЗАГОРА

21

1953-1985

1010Б

КОМСОМОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ХР. БОТЕВ” ПРИ АВТОКОМБИНАТ – СТАРА ЗАГОРА

21

1973-1985

1020Б

КОМСОМОЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ТЕЦ”МАРИЦА-ИЗТОК-3”-С.ОБРУЧИЩЕ, СТАРОЗАГОРСКО

10

1979-1987
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница