Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница55/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

Списък 7 към т. 43 от приложението
Ароматни амини
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.)

Вещество, група вещества

Индекс №

ЕC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

1. Бифенил-4-иламин

612-072-00-6

202-177-1

92-67-14-аминобифенил ксениламин

2. Бензидин

612-042-00-2

202-199-1

92-87-53. 4-хлоро-о-толуидин202-441-6

95-69-24. 2-нафтиламин

612-022-00-3

202-080-4

91-59-85. О-аминоазотолуен 4-амино-2',

611-006-00-3

202-591-2

97-56-33-диметилазобензен 4-о-тол

иазо-о-толуидин

6. 5-нитро-о-толуидин202-765-8

99-55-87. 4-хлороанилин

612-137-00-9

203-401-0

106-47-88. 4-метокси-m-фенилендиамин210-406-1

615-05-49. 4-4'-метилендианилин

612-051-00-1

202-974-4

101-77-00-14,4'-диаминодифенилметан

10. 3,3'-дихлоробензидин

612-068-00-4

202-109-0

91-94-13,3'-дихлоробифенил-

4,4'-илендиамин

11. 3,3'-диметоксибензидин

612-036-00-Х

204-355-4

119-90-4о-дианизидин

12. 3,3'-диметилбензидин

612-041-00-7

204-358-0

119-93-74,4'-би-о-толуидин

13. 4,4'-метиленди-о-толуидин

612-085-00-7

212-658-8

838-88-014. 6-метокси-m-толуидин204-419-1

120-71-8р-крезидин

15. 4,4'-метилен-бис-(2-хлоро-

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4анилин) 2,2'-дихлоро-4,4'-метилен

-дианилин

16. 4,4'-оксидианилин202-977-0

101-80-417. 4,4'-тиодианилин205-370-9

139-65-118. о-толуидин 2-аминотолуен

612-091-00-Х

202-429-0

95-54-419. 4-метил-m-фенилендиамин

612-099-00-3

202-453-1

95-80-720. 2,4,5-триметиланилин205-282-0

137-17-721. о-анизидин 2-метоксианилин

612-035-00-4

201-936-1

90-04-022. 4-амино азобензен'

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

Списък 8 към т. 43 от приложението
Азобагрила
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.)

Вещество, група вещества

Индекс №

ЕC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

Смес от: динатриев (6-(4-анизидо)-

611-070-00-2

405-665-4

не е определен3-сулфонато-2-(3,5-динитро-

Компонент 1:2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)

CAS №: 118685-33-9(1-(5-хлоро-2-оксидофенилазо)-

C39H23ClCrN7O12S.2Na2-нафтолато) хромат (1-);

Компонент 2:Тринатриев бис (6-(4-анизидо)-

C46H30CrN10O20S2.3Na3-сулфонато-2-(3,5-динитро-

2-оксидофенилазо)-1-нафтолато)

хромат (1-)'Списък 9 към т. 43 от приложението
Методи за изпитване
(Нов - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г.)
CEN ISO/TS 17234:2003 - Кожени изделия - Химически тестове - Определяне на азобагрила в боядисани кожи или еквивалентния български стандарт.

EN 14362-1:2003 - Методи за определяне на ароматни амини, извлечени от азобагрила -

Част 1: Откриване употребата на определени азобагрила, достъпни без екстракция или еквивалентния български стандарт.

EN 14362-2: 2003 - Методи за определяне на ароматни амини, извлечени от азобагрила

Част 2: Откриване употребата на определени азобагрила, достъпни чрез екстрахиране от влакната или еквивалентния български стандарт.

Забележки:

Индекс номер - идентификационен номер на опасно химично вещество.

ЕС номер - идентификационен номер на всяко вещество, посочено в европейския списък на съществуващите търговски химически вещества (EINECS) или в европейския списък на нотифицираните химични вещества (ELINCS).

CAS номер - номер, целящ улесняване идентификацията на веществата.

(изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) J - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % масови % бензол (EINECS № 200-753-7).

(изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) K - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % масови % 1,3-бутадиен (EINECS № 203-450-8).

L - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 3 % диметилсулфорид (DMSO)-екстракт, измерен съгласно IP 346.

(изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) M - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,005 % масови % бензо(а)пирен (EINECS № 200-028-5).

N - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е известен цялостният процес на рафиниране и е доказано, че изходните продукти не са канцерогенни.(изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) P - Класифицирането на веществото като "канцерогенно" не е наложително, ако е доказано, че то съдържа по-малко от 0,1 % масови % бензол (EINECS № 200-753-7).

(изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) R - Класифицирането като "канцерогенни" не е наложително за влакна с претеглен по дължина средногеометричен диаметър, намален с две стандартни средноквадратични отклонения, по-голям от 6 микрометра.
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница