Населено място С. Градешница, кметствоДата08.05.2018
Размер119.61 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката

на 6 ноември 2016 г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

населено място С.ГРАДЕШНИЦА, кметство ......................, секция № 010

Адрес на избирателната секция: Пенсионерския клуб ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АДЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА


АНАТОЛИ ВЕСЕЛИНОВ МИЛЕТКОВ
АНАТОЛИ МИЛЧЕВ ТАСКОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
АНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
АНКА ИВАНОВА ЕРМЕНКОВА
АНКА НАЙДЕНОВА ПЪРВАНОВА
АСЯ ЗАХАРИЕВА КАМЕНОВА
АТАНАСКА ТОНОВА ИВАНОВА
БЕЛА ЦАНЕВА ХРИСТОВА
БИЛЯНА ИВАНОВА ДАВИДОВА
БИСЕР ЛЮДМИЛОВ ПЕТКОВ
БИСЕРКА РУМЕНОВА ТОМОВА
БЛАГОЙ ИВАНОВ АНТОНОВ
БЛАГОЙКА ЦВЕТАНОВА ТОМОВА
БЛАГОРОДКА МИЛЕТИЕВА СТАМЕНОВА
БОЖИДАРА СЛАВЕЕВА КАМЕНОВА
БОЙКА АВРАМОВА ИВАНОВА
БОЙКО ВИТАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС ЙОРДАНОВ БОРИСОВ
БОРИС ПЪРВАНОВ ПАВЛОВ
БОРИС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
БОРИСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
БОРИСКА ИВАНЧОВА ТАСКОВА
БОРИСКА МЛАДЕНОВА КИРОВА
БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ БЛАГОЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ
БОРЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
БОЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
БОЯНКА МИЛАНОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН СПАСОВ СЪЛКОВ
ВАЛЕНТИНА ДЯНКОВА МИТЕВА
ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ДАВИДОВА
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ЦВЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА ЦАНКОВА
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ БОГДАНОВ
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА АСЕНОВА
ВАНЧО БОГДАНОВ КАМЕНОВ
ВАНЬО ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ВАНЮШКА СОФРОНИЕВА ИВАНОВА
ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАМЛИЙСКИ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛКА ГОСПОДИНОВА АНТОНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИТОВА
ВАСЯ ИВАЙЛОВА БЛАГОЕВА
ВЕЛИЗАР ИВАНОВ КАМЕНОВ
ВЕЛИКА ЕВСТАТИЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА СОТИРОВА СТАВРЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
ВЕЛИЧКА СПАСКОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА СПАСОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА АНДРОВА
ВЕНЕЦИ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНКА ГРИГОРОВА ПЕТКОВА
ВЕНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ ВАЧОВ
ВЕРА ТИХОМИРОВА ЕРМЕНКОВА
ВЕРОНИКА МИРОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА
ВЕРОНИКА ЦВЕТАНОВА ТОМОВА
ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ
ВЕСЕЛИН ВАНЧОВ КАМЕНОВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ КАМЕНОВ
ВЕСЕЛИН ИЛИЯНОВ РАДКОВ
ВЕСЕЛИН МИЛЕТКОВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛКА БОЯНОВА АЛИПИЕВА
ВЕСКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
ВИКТОР РУМЕНОВ ПЕТРОВ
ВИОЛИНА АЗМАНОВА ИЛИЕВА
ВИТКА ВЕЛКОВА ЕРМЕНКОВА
ВЛАДО ДИМИТРОВ ПЕЛОВ
ВЪРБА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
ВЪРБА ТОДОРОВА ВАСКОВА
ГАЛЯ ДЕМИРОВА ИВАНОВА
ГАНА ДОЙЧЕВА ПЕТРОВА
ГЕНА ВЪРБАНОВА ГОРАНОВА
ГЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГЕНА КАМЕНОВА САНДОВА
ГЕНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ГЕОМИЛ ПЕТКОВ ГЕЛОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МИТОВ
ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТАМЕНОВ ИВАНОВ
ГЕРГАНА ПЕТРОВА БРАТАНОВА
ГЕРМАН ДАНИЕЛОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕРМАН ЦВЕТАНОВ ЛЮБЕНОВ
ГЕРОЙКА ТОНОВА ИВАНОВА
ГИЦА ХАРАЛАМПИЕВА ТОНОВА
ГЛОРИЯ ИВАНОВА ТАСКОВА
ГРОЗДА БЛАГОЕВА НИКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ИЛИЕВА ВЕЛКОВА
ДАНАИЛ ДАВИДОВ ЦВЕТАНОВ
ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ ДАВИДОВ
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ЛЮБЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МИРОНОВА
ДЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА ТАСКОВА
ДЕЯН ПЕТРОВ БОРИСОВ
ДИЛЯН ИВАНОВ ДАВИДОВ
ДИМИТРА ЕВСТАТИЕВА ПЕТКОВА
ДИМИТРА ЙОТОВА ДАМЯНОВА
ДИМИТРА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ДИМИТЪР БОРИСОВ МЕТОДИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
ДИМЧО МЛАДЕНОВ КРЪСТЕВ
ЕВГЕНИЯ ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЕНА ЙОТОВА ГОЦОВА
ЕЛЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛЧЕВА
ЕЛЗА КРЪСТЕВА ТАСКОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ДАВИДОВ
ЕМИЛ НАЙДЕНОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛИЯ ВЕЛКОВА КАМЕНОВА
ЕМИЛИЯН ТИХОМИРОВ ЕМИЛОВ
ЕРМЕНКО ДАВИДОВ ПАНОВ
ЖИВКА ДАНЧОВА ИЛИЕВА
ЗАХАРИ БОНОВ КАМЕНОВ
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЛИЛОВ
ЗДРАВКО ЗАХАРИЕВ БОНОВ
ЗЛАТКА КИРИЛОВА КАЛИНОВА
ЗЛАТКА МИТКОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКО ПЕТРОВ БОРИСОВ
ЗОЯ СЛАВКОВА КАМЕНОВА
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ АНТОНОВ
ИВАЙЛО СТАНЧЕВ ПЕТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН БОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЕРМЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН МИРОНОВ КАМЕНОВ
ИВАН СЛАВКОВ ИВАНЧОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ТАСКОВ
ИВАН ЦЕНОВ НИКОЛОВ
ИВАНКА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА
ИВАНКА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА БОГДАНОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА БРАНКОВА ИВАНОВА
ИВАНКА ВЪРБАНОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА НИНОВА КАМЕНОВА
ИВАНКА ПАНАЙОТОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА
ИВАНЧО ТАСКОВ АНТОНОВ
ИГНАТ ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ
ИЛИНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯ ДАВИДОВ ЦВЕТАНОВ
ИЛИЯ ЦЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВАНЕВ ИГНАТОВ
ИЛИЯН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ИРЕНА АНГЕЛОВА МААС
ЙОНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН ПЪРВАНОВ ЙОРДАНОВ
КАЛИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАЛИНКА СПАСОВА ДИМИТРОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА КАМЕНОВА
КОЛЮ ГОСПОДИНОВ ПЕТЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПЕТКОВ
КРАСИМИР ДАВИДОВ ЕРМЕНКОВ
КРАСИМИР ДАВИДОВ ЦВЕТАНОВ
КРУМ ПЕЛОВ НИКОЛОВ
ЛАЗАР МАГДАЛИНОВ ЛАЗАРОВ
ЛИДИЯ АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
ЛИЛИ МЛАДЕНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛКО ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЛИЛО АНТОНОВ ВАЧЕВ
ЛИЛО ДИМИТРОВ ПЕЛОВ
ЛОРА ЦВЕТАНОВА ГОСПОДИНОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ АНТОНОВ
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ ГЕЛОВ
ЛЮБОМИРА МАЕВА КИРИЛОВА
ЛЮБЧО ПЪРВАНОВ ПАВЛОВ
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВА СЛАВЕЙКОВА
МАГДАЛИН ЛАЗАРОВ СЪЛКОВ
МАРА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
МАРГАРИТА НАДКИНА КАМЕНОВА
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕНОВА
МАРИНЧО ИГНАТОВ МАРИНОВ
МАРИЯ ПЕТКОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯН ВЕЛКОВ КАМЕНОВ
МАРИЯН ГЕРМАНОВ ЦВЕТАНОВ
МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ МИЛЕТКОВ
МАЦА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
МАЯ СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕН ТАТЯНОВ ПЕТКОВ
МИЛЕТИ ИВАНОВ ЦОНОВ
МИЛЕТИ ЛИЛОВ МИТОВ
МИЛЧО ВИДОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО ТАСКОВ МИЛЕТКОВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ
МИТА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
МИТКА ПАВЛОВА ВЪРБАНОВА
МИТКО ЕРМЕНКОВ ИВАНЧОВ
МИТКО НИКОЛОВ СТОЯНОВ
МЛАДЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН ЙОТОВ ЦВЕТКОВ
МЛАДЕН ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
МЛАДЕНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
МЛАДЕНКА ПЕТКОВА АНТОНОВА
МОНИКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА ЦЕНОВА ДРАГИЕВА
НАТАЛИЯ БЛАГОЕВА ЦВЕТКОВА
НЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ДРАМЛИЙСКИ
НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКОВ ПАНОВ
НИКОЛАЙ МАРИНЧОВ ИГНАТОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ПАНОВ
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ
ПАМЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ВАЛЕНТИНОВА
ПАРАСКЕВА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
ПАУН ТОМОВ ИВАНОВ
ПЕЛО КОСТАДИНОВ АРСЕНОВ
ПЕНА СПАСОВА ПЕТКОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА ДАВИДОВА
ПЕПА СТОИЛОВА КАРАКОЛЕВА-ХАДЖИЙСКА
ПЕРУНИТА ЦЕЦКОВА ВАЛЕНТИНОВА
ПЕТКАНА СТЕФАНОВА СЪЛКОВА
ПЕТКО БЛАГОЕВ ГОРАНОВ
ПЕТКО ЕВСТАТИЕВ ИВАНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ АТАНАСОВ
ПЕТКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ЛИЛОВ МЛАДЕНОВ
ПЕТКО ЛЮБОМИРОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ЛЮДМИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА СЪЛКОВА
ПЕТРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРА ЛИЛОВА НИНОВА
ПЕТРА ТОДОРОВА СЛАВКОВА
ПЕТРИНА ПАНТАЛЕЕВА МЛАДЕНОВА
ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЕРМЕНКОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ БОРИСОВ
ПЕТЯ КРУМОВА НИНОВА
ПЕТЯ МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕШАНОВ
ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ТАСКОВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ АНДРОВ
ПЛАМЕН ТАСКОВ МИЛЕТКОВ
РАДОЙ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
РАДОСЛАВА ДАНИЕЛОВА ЦВЕТАНОВА
РАДОСТИН ИВАНОВ КЪНОВ
РАДОСТИНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
РИЛА АЛЕКСАНДРОВА КЪНЕВА
РОЗА АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
РОЗА ПЕТРОВА МИЛЕТКОВА
РОЗА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА
РОСЕН ПЕТРОВ БОРИСОВ
РОСЕН СЛАВЕЕВ ЛЮБЕНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ЕРМЕНКОВ
РУМЕН ТОМОВ ИВАНОВ
РУМЕНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
САНДО МЛАДЕНОВ ИВАНОВ
САША САВОВА АСЕНОВА
САШО АНДРЕЕВ МАРИНОВ
СИЛВИЯ ВАНЧОВА КАМЕНОВА
СИЛВИЯ ДАНИЕЛОВА ЦВЕТАНОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ВАНОВА
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА ЦАНОВА
СИМЕОНКА АНГЕЛОВА АНТОНОВА
СЛАВА МИТОВА ДАМЯНОВА
СЛАВЕЙ БОРИСОВ ПЕТРОВ
СЛАВЕЙ РУМЕНОВ ИВАНОВ
СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ ЛЮБЕНОВ
СЛАВЕЙКО ГЕОРГИЕВ АНДРОВ
СЛАВИЦА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЛАВКА ВИДОВА ВЪЛОВСКА
СОНЯ ВАНЕВА ИГНАТОВА
СОНЯ РУМЕНОВА ТОМОВА
СОФИЙКА ИГНАТОВА КОНОВА
СПАС АЛЕКСАНДРОВ КАМЕНОВ
СПАС ВИДОВ ПЪРВАНОВ
СПАСИМИРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СПАСКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
СТЕЛА ЛЮДМИЛОВА ПЕТКОВА
СТЕФАН ПЕТКОВ СТАВРЕВ
СТЕФКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
СТЕФКА СПАСКОВА ДИМИТРОВА
ТАНЯ ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА
ТАСКО МИЛЕТКОВ ТАСКОВ
ТАТЯН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ТИНЧО КАМЕНОВ МАНЧЕВ
ТИХОМИР ЕМИЛОВ МИЛЕТКОВ
ТИХОМИР МИЛЧЕВ ТАСКОВ
ТОДОР БОРИСОВ ДАНАИЛОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЪЛОВ
ТОДОР ПЕТРОВ БЛАГОЕВ
ТОМО ИВАНОВ ТОМОВ
ТОМО ТОДОРОВ ТОМОВ
ТОМО ЦВЕТАНОВ ТОМОВ
ТОША ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ТОШКА ТРИФОНОВА ТОШЕВА
ХРИСТАНА МЛАДЕНОВА БОГДАНОВА
ЦВЕТАН АТАНАСОВ ДАМЯНОВ
ЦВЕТАН КАМЕНОВ ВЕЛКОВ
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ АНТОНОВ
ЦВЕТАН СЛАВЕЕВ ЛЮБЕНОВ
ЦВЕТАН ТОМОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАНА ВЕЛКОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА БОЖИНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА МИКОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА САНДОВА
ЦВЕТАНА РУМЕНОВА МЕТОДИЕВА
ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ БОРИСОВ
ЦВЕТЕЛИН ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ЦВЕТЕЛИН НИКОЛАЕВ ДАВИДОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФЧОВА БОРИСОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ЕМИЛОВ МИЛЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ЯНИКОВ ПЕТРОВ
ЦЕНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦЕЦКО ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ
ЮЛИТА ЕВСТАТИЕВА ПАВЛОВА
ЯКИМ МАКАВЕЕВ ИВАНОВ
ЯКОВ ЦОНОВ ДИКОВ
ЯНИК ПЕТРОВ ЕРМЕНКОВ
ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
ЯНКО ВЕНИСЛАВОВ ВЪРБАНОВ
Кмет кметство с. Градешница: Магдалин Сълков
Секретар на община Криводол: Анелия Николова
Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница