О б щ и н с к и с ъ в е т – гр. Л е т н и ц а проектДата14.01.2018
Размер13.13 Kb.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А ПРОЕКТ


Комисии на същата дата от 9.30 часаДО ..........................................

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

П О К А Н А
/ Г-н /Г-жа/.........................
На 27.02.2015 год. / петък / от 10.00 часа в залата на Община Летница ще се проведе заседание на Общински съвет –гр.Летница при

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1.Полагане на клетва от общинския съветник Колю Стойков Чолаков.

Докл.:Председател на ОбС

2.Промяна в състава на постоянна комисия в ОбС гр.Летница.

Докл.:Председател на ОбС

3.Средносрочна бюджетна прогноза на община Летница, обл.Ловеч за периода 2016 – 2018 год.

Докл.:Кмет на община

4.Взимане на решение за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация за промяна на ширината на улица / ул. „Стефан Стамболов”/ с не приложена регулация в гр.Летница, общ. Летница,обл.Ловеч

Докл.:Кмет на община

5.Приемане на Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади за отглеждане на пасищни животни, както и на лица, поели задължението да ги поддържат в добро екологично и земеделско състояние.

Докл.:Кмет на община

6.Предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл.92 от КСО на Ангел Симеонов Иванов

Докл.:Кмет на община


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС :_________

/Б.Цеков/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница