Областна дирекция “земеделие -софийска област общинска служба по земеделие – гр. КостенецДата08.06.2018
Размер30.52 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ -СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.КОСТЕНЕЦ


2030, град КОСТЕНЕЦ, ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 2,E-mail: os_zg_kostenec@abv.bg


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГРАД КОСТЕНЕЦ, УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 15.02.2010 Г. ЗАПОЧВА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ, С КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ В ПЕРИОДА 01 МАРТ – 09 ЮНИ 2010 Г.

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ МОГАТ ДА РЕГИСТРИРАТ /ПРЕРЕГИСТРИРАТ ПОЛЗВАНИТЕ ОТ ТЯХ ПЛОЩИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ, В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ.


СТОПАНИТЕ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА ТРЯБВА ДА АКТУАЛИЗИРАТ И КОРИГИРАТ ДАННИТЕ ЗА СТОПАНСТВАТА СИ В НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГРАД КОСТЕНЕЦОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ -СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.КОСТЕНЕЦ


2030, град КОСТЕНЕЦ, ул. “ИВАН ВАЗОВ” № 2,E-mail: os_zg_kostenec@abv.bg

В изпълнение на Наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на

земеделските производители ,стартира кампанията по регистрация и пререгистрация на

земеделските производители за 2010 г.

Първоначалната регистрация е през цялата година , а срокът за заверка на анкетните

карти и анкетни формуляри на регистрираните земеделски производители от предходните

години е 25.03.2010 г.

I.Документи ,които се представят от земеделския производител при регистрация в

Ообщинска служба по земеделие :


 1. За физически лица:

  • лична карта

  • карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ

  • документи ,доказавщи правното основание за ползване на земята/ арендни

договори,нотариални актове,договори за наем и др./

- опис на номерата на ушните марки,заверен от официален ветеринарен лекар

контролиращ съответния животновъден обект 1. За юридически лица и еднолични търговци:

  • удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация с валидност шест

месеца от издаването

  • карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ

  • за пререгистрирани по Закона за търговския регистър копие на Единен иден-

тификационен код / ЕИК /.

  • документи доказващи правното основание на ползване на земята

Във връзка с прилагането на държавна помощ за подпомагане на стопанства ,отглеждащи

овце и кози-майки през първите седмици на м.февруари 2010 год. е необходимо стопаните да

подготвят следните документи:
 1. Типово заявление до ОД на ДФЗ .

 2. Актуална регистрация или пререгистрация като земеделски производител от ОД

„Земеделие”- Софийска област за 2010 год.

 1. Актуална справка от РВМЦ за броя на животните,заверена от официален ветеринарен

лекар .

 1. Актуален документ от НАП ,за текущо състояние на задълженията на заявителя на

помоща ,издаден най-рано през месеца предхождащ момента на кандидатстването.
Документите ще се приемат на следния адрес :гр.София ,бул.”Цар Борис III” №136 в

ОД на Държавен фонд „Земеделие”


НАЧАЛНИК ОСЗ:инж.БОРИС РАДОСЛАВОВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница