Община баните – 31. 12. 2014 Г. Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ /оплстраница2/4
Дата22.07.2016
Размер409.13 Kb.
1   2   3   4


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР


Име на лечебното заведение

адрес
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗЛАТОГРАД”

УЛ. „ХАН АСПАРУХ” № 21МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-Д-Р ЕМИЛОВ ” ЕООД

УЛ ”ХАН АСПАРУХ” 21

„ Д-Р ЛАЗАРОВА-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД

УЛ ”ХАН АСПАРУХ” 21, МБАЛ-ЗЛАТОГРАДМЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-АЛЕКС ДЕНТАЛ ” ЕООД

УЛ ”ХР. БОТЕВ” 12 АОБЩИНА МАДАН – 31.12. 2014 Г..
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ОПЛ/Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ"Д-Р ТЕМЕНУЖКА ГЛУХОВА-АПМП-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 14

ЕТ"Д-Р ЛИЛЯНА ЯНКОВА-АПМП-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 1

ЕТ"Д-Р РУМЯНА ДАМЯНОВА-АПМП-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 18

ЕТ"Д-Р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА-АПМП-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 2

"Д-Р ГЕОРГИ АНДРЕЕВ-АПМП-ИП"ЕООД

С.СРЕДНОГОРЦИ ЗДРАВНА СЛУЖБА

ЕТ"Д-Р БЛАГОВЕСТА ХАЙДУКОВА-АПМП-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 16

ЕТ"Д-Р АСЕН СЕНКОВ-АПМП-ИП"

С.ВЪРБИНА

ЕТ"Д-Р АЛЕКСАНДРИЯ НИКОЛОВА-АПМП-ИП"

С.БУКОВО

АПМП-ИП-Д-Р ЖЕЛЯЗКОВА

ГР.МАДАН УЛ."ПЕРЕЛИК"9 БЛОК Б К-Т2-3


АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ"Д-Р СТЕФАН ХАДЖИЕВ -АСМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 54

ЕТ "Д-Р АПОСТОЛ АНДРЕЕВСКИ-АСМП ПО ДБ-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 5 МБАЛ

ЕТ"Д-Р БИСЕР СТОЕВ -СМП ПО АГ-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т17 И 18

ЕТ "Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ АСМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 К-Т 9 МЦ

ЕТ"Д-Р ГАЛЯ ДРАГНЕВА -АСМП ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 КТ 10

ЕТ"Д-Р К.КАЛАЙДЖИЕВ -АСМП Х-Я И НЕВРОХ-Я-ИП"

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 КТ 2 И 3

"Д-Р НАДЕР ЯБРУДИ-АСПМ ВБ И ЕНДОКР-ИП" ЕООД

ГР.МАДАН УЛ." ПЕРЕЛИК" 9 МБАЛ

„Д-Р ВАНЯ ВЪЛЧЕВА-АСМП ПО ВБ И КАРДИОЛ.-ИП”ЕООД

ГР.МАДАН,УЛ”ПЕРЛИК” № 9 ЕТ.1КАБ.3


АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ"Д-Р ЛЮДМИЛА БОЯДЖИЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. МАДАН УЛ. ОБЕДИНЕНИЕ 16

ЕТ"ДИНА-Д-Р ДИМИТРИНА НАУМОВА-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. МАДАН УЛ. ОБЕДИНЕНИЕ 3АП.8

ЕТ"-Д-Р ЦЕЦА БЕЧЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП"

С. СРЕДНОГОРЦИ ЗДРАВНА СЛУЖБА

ЕТ"Д-Р СЛАВЕЙКА ЛЕЛЧЕВА-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК 9 ЕТ 2

ЕТ"АД-Р РОСИЦА БОДУРОВА-БАШЕВА-ПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК 9 ЕТ 2 БЛОК Б

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р АННА КИЧУКОВА

ГР. МАДАН УЛ. ПЕРЕЛИК 9

АПМПДМ-ИП-Д-Р ИВАН КАВЪРКОВ

С. ВЪРБИНА ЗДРАВНА СЛУЖБА ЕТ.І


АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
„СТЕЛИ ДЕНТ-АГППИМП ПО ДМ” ООД

ГР. МАДАН УЛ. „ПЕРЕЛИК” 2МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР


Име на лечебното заведение

адрес
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МАДАН” ООД

УЛ. „ПЕРЕЛИК” № 9ХОСПИСИ


Име на лечебното заведение

адрес
МАДАН

УЛ. „ПЕРЕЛИК” № 9


МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„ДАРИ- ДЕНТ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД

УЛ”ПЕРЕЛИК” 9


ОБЩИНА НЕДЕЛИНО – 31.12. 2014 Г.

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ОПЛ/Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ"Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ-АПМП-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 80

ЕТ"Д-Р МИЛКА ЛЮБОМИРОВА-АПМП-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО "В КОЛАРОВ" 4 ВХ А АП 1

ЕТ"Д-Р РОЗАЛИНА РУСЕВА-ПЕЙЧЕВА-АПМП-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 80

ЕТ"Д-Р АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 80

„Д-Р МЛАДЕНОВ-АПМП-ИП”ЕООД

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 80

ЕТ"Д-Р ВИКТОР БАБАЧЕВ-АПМП-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. "СТАМБОЛИЙСКИ" 80

ЕТ"Д-Р БОЯН МИХАЙЛОВ-АПМП-ИП"

С.СРЕДЕЦ

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ"Д-Р ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВ-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. ИВАН ВАЗОВ 7А

ЕТ"Д-Р МАРИАНА ГЕРМАНОВА-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ.В КОЛАРОВ 93 СОУ

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ЕМИЛ БЕЛЕВ

С. СРЕДЕЦ ЗДРАВНА СЛУЖБА

ЕТ"Д-Р ДЕЯН НЕЙЧЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП"

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 136

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ТАНЕР АЛИЕВ

С. СРЕДЕЦ СГРАДАТА НА ЛЗУ


МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-КРАСИ-ДО ДЕНТ” ЕООД

ГР. НЕДЕЛИНО УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА” 27


ХОСПИСИ


Име на лечебното заведение

адрес
НЕДЕЛИНО

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” № 80ОБЩИНА РУДОЗЕМ – 31.12. 2014 Г..

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ОПЛ/


Име на лечебното заведение

адрес

ЕТ"Д-Р ЗИХАНА ЕНЕВА-АПМП-ИП"

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. "АТ. БУРОВ" 1 К-Т 10А

„АПМП-ИП -Д-Р ВЕСЕЛИНКА М. ДУРЕВА"ЕООД

С.ЧЕПИНЦИ ЗДРАВНА СЛУЖБА

ЕТ"САНИ-54-Д-Р ВАЛЕНТИН ЕНЕВ -АПМП-ИП"

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. "АТ. БУРОВ" 1 К-Т7

"ЕСКУЛ-Д-Р СОФИЯ ЦАРЕВА-АПМП-ИП"ЕООД

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. "АТ. БУРОВ" 1 К-Т 15

ЕТ"Д-Р МИНКА ЛАМБОВА-АПМП-ИП"

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. "АТ. БУРОВ" 1 К-Т8,П-КА

ЕТ”Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ-АПМП-ИП”

С.ЕЛХОВЕЦ ЗДРАВНА СЛУЖБА И ГР.РУДОЗЕМ,УЛ.”АТАНАС БУРОВ”№1,П-КА,КАБ.16АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ”Д-Р АНЕТА ГАБЕРОВА-АСМП ПО ДБ-ИП”

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2

”Д-Р ФЕЛИКС КАБАКОВ-69-АСИМП ПО УНГ БОЛЕСТИ-ИП”ЕООД

ГР.РУДОЗЕМ „РУБЕЛА”

АСМП ПО ДБ-ИП-Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2 К-Т 13

АСМП ПО НБ-ИП-Д-Р РУСКА ТРИФОНОВА

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2 К-Т2

АСМП ПО ХИРУРГИЯ-ИП-Д-Р ХАНИ МАХМУД ЮСЕФ

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2 К-Т 3

АСМП ПО АГ-ИП-Д-Р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2 К-Т24, ГР.СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 6, ЕТ.3, АП.5

ЕТ”Д-Р КУНКА ГУНЧЕВА-АСМП ПО ВБ-ИП”

ГР.РУДОЗЕМ УЛ. „АТ. БУРОВ” 2 К-Т 19

ЕТ”Д-Р ВЕЛИН ЖЕЛЕВ-АСМП ВБ И КАРДИОЛОГИЯ-ИП”

ГР.РУДОЗЕМ УЛ СТ СТАМБОЛОВ 4


АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ”Д-Р ВИОЛЕТА ЧОЛАКОВА-АПМП ПО ДМ-ИП”

С. ЕЛХОВЕЦ ОБЩ. РУДОЗЕМ

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р ФИЛКА АНДРЕЕВА-ШУКЕРОВА

ГР. РУДОЗЕМ УЛ. БЪЛГАРИЯ 9 АП.5

АПМП ПО ДМ-ИП-Д-Р СРЕБРА БОБОВА

ГР. РУДОЗЕМ УЛ. БЪЛГАРИЯ 5 АП.3

ЕТ”Д-Р АЛБЕРТ ДЕМИРЕВ-АПМП ПО ДМ-ИП”

С. ЕЛХОВЕЦ ОБЩ. РУДОЗЕМ

„АПМП ПО ДМ-ИП- Д-Р БАШЕВ-03”ЕООД

С. РАВНИНАТА ОБЩ. РУДОЗЕМ

„АПМП ПО ДМ-ИП- Д-Р СИМОНА КАВАЛСКА”

ГР. РУДОЗЕМ УЛ. БЪЛГАРИЯ 5 АП.3

„Д-Р ЕВГЕНИЯ ДУРЕВА-АПМПДМ-ИП”ЕООД

С.ЧЕПИНЦИ,ЗДРАВНА СЛУЖБА,УЛ.”АКАЦИЯ”№29

„ИНДЕНТ АИППДП”ЕООД

ГР.РУДОЗЕМ, УЛ. „ХАН АСПАРУХ”№ 1


МЕДИКО – ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ МИТКО ДОБРЕВ 55” ЕООД

УЛ”АТ. БУРОВ” 2

„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СЪБИДЕНТ” ЕООД

УЛ”АТ. БУРОВ” 2


МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


Име на лечебното заведение

адрес
„ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ РУДОЗЕМ” ЕООД

УЛ”АТ. БУРОВ” 2ОБЩИНА СМОЛЯН 31.12. 2014 Г.
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ОПЛ/


Име на лечебното заведение

адрес
ЕТ”Д-Р ТАТЯНА КЕРМЕДЧИЕВА-АПМП-ИП”

С.МОМЧИЛОВЦИ УЛ. „ЕЛИЦА” 8

„Д-Р БАКЪРОВА-АПМП-ИП” ЕООД

С. СМИЛЯН УЛ. „9-ТИ СЕПТЕМВРИ” 95

„Д-Р ДЕНКА ЛАЛОВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 10

„Д-Р НЕДЯЛКА НИКОВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 9

„Д-Р МАНЧЕВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН УЛ „БР. ШУКЕРОВ” 15 Т.К-Т 4

„Д-Р ИЛЧЕВА 24-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 7

ЕТ”Д-Р ДАНЧО ГАДЖАЛОВ-АПМП-ИП”

С.ТЪРЪН ЗДРАВНА СЛУЖБА

„Д-Р ИВАНКА ПЕЛТЕКОВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 8

„Д-Р МИЛЕНА БОНКАЛОВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”2 П-КА К-Т22

„Д-Р МАРИЯНА ВАСИЛЕВА-БАКЛАРОВА-АИППМП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 11

ЕТ”Д-Р ЦЕНА ГАРОВА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН УЛ „БР. ШУКЕРОВ” 15 Т.К-Т 2

„Д-Р КАТАЛИНА ДИМОВА-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 П-КА К-Т 24

ЕТ”Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 12

„Д-Р ЗДРАВКО МАТЕВ-АПМП-ИП”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 П-КА К-Т 25

ЕТ”Д-Р МИНКА ХАДЖИЙСКА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 4

ЕТ”Д-Р БИНКА МАРИНОВА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 ДП К-Т 9

ЕТ”Д-Р АЛЕКСИ ДИЯНОВ-АПМП-ИП”

С.АРДА

ЕТ”Д-Р ЦВЕТАНА ПАШАМОВА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 П-КА К-Т 21

ЕТ”Д-Р ЖЕЧКА ШИШМАНОВА-АПМП-ИП”

С.СЛАВЕЙНО

ЕТ”Д-Р СОФКА АЩОМОВА-ГЕРДЖИКОВА-АПМП-ИП”

ГР.СМОЛЯН БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 2 П-КА К-Т 23

„Д-Р БОРИС ГАРОВ-АПМП-ИП”ЕООД

ГР. СМОЛЯН К-С „ЕВРИДИКА”

АПМП-ИП-Д-Р НИКОЛИНА ПАРАЛИЕВА

ГР.СМОЛЯН УЛ „БР. ШУКЕРОВ” 15 Т.К-Т 1

ЕТ”Д-Р МАРИНЕЛА МАРИНОВА-АПМП-ИП”И „АПМП-ИП Д-Р МАРИНЕЛА АНАСТАСОВА МАРИНОВА”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 2 ДЗИ

АПМП-ИП-Д-Р МАРИНА СТАНИШЕВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 24 К-Т 314

АПМП-ИП-Д-Р МОНКА ТОДОРОВА

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 24 К-Т 314

„ АПМП-ИП Д-Р БИНКА ГЕБЕЛОВА”ЕООД

ГР.СМОЛЯН БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 6

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница