Община омуртаг Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 гДата30.04.2017
Размер281.07 Kb.
ОБЩИНА Омуртаг - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр. Омуртаг

1909-смесени

1893,1894,1896,1897,


1899, 1900-1908

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –

ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 88К

1910-1929 – смесени


1930-2008

Гр. Омуртаг


С. Беломорци

1910-1929- смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Българаново

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1982

1983-2008С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Бостан

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг
С. Великденче

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Величка

1910-1929 – смесени

1930-1982

1983-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Веренци

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Веселец

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1954

1955-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Висок

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Врани кон

1893-1899 -смесени

1901-1909-смесениТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 438К1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг


С. Голямо Църквище

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг
С. Горна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Горно Козарево

1910-1929 – смесени

1930-2002Гр. ОмуртагС. Горно Новково

1910-1929 –смесени

1930-1961

1962-1983

1984-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Горско Село

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С.Илийно


Гр. ОмуртагС. Долна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Долно Новково

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Звездица

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Зелена Морава

1910-1929- смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Змейно

1893,1894,1896 –смесени

1899-смесени

1900-1910-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 321К1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С. Илийно

Гр. Омуртаг


С. Илийно

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ИлийноС. Камбурово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Кестеняво

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Козма Презвитер

1893-1899-смесени

1900-1909-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 492К1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Красноселци

1893-1909-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 354К1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Могилец

1910-1929 –смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Обител

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ОбителС. Малко Църквище

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ОбителС. Панайот Хитово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-1961

1962-1984

1985-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Изворово /Община Антоново/

Гр. Омуртаг

С. Паничино

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Петрино

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Плъстина

1893-1896-смесени

1898-1910-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 150К1910-1929 –смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Птичево

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-1984

1985-2008С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Пъдарино

1893-1896-смесени

1898-1909-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд 350К1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг


С. Първан

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Рътлина

1910-1929 –смесени

1930- 1984

1984-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Средище

1910-1929 – смесени

1930-2002С. ИлийноС. Станец

1910-1929 – смесени

1930-1958

1959-1984

1985-2002С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Тъпчилещово

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Угледно

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Царевци

1910-1929 –смесени

1930-1932

1933-1944

1944-1980

1981-2008


С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

Гр. Омуртаг
С. Церовище

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Чернокопци

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Железари

1910-1929- смесени

1930-2008С. Илийно
Съставяни в Илийно

С. Росица

Не са съставяни

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Камбурово

Съставени:

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Панайот Хитово
ОБЩИНА Омуртаг - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр. Омуртаг

1909-смесени

1893-1897,1899,


19001-1930,1907,1908

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –

ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 88К

1910-1929 – смесени


1930-2008

Гр. Омуртаг


С. Беломорци

1910-1929- смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Българаново

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1982

1983-2008С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Бостан

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг
С. Великденче

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Величка

1910-1929 – смесени

1930-1982

1983-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Веренци

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Веселец

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1954

1955-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Висок

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Врани кон

1893-1899 -смесени

1901-1909-смесениТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 438К1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг


С. Голямо Църквище

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг
С. Горна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Горно Козарево

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Горно Новково

1910-1929 –смесени

1930-1961

1962-1983

1984-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Горско Село

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С.Илийно


Гр. ОмуртагС. Долна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2002Гр. ОмуртагС. Долно Новково

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Звездица

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Зелена Морава

1910-1929- смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Змейно

1893,1894,1896 –смесени

1899-смесени

1900-1910-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 321К1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С. Илийно

Гр. Омуртаг


С. Илийно

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ИлийноС. Камбурово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Кестеняво

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Козма Презвитер

1893-1899-смесени

1900-1909-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 492К1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Красноселци

1893-1909-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 354К


1910-1929 – смесени

1930-2008

Гр. ОмуртагС. Могилец

1910-1929 –смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Обител

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ОбителС. Малко Църквище

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ОбителС. Панайот Хитово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-1961

1962-1984

1985-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Изворово /Община Антоново/

Гр. Омуртаг

С. Паничино

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Петрино

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Плъстина

1893-1896-смесени

1898-1910-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 150К1910-1929 –смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Птичево

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-1984

1985-2008С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Пъдарино

1893-1896-смесени

1898-1909-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд 350К1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг


С. Първан

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Рътлина

1910-1929 –смесени

1930- 1984

1984-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Средище

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ИлийноС. Станец

1910-1929 – смесени

1930-1958

1959-1984

1985-2008С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Тъпчилещово

1910-1929 – смесени

1930-2002Гр. ОмуртагС. Угледно

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Царевци

1910-1929 –смесени

1930-1932

1933-1944

1944-1980

1981-2008


С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

Гр. Омуртаг
С. Церовище

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Чернокопци

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Железари

1910-1929- смесени

1930-2008С. Илийно
Съставяни в Илийно

С. Росица

Не са съставяни

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Камбурово

Съставени:

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Панайот Хитово
ОБЩИНА Омуртаг - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

Гр. Омуртаг

1909-смесени

1894-1899,1902,1903,


1906,1907

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –

ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 88К

1910-1929 – смесени


1930-2008

Гр. Омуртаг


С. Беломорци

1910-1929- смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Българаново

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1982

1983-2008С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Бостан

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг
С. Великденче

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Величка

1910-1929 – смесени

1930-1982

1983-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Веренци

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Веселец

1910-1929 – смесени

1930-1934

1935-1954

1955-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Висок

1910-1929 – смесени

1930-1955

1956-1988

1988-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Врани кон

1893-1899 -смесени

1901-1909-смесениТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 438К1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг


С. Голямо Църквище

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг
С. Горна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Горно Козарево

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Горно Новково

1910-1929 –смесени

1930-1961

1962-1983

1984-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Горско Село

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С.Илийно


Гр. ОмуртагС. Долна Хубавка

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Долно Новково

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Звездица

1910-1929 – смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Зелена Морава

1910-1929- смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Змейно

1893,1894,1896 –смесени

1899-смесени

1900-1910-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 321К1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-2008


С. Илийно

С. Илийно

Гр. Омуртаг


С. Илийно

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ИлийноС. Камбурово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Кестеняво

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Козма Презвитер

1893-1899-смесени

1900-1909 -смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 492К1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Красноселци

1893-1909-смесени

ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 354К1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Могилец

1910-1929 –смесени

1930-1983

1984-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Обител

1910-1929 – смесени

1930-2002С. ОбителС. Малко Църквище

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ОбителС. Панайот Хитово

1910-1929 – смесени

1930-1932

1933-1944

1945-1961

1962-1984

1985-2008С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

С. Изворово /Община Антоново/

Гр. Омуртаг

С. Паничино

1910-1929 – смесени

1930-2002Гр. ОмуртагС. Петрино

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Плъстина

1893-1896-смесени

1898-1910-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд № 150К1910-1929 –смесени

1930-2008Гр. Омуртаг

С. Птичево

1910-1929 – смесени

1930-1966

1967-1984

1985-2008С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Пъдарино

1893-1896-смесени

1898-1909-смесени


ТД”ДЪРЖАВЕН АРХИВ” –


ТЪРГОВИЩЕ, Фонд 350К1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг


С. Първан

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Рътлина

1910-1929 –смесени

1930- 1984

1984-2008


С. Зелена Морава

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг
С. Средище

1910-1929 – смесени

1930-2008С. ИлийноС. Станец

1910-1929 – смесени

1930-1958

1959-1984

1985-2008С. Илийно

С. Илийно

С. Зелена Морава

Гр. Омуртаг

С. Тъпчилещово

1910-1929 – смесени

1930-2002Гр. ОмуртагС. Угледно

1910-1929 – смесени

1930-1961

1962-1984

1985-2008Гр. Омуртаг

Гр. Омуртаг

С. Обител

Гр. Омуртаг

С. Царевци

1910-1929 –смесени

1930-1932

1933-1944

1944-1980

1981-2008


С. Камбурово

С. Камбурово

Гр. Омуртаг

С. Камбурово

Гр. Омуртаг
С. Церовище

1910-1929 – смесени

1930-1984

1985-2008


С. Обител

С. Обител

Гр. Омуртаг
С. Чернокопци

1910-1929 – смесени

1930-2008Гр. ОмуртагС. Железари

1910-1929- смесени

1930-2008С. Илийно
Съставяни в Илийно

С. Росица

Не са съставяни

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Камбурово

Съставяни:

Горна Росица – Изворово

(общ. Антоново)

Долна Росица - Панайот Хитово
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница