Община Трекляно гр. ТрекляноДата18.06.2018
Размер22.37 Kb.

Община Трекляно

гр. Трекляно

Област Кюстендил
Вх. №_______________

____________________ 20.... год.

01-9

ДоКмета на Общинас. Трекляно

М О Л Б А


за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
  1. …………………………………………………………

име,презиме, фамилия

ЕГН


Местоживеене: гр.(с.)……………………………………………………………………………….

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.

  1. …………………………………………………………

име,презиме, фамилия

ЕГН


Местоживеене: гр.(с.) ………………………………………………………………………………

ж.к., бул., пл., ул., сграда, №, вх., ет., ап.
Моля(им) да ми (ни) бъде издадена скица и удостоверение, от което да е видно, че признатата ми (ни) за възстановяване земеделска земя по т. …….. от Решение на ОС “ЗГ”

гр.(с.) ………………………… е идентична с имот пл. № …………………..в квартал № ………….…, по плана на гр. (с.) …………………………………………….Приложение:

  1. Решение (писмо) на ПК.

  2. Геодезическо заснемане

  3. Скица от действуващия план

4. Удостоверение за наследници (при наследствен имот).

5. Квитанция за платена такса за скица и удостоверениеЗаявители: 1………………………………………

2. ……………………………………База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница