Община тутракан състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 гДата14.01.2018
Размер131.31 Kb.
ОБЩИНА ТУТРАКАН - Състояние на Регистрите за Раждане към 31.12.2007 г
Населено място

Съставени регистри

От .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ТУТРАКАН

1910–1913 общ смесени

1914–2007

гр.Тутракан

До 1910 предадени в Държавен архив


С.АНТИМОВО

1981–2002

2003-2007с.Антимово

гр.Тутракан


1908 – 1980 съставени в с.Търновци

С.БЕЛИЦА

1911–1913 общ смесен

1919–1961 общ

1962-2002

2003-2007с.Белица

гр.Тутракан1914 – 1918 и 1939 унищожени
С.БРЕНИЦА

1908-1940

1979–2002

2003-2007


с.Бреница
гр.Тутракан
1941-1943 съставени в гр.Кубрат, общ. Кубрат

1944-1961 съставени в с.Белица

1962-1978 съставени в с.Тертер, общ.Кубрат


С.ВАРНЕНЦИ

1959-2002

2003-2007с.Варненци

гр.ТутраканДо 1939 – унищожени

1940-1943 съставени в с.Белица

09.1943-1958 съставени в с.ШуменциС.ДУНАВЕЦ1901-1912

1917, 1918, 19361900-1958 съставени в с.Долно Ряхово, общ.Главиница

1959- присъединено към с.ПожаревоС.НОВА ЧЕРНА

26.02.1943-1978 общ

1979-2002

2003-2007


с.Нова Черна
гр.Тутракан

До м.09.1940 –унищожени

1940-1943 съставени в с.Старо село


С.ПОЖАРЕВО


1931, 1933, 1935, 1937

1946-2007
гр. Тутракан

1901-1912

1917, 1918, 1936, 1938

Не са съставени от 1976-1979г.,

1988,1990,

1991г.


1900-1930, 1932, 1934, 1939-1945 съставени в с.Долно Ряхово, общ. Главиница


С.ПРЕСЛАВЦИ

1963-2002

2003-2007с.Преславци

гр.Тутракан


1919-1962 съставени в с.Стефан Караджа, общ.Главиница

С.СТАРО СЕЛО

21.09.1940-1943 общ

1944-2002

2003 -2007


с.Старо село
гр.Тутракан

До 21.09.1940 – унищожени
С.СЯНОВО

1979,1981-1985,

2001-2007гр.Тутракан

До 1939 – унищожени

1980, 1986, 1988-2000

1987 няма приключване на р-ра.


1940-1943 съставени в с.Старо село

1944-1978 съставени в с.Нова ЧернаС.ТЪРНОВЦИ

От 1911 – 1980 общ

1981-2002

2003-2007


с.Търновци
гр.Тутракан

От 1912,1913,1914,1915,

1917,1918, 1921, 1925


С.ЦАР САМУИЛ

1920-1934

1939-2002

2003-2007


с.Цар Самуил
гр.Тутракан
До 1919 съставени в с.Бръшлен, общ.Сливо поле

1935-1938 съставени в с.Голямо Враново, общ.Сливо полеС.ЦАРЕВ ДОЛ

1981-2007


гр. Тутракан
1911-1980 съставени в с.Търновци

С.ШУМЕНЦИ

1943-1958 общ

1959-20022003 г.-2007

с.Шуменци
гр.Тутракан

До 1940 унищожени

1940- 09.1943 съставени в с.Белица

С.АНГЕЛОВО – закрито
с.Старо село

До 21.09.1940 унищожени
С.БРАТОМИР – закрито
с.ПреславциС.КАЛИМОК(РАДЕЦКИ) – закрито
с.Нова ЧернаС.ПОЛК.БАНАНОВО (ДЪБРАВИЦА) – закрито
с.ВарненциС.СОФИЙЦИ – закрито
с.ТърновциС.ХОРОЗЛАР – закрито
Няма данни

ОБЩИНА ТУТРАКАН - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2007 г.Населено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

От ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ТУТРАКАН

1910–1913 общ смесени

1914–2007

гр.Тутракан

1928 , 1929 , 1933 липсват


С.АНТИМОВО

1990–2002

2003-2007с.Антимово

гр.Тутракан


1911-1989 съставени в с.Търновци

С.БЕЛИЦА

1919–1961 общ

1962-2002

2003-2007


с.Белица
гр.ТутраканС.БРЕНИЦА

1908-1940

1979-2002

2003-2007


с.Бреница
гр. Тутракан
1941-1943 съставени в гр.Кубрат общ.Кубрат

1944-1961 съставени в с.Белица

1962-1978 съставени в с.Тертер общ.Кубрат


С.ВАРНЕНЦИ

1959-2002

2003-2007с.Варненци

гр. ТутраканДо 1939 – унищожени

1940-1942 съставени в с.Белица

1943-1958 съставени в с.ШуменциС.ДУНАВЕЦ


1900-1958 съставени в с.Долно Ряхово общ.Главиница

1959 присъединено към с.ПожаревоС.НОВА ЧЕРНА

1944 – 1978 общ

1979-2002

2003-2007


с.Нова Черна
гр.Тутракан

До 1939 – унищожени

1940-1943 съставени в с.Старо село

С.ПОЖАРЕВО

1946 – 1975,77,78

1981-2007гр.Тутракан

1901-1912

1917,1918,19361900-1945 съставени в с.Долно Ряхово общ.Главиница.

Не са съставени за 1976,1979,1980 по неизвестни причини.
С.ПРЕСЛАВЦИ

1963-2002

2003-2007с.Преславци

гр.Тутракан


1919-1962 съставени в с.Стефан Караджа общ.Главиница

С.СТАРО СЕЛО

1940-1943 общ

1944-2002

2003-2007


с.Старо село
гр.Тутракан

До 1939 -унищожени
С.СЯНОВО

1979,1981,1996-1998,

2000-2007гр.Тутракан

До 1939-унищожени

1980,1982-1995,19991940-1943 съставени в с.Старо село

1944-1978 съставени в с.Нова ЧернаС.ТЪРНОВЦИ

1919–1989 общ

1990–2002

2003-2007


с.Търновци

с. Търновци

гр.Тутракан


1978,1979
С.ЦАР САМУИЛ

1930-1934

1939-2002

2003-2007


с.Цар Самуил
гр.Тутракан
До 1929 съставени в с.Бръшлен общ.Сливо поле

1935-1938 съставени в с.Голямо Враново общ.Сливо полеС.ЦАРЕВ ДОЛ

1981-1984

1991-1999

2003-2007


гр.Тутракан

1978,1979

1985-1990,2000-2002
1919-1980 съставени в с.Търновци

С.ШУМЕНЦИ

1943 – 1958 общ

1959-20022003-2007

с.Шуменци
гр.Тутракан

До 1942 унищожени

1940-09.1943 съставени в с.Белица

С.АНГЕЛОВО – закрито
с.Старо селоС.БРАТОМИР – закрито
с.ПреславциС.КАЛИМОК(РАДЕЦКИ) – закрито
с.Нова ЧернаС.ПОЛК.БАНАНОВО (ДЪБРАВИЦА) – закрито
с.ВарненциС.СОФИЙЦИ – закрито
с.ТърновциС.ХОРОЗЛАР – закрито
Няма данни
ОБЩИНА ТУТРАКАН - Състояние на Регистрите за Смърт към 31.12.2007 гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

От ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

ГР.ТУТРАКАН

1910–1913 общ смесени

1914 – 2007

гр.Тутракан

С.АНТИМОВО

1997 – 2002

2003-2007с.Антимово

гр.Тутракан1899-1910,1912-1919, 1923,1925,1928,1929, 1937,1944 ,1990-1996 липсват

1911-1989 съставени в с.Търновци


С.БЕЛИЦА

1919 – 1939

1940 – 1961 общ

1962 – 2002

2003-2007с.Белица

гр.Тутракан

С.БРЕНИЦА

1908-1940

1979-2002

2003-2007


с.Бреница
гр.Тутракан
1941-1943 съставени в гр.Кубрат общ.Кубрат

1944-1961 съставени в с.Белица

1962-1978 съставени в с.Тертер общ.Кубрат


С.ВАРНЕНЦИ

1959-2002

2003-2007с.Варненци
гр.Тутракан

До 1939 – унищожени

1940-1942 съставени в с.Белица

1943-1958съставени в с.ШуменциС.ДУНАВЕЦ1917,1918,1936

1900-1958 съставени в с.Долно Ряхово общ.Главиница

От 1959-присъединено към с.Пожарево,съхраняват се в гр.ТутраканС.НОВА ЧЕРНА

26.02.1943 –1978 общ

1979 - 2002

2003-2007


с.Нова Черна
гр.Тутракан

До 09.1940г. – унищожени

За 1952г. липсващ1940-1943 съставени в с.Старо село


С.ПОЖАРЕВО

1946-2007

гр.Тутракан

1911-1915,1917,1919,

1923,1929, 1931,19331900-1945 съставени в с.Долно Ряхово общ.Главиница


С.ПРЕСЛАВЦИ

1926-1939

1963-2002

2003-2007


с.Преславци
гр.Тутракан
1940-1962 съставени в с.Стефан Караджа общ.Главиница


С.СТАРО СЕЛО

1940 –1943 общ

1944 – 2002

2003-2007


с.Старо село
гр. Тутракан

До 20.09.1940 – унищожени
С.СЯНОВО

1991-1997

2003-2007гр.Тутракан

До 1939 – унищожени

1979-1990,19981940-1943 съставени в с.Старо село

1944 – 1978 съставени в с.Нова Черна
С.ТЪРНОВЦИ

1911 – 1989 общ

1990 – 2002

2003-2007


с.Търновци
гр.Тутракан

1910,1912-1919,1923, 1925,1928,1929, 1944
С.ЦАР САМУИЛ

1920-1934

1939-2002

2003-2007


с.Цар Самуил
гр.Тутракан
До 1919 съставени в с.Бръшлен общ.Сливо поле

1935-1938 съставени в с.Голямо Враново общ.Сливо полеС.ЦАРЕВ ДОЛ

1981-2002

2003-2007гр.Тутракан
1919-1980 съставени в с.Търновци

С.ШУМЕНЦИ

1943-1958- общ

1959-20022003-2007

с.Шуменци
гр.Тутракан

До 1942 ужищожени

1940-09.1943 саставени в с. Белица

С.АНГЕЛОВО - закрито
с.Старо селоС.БРАТОМИР – закрито
с.ПреславциС.КАЛИМОК(РАДЕЦКИ) – закрито
с.Нова ЧернаС.ПОЛК.БАНАНОВО (ДЪБРАВИЦА) – закрито
с.ВарненциС.СОФИЙЦИ – закрито
с.ТърновциС.ХОРОЗЛАР - закрито
Няма данни
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница