П р и л о ж е н и е към заповед №74/07. 05. 2009 год. На кмета на община якимовоДата19.01.2018
Размер111.99 Kb.
П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ЗАПОВЕД № 74/07.05.2009 год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО
ОБЩИНА ЯКИМОВО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ

ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

№ обхват на секцията

улица №

123800001 Якимово

място на гласуване-у-ще “Елин Пелин”

ул.”Кирил и Методий”-1
ул.Алекси Беремлиев нечетни 1-41

четни 2-30

ул.Антон Иванов нечетни 1

четни 2


ул.Бузлуджа нечетни 1-5

четни 2-6а

ул.Витошка нечетни 3

четни 2-18

ул.Васил Петлешков нечетни 1-3а

четни 4


ул.Вела Пеева нечетни 1-3

четни няма

ул.Възраждане нечетни 1-9

четни 2-4

ул.Георги Димитров нечетни 139-197

четни 176-234

ул.Гоце Делчев нечетни 1-5

четни 2-6

ул.Георги Маринков-Качо нечетни 1-15

четни 2-6

ул.Доброглед нечетни няма

четни 2


ул.Димитър Благоев нечетни 1-77

четни 2-68

ул.Димитър Груев нечетни 1

четни няма

ул.Елин Пелин нечетни 1

четни 2-6

ул.Искра нечетни няма

четни 2-4

ул.Кубрат нечетни 1-5

четни 2-4

ул.Кирил и Методий нечетни 1-39

четни 2-20

ул.Македонска нечетни 1-21

четни няма

ул.Неофит Бозвели нечетни 3-11

четни 16-18

ул.Огоста нечетни 5-25

четни няма

ул.Отец Паисий нечетни 7-31

четни 2


ул.Охрид нечетни няма

четни 2


ул.Осми конгрес нечетни 1-27

четни 18-20

ул.Пейо К.Яворов нечетни 1-7

четни 2-6б

ул.Плиска нечетни няма

четни 2


ул.Пенчо Славейков нечетни 1-5

четни няма

ул.Росица нечетни 1-15

четни 4-8

ул.Рила нечетни 1

четни 2-4

ул.Сливница нечетни няма

четни 2-4

ул.Странджата нечетни 1-5

четни 2


ул.Станке Димитров нечетни няма

четни 2-6

ул.Струма нечетни 1-3

четни 2-12

ул.Стефан Караджа нечетни 1-9

четни 2-10

ул.Тунджа нечетни няма

четни 2-4

ул.Толбухин нечетни 3-17

четни 2-34

ул.Христо Ботев нечетни 1-5

четни 2-12

ул.Хаджи Димитър нечетни няма

четни 2-8

ул.Цар Асен нечетни няма

четни 8


ул.Цар Шишман нечетни 5-7

четни 2-4

ул.Шейново нечетни 3

четни няма

ул.Янтра нечетни 1

четни 2


ул.Тангра нечетни 1-9

четни 2-24123800002 Якимово

място за гласуване – у-ще”Васил Левски”

ул.”Георги Бенковски”-74
ул.Бачо Киро нечетни 1

четни 2-4

ул.Васил Левски нечетни 1-23

четни 2-20

ул.Веслец нечетни 1-5

четни няма

ул.Георги Димитров нечетни 79-133

четни 106-170

ул.Георги Бенковски нечетни 19-47

четни 30-72

ул.Георги Дамянов нечетни 3-19

четни 2-6

ул.Георги Сава Раковски нечетни 1-15

четни 2-10

ул.Градище нечетни 1-19

четни 2-12

ул.Дунав нечетни 1-7

четни 2-12

ул.Единство нечетни 1-9

четни няма

ул.Иван Лешев нечетни 1-19

четни 2-18

ул.Иван Вазов нечетни 1-11

четни 2-14

ул.Искър нечетни няма

четни 2-20

ул.Ивайло нечетни няма

четни 4-8

ул.Калоян нечетни 1-11

четни 4-8

ул.Мечи дол нечетни няма

четни 20-22

ул.Митко Палаузов нечетни 1-21

четни 4-12

ул.Панайот Волов нечетни 1-5

четни 2-4

ул.Пирин нечетни 3

четни 2


ул.Райко Даскалов нечетни 3-19

четни 2-26

ул.Самуил нечетни 1-7

четни 2-6

ул.Сергей Румянцев нечетни 3-9

четни 2-8

ул.Спас Игнатов нечетни 3-15

четни 2-18

ул.Тодор Каблешков нечетни 3

четни 4


ул.Цибрица нечетни 1-33

четни 2-24

ул.Черковна нечетни 1-3

четни няма

ул.Чавдар нечетни 1-7

четни 2


ул.Марица нечетни няма

четни 2123800003 Якимово

място за гласуване ч-ще “Ал.Беремлиев”

ул.”9-ти септември”-1
ул.Ал.Стамболийски нечетни 1-53

четни 2-100

ул.Александър Бойчев нечетни няма

четни 2-4

ул.Андрей Жданов нечетни 1-5

четни 2-4

ул.Владимир Генков нечетни 1-15

четни 2


ул.Върбан Лилов нечетни 1-13

четни 2-8

ул.Васил Коларов нечетни 5-31

четни 2-30

ул.Воин Петров нечетни 1-25

четни 2-20

ул.Георги Димитров нечетни 23-77

четни 20-102

ул.Георги Кирков нечетни 1-61

четни 2-60

ул.Георги Гъргоров Данчев нечетни 1

четни 2-16

ул.Георги Бенковски нечетни 1-17

четни 4-26

ул.Девети септември нечетни 1-3

четни няма

ул.Единство нечетни няма

четни 2-8

ул.Европа нечетни 1-17

четни 2-24

ул.Йордан Чушков нечетни 9-11

четни 8-12

ул.Ленин нечетни 1-25

четни 2.26

ул.Мечи дол нечетни 1-13

четни 4-18

ул.Милан Йонов нечетни 19-33

четни 8-20

ул.Малчика нечетни 1-9

четни 2-12

ул.Петър Димитров нечетни 13

четни 28


ул.Партизанска нечетни 1-13

четни 10-42

ул.Станчо Комитски нечетни 1-3

четни 2-10

ул.Тракийска нечетни 1-5

четни 4-8

ул.Христо Смирненски нечетни 1-33

четни 12-38

ул.Христо Михайлов нечетни 1-27

четни 4-22

ул.Извън регулацията нечетни няма

четни 100


123800004 Якимово

място на гласуване у-ще “Д-р Петър Берон”

ул.Георги Димитров-17
ул.Аспарух нечетни 1-3

четни няма

ул.Борис Димитров Цимов нечетни 1

четни 2


ул.Георги Комитски нечетни 1-9

четни 2-6

ул.Георги Димитров нечетни 1-21

четни 2-18

ул.Димитър Г.Терзийски нечетни 1-9

четни 2-8

ул.Д.П.Ж.С. общежитие нечетни 1-5

четни 4


ул.Драгоевска нечетни 3-67

четни 2-78

ул.Д-р Петър Берон нечетни няма

четни 2-6

ул.23-ти септември нечетни 3-9

четни 2-10

ул.Иван Панов нечетни 3

четни 2-4

ул.Йордан Йовков нечетни 1-25

четни няма

ул.Йордан Чушков нечетни 3-13

четни 4-6

ул.Кръсто Божинов нечетни 1-7

четни 2-6

ул.Кръсто Белчев нечетни 1-7

четни 2-12

ул.Качо Комитски нечетни 1-9

четни 2-12

ул.Кръсто Щърков нечетни 3

четни 2


ул.Любен Каравелов нечетни 1-47

четни 2-72

ул.Мирон Дановски нечетни 1-21

четни 2


ул.Милаки Бояджийски нечетни 1-17

четни 2-4

ул.Милан Йонов нечетни 1-17

четни 4-6

ул.Пиротска нечетни 1-7

четни 2


ул.Панайот Хитов нечетни 3-5

четни 2-8

ул.Първо Трифонов нечетни 1-17

четни 2-6

ул.Петър Димитров нечетни 3-31

четни 2-24

ул.Пенко Щърков нечетни 1-9

четни 2-12

ул.Партизанска нечетни няма

четни 2-34

ул.Райна Княгиня нечетни 1-9

четни няма

ул.Република нечетни 5

четни 6-8

ул.Славянска нечетни 1-99

четни 2-62

ул.Симеон Иванов-Мончо нечетни 1-11

четни няма

ул.Султаница нечетни 3-17

четни 4


ул.Филип Тотьо нечетни 3-11

четни 2-14

ул.Христо Смирненски нечетни няма

четни 2-10

ул.Цанко Церковски нечетни 1-41

четни 2-28

ул.Шипка нечетни 1

четни 2


ул.Тодор Терзийски нечетни 7-11

четни 2


Пл.23-ти септември нечетни 7-9

четни 2-10

ул.Извън регулацията нечетни 1

четни няма123800005 Дългоделци

място за гласуване Адм. сграда ет.2

ул.Георги Димитров-65

ул.Бенковска нечетни 1-33

четни 2-34

ул.Волов нечетни 3-9

четни 2

ул.Васил Левски нечетни 1-43четни 2-32

ул.Георги Димитров нечетни 5-61

четни 2-12

ул.Георги Стоянов нечетни 1-9

четни 2-22

ул.Гаврил Генов нечетни 1-15

четни 4-32

ул.Гурко нечетни 1-7

четни 2-4

ул.Георги Горанов нечетни 1-39

четни 2-30

ул.Девети май нечетни 1

четни няма

ул.Дамян Найденов нечетни 1-33

четни 2-32

ул.Лиляна Димитрова нечетни 1-7

четни 2-8

ул.Пролет нечетни няма

четни 2-6

ул.Първи май нечетни 1-5

четни 2-8

ул.Румянцев нечетни 1

четни 4-6

ул.Раковска нечетни 1-39

четни 2-22

ул.Станко Тодоров нечетни 1-9

четни 4-10

ул.Тодор Станков нечетни няма

четни 2-6

ул.Търговска нечетни 1-7

четни 2-4

ул.Торловица нечетни няма

четни 2-10

ул.Хаджи Димитър нечетни 3-5

четни 2-6

ул.Христо Смирненски нечетни 1-7

четни 2

ул.Христо Ботев нечетни 1-7четни няма

ул.Извън регулацията нечетни 1

четни няма

123800006 Дългоделци

място за гласуване у-ще “Кирил и Методий”

ул.Георги Димитров-79
ул.Ангел Йотов нечетни 1-3

четни 2-8

ул.Александър Стамболийски нечетни 1-21

четни 4-22

ул.Бачо Киро нечетни 1

четни 2-4

ул.Благой Иванов нечетни 1-3

четни 2-10

ул.Бдинска нечетни 3-5

четни 4-6

ул.Баба Тонка нечетни 1-17

четни 4-10

ул.Възраждане нечетни 1-3

четни 4-6

ул.Васил Коларов нечетни 1-17

четни 2-12

ул.Веслец нечетни 1-11

четни 2


ул.Георги Димиторв нечетни 67-117

четни 16-98

ул.Гео Милев нечетни 1-5

четни 2-6

ул.Девети септември нечетни 1-7

четни 2


ул.23-ти септември нечетни 1-3

четни 2-4

ул.Димитър Благоев нечетни 1а-15

четни 2-8

ул.Евгени Дамянов нечетни 1-35

четни 2-22

ул.Замфир Попов нечетни 1-19

четни няма

ул.Кирил и Методий нечетни 1-7

четни 4


ул.Лилия Карастоянова нечетни 1-13

четни 4-16

ул.Ломска нечетни 3-27

четни 6-26

ул.Любен Каравелов нечетни 1-21

четни 2-12

ул.Лика Рачин нечетни 5-43

четни 2-44

ул.Милко Василев нечетни 1-17

четни 2-46

ул.Мерата нечетни 1-17

четни няма

ул.Оборище нечетни 1-9

четни 2-10

ул.Паисий нечетни 1-3

четни няма

ул.Петър Берон нечетни 1-9

четни 2-4

ул.Раковска нечетни 41-43

четни 32-34

ул.Райко Даскалов нечетни 1-7

четни 2-6

ул.Тодор Станков нечетни 1-7

четни няма

ул.Ценко Попов нечетни 1-17

четни 4-10

ул.Чайка нечетни 1

четни 2


ул.Червената стена нечетни 1-17

четни 2-6

ул.Шипка нечетни 5

четни 2-4

ул.Юри Гагарин нечетни няма

четни 2-32123800007 Долно Церовене

място на гласуване

у-ще “Св.св.Кирил и Методий” ул.Йорданка Петкова-31
ул.Йорданка Петкова нечетни 1-51

четни 2-100

бул.Владимир Илич Ленин нечетни 1-67

четни 2-94

ул.Отец Паисий нечетни 1-9

четни 2-10

ул.Климент Охридски нечетни 1-7

четни няма

ул.Славянска нечетни няма

четни 4-6

ул.Дъб нечетни 1

четни няма

ул.Замфир Попов нечетни 1

четни 4-6

ул.Дунав нечетни няма

четни 2


ул.Малина нечетни 1

четни 2


ул.Юрий Гагарин нечетни 1

четни няма

ул.Янтра нечетни 1

четни 2-4

ул.Христо Ботев нечетни 1-29

четни 2-14

ул.Найден Миков нечетни 1-5а

четни 2-8

ул.Панайот Волов нечетни 1

четни 2-12

ул.Шишман нечетни 1-3

четни 2


ул.Тодор Каблешков нечетни 1-11

четни 2-8

ул.Неофит Бозвели нечетни няма

четни 2-4

ул.Цар Самуил нечетни няма

четни 2


ул.Георги Димитров нечетни 1-11

четни 2-30

ул.Кирил и Методий нечетни 1

четни 4


ул.Вихрен нечетни няма

четни 2-16

ул.Шипка нечетни 1-19

четни 2-14

ул.Витоша нечетни 3-13

четни 2-12

ул.Стара планина нечетни 1-19

четни 2-16

ул.Александър Стамболийски нечетни няма

четни 4-22

ул.Тинтява нечетни 5

четни 2


ул.Хаджи Димитър нечетни 1-15

четни 2-16

ул.Георги Кирков нечетни 3-19

четни 2-18

ул.Лиляна Димитрова нечетни 1-9

четни 2-8

ул.Вела Пеева нечетни 11

четни 2-4

ул.Васил Левски нечетни 1

четни 2-4

ул.Рила нечетни 1-3

четни няма

ул.Чавдар нечетни 1-3

четни 2-8

ул.Синчец нечетни 1-17

четни 2-8

ул.Еделвайс нечетни 1-3

четни 2-6

ул.Детелина нечетни 1-11

четни 2-10

ул.Цибрица нечетни 1-5

четни няма

ул.Теменуга нечетни 1-17

четни 2 -8

ул.Ела нечетни няма

четни 2-6

ул.Владимир Заимов нечетни 1-7

четни 2 -4

ул.Сливница нечетни 1

четни 2-6

ул.Бдин нечетни 1-5

четни 2


ул.Пирин нечетни 1

четни 2


ул.Здравец нечетни 3-25

четни 2-4

ул.Пионерска нечетни 1-7

четни няма

ул.Тракия нечетни 1

четни 2-4

ул.Марин Дринов нечетни 1-3

четни 2-4

ул.Генерал Скобелев нечетни няма

четни 2


ул.Пирот нечетни 1-7

четни 2-8

ул.Филип Тотьо нечетни няма

четни 6


ул.Панайот Хитов нечетни 1

четни 2-10

ул.Иван Вазов нечетни 3-17

четни 2-16

ул.Бор нечетни 1

четни няма

ул.Опълченска нечетни 1-9

четни 2-8

ул.Ангел Кънчев нечетни 1-31

четни 4-38

ул.Поп Андрей нечетни 1-9

четни няма

ул.Радецки нечетни няма

четни 2-14

ул.Георги Сава Раковски нечетни няма

четни 2-4

ул.Георги Бенковски нечетни 1-5

четни 2-6

ул.Антон Иванов нечетни няма

четни 2-10

ул.Осогово нечетни няма

четни 2


ул.Шейново нечетни 1-5

четни 2-14

ул.Тополите нечетни 1-3

четни няма

ул.Герена нечетни 1

четни 2
123800008 Комощицамясто на гласуване – ч-ще”Владимир Г.Ваков”

ул.”Ломска”-1

ул.Асен Златаров нечетни 1-9

четни 2-16

ул.Антим Първи нечетни 3-23

четни 2-10

ул.Братя Миладинови нечетни 1-23

четни 4-30

ул.Бенковски нечетни 1-7

четни 2-6

ул.Борис Първанов нечетни 3-19

четни 4-14

ул.Васил Левски нечетни 5-27

четни 4-40

ул.Вапцаров нечетни 1-19

четни 2-6

ул.Васил Друмев нечетни 1-25

четни 2-20

ул.Генерал Скобелев нечетни 7-11

четни 2-6

ул.Девети септември нечетни 1-61

четни 2-40

ул.Дончо Атанасов нечетни 1-7

четни 2-4

ул.Димчо Дебелянов нечетни няма

четни 2-6

ул.Иван Вазов нечетни 1-9

четни 2-6

ул.Каблешков нечетни няма

четни 2

ул.Кирил и Методий нечетни 1-13четни 4-14

ул.Любен Каравелов нечетни няма

четни 2-36

ул.Ломска нечетни 1-39

четни 2-42

ул.Митко Палаузов нечетни 1-3

четни няма

ул.Мизия нечетни 1-3

четни няма

ул.Паисий нечетни 1

четни 2-6

ул.Райко Даскалов нечетни 1

четни 2-6

ул.Симеон Иванов Бонев нечетни 1-59

четни 4-82

ул.Христо Ботев нечетни 1-67

четни 14-48

ул.Христо Смирненски нечетни 1-3

четни няма

ул.Яворов нечетни 1-9

четни 2

123800009 Комощица

място за гласуване Адм. сграда ет.1

ул.”Кирил и Методий”-2

ул.Антон Иванов нечетни 1-7

четни 4-8

ул.Бузлуджа нечетни 1-5

четни 2-8

ул.Бачо Киро нечетни 1-15

четни 2-10

ул.Вела Пеева нечетни няма

четни 2-10

ул.Веслец нечетни 1.-11

четни 2-8

ул.Гладстон нечетни 3-61а

четни 2-74

ул.Генерал Гурко нечетни 1-9

четни 2-10

ул.Генерал Столетов нечетни 3-7

четни 2

ул.Гео Милев нечетни 1-25четни 2-16

ул.Граф Игнатиев нечетни 1-13

четни 2-10

ул.Девети септември нечетни няма

четни 54-82

ул.Дончо Атанасов нечетни 11-51

четни 8-20

ул.Замфир Хаджийски нечетни 1-7

четни 2-4

ул.Каблешков нечетни 1

четни 4-8

ул.Малчика нечетни 1-9

четни 2

ул.Симеон Иванов Ботев нечетни 63-113четни 86-154

ул.Славейков нечетни 3-33

четни 2-20

ул.Христо Ботев нечетни 69-121

четни 50-76

ул.Хаджи Димитър нечетни 1-19

четни 2-14

ул.Шипка нечетни 1-17четни 2-18
Каталог: attachments
attachments -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
attachments -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
attachments -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
attachments -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
attachments -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега
attachments -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
attachments -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
attachments -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
attachments -> Община пирдоп – софийска област 2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница