По ред Наименование на изделиетостраница4/4
Дата01.08.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4
Глава

бр

6
409

Гнездо

бр

1
410

Датчик

бр

2
411

Датчик

бр

1
412

Датчик

бр

1
413

Дорник

бр

1
414

Дорник

бр

1
415

Дорник

бр

1
416

Дорник

бр

1
417

Дампер

бр

4
418

Диарот

бр

98
419

Диарот

бр

7
420

Джанта

бр

1
421

Двигател (втулка)

бр

16
422

Двигател (хидро)

бр

1
423

Двигател (ел.)

бр

2
424

Дюза

бр

1
425

Дифтунга

бр

4
426

Детайл

бр

1
427

Елемент

бр

2
428

Елемент

бр

2
429

Инст. за налягане

бр

1
430

Инст. за обур. налягане

бр

1
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
431

Инст. за обур. налягане

бр

1
432

Инст. за обур. налягане

бр

1
433

Инст. за обур. налягане

бр

1
434

Инст. за обур. налягане

бр

1
435

Инст. за сглобяване

бр

1
436

Инст. комплект

бр

8
437

Инст. комплект

бр

8
438

Инст. за изтегляне

бр

1
439

Индикатор

бр

1
440

Капачка

бр

10
441

Капачка

бр

4
442

Капачка

бр

4
443

Капачка

бр

2
444

Капачка

бр

1
445

Капачка

бр

1
446

Капачка

бр

1
447

Капачка

бр

4
448

Капачка

бр

4
449

Коляно

бр

2
450

Коляно

бр

5
451

Коляно

бр

1
452

Коляно

бр

20
453

Коляно

бр

8
454

Коляно

бр

8
455

Контактор

бр

2
456

Контактор

бр

1
457

Контактор

бр

1
458

Контактор

бр

1
459

Контактор

бр

2
460

Контактор

бр

2
461

Контактор

бр

2
462

Клин (пръстен)

бр

16
463

Клин

бр

8
464

Клин (лента)

бр

2
465

Клин (пръстен)

бр

5
466

Клин (лента)

бр

5
467

Клин

бр

16
468

Клин (лента)

бр

2
469

Клин

бр

8
470

Кожух

бр

2
471

Кожух

бр

2
472

Кожух, дифер.

бр

2
473

Кожух

бр

1
474

Клапан

бр

4
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
475

Клапан

бр

2
476

Клапан

бр

1
477

Клапан

бр

1
478

Клапан

бр

4
479

Клапан

бр

1
480

Клапан к-т

бр

2
481

Клапан

бр

2
482

Клапан

бр

4
483

Клапан

бр

1
484

Клапан

бр

1
485

Клапан

бр

2
486

Клапан

бр

2
487

Клапан

бр

4
488

Клапан

бр

3
489

Клапан

бр

2
490

Клапан

бр

4
491

Клапан

бр

8
492

Клапан

бр

2
493

Колело

бр

1
494

Ключ

бр

1
495

Конус

бр

2
496

Конус

бр

1
497

Конус (лагер)

бр

1
498

Корона

бр

2
499

Корона

бр

5
500

Коронки

бр

387
501

Канал

бр

4
502

Конт. възд.

бр

1
503

Куплунг

бр

1
504

Куплунг

бр

1
505

Куплунг

бр

4
506

Куплунг

бр

4
507

Куплунг

бр

4
508

Куплунг

бр

8
509

Куплунг

бр

6
510

Куплунг

бр

2
511

Куплунг

бр

8
512

Куплунг

бр

1
513

Куплунг

бр

10
514

Куплунг

бр

4
515

Куплунг

бр

10
516

Куплунг

бр

2
517

Куплунг

бр

8
518

Лампа

бр

3
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
519

Лампа

бр

1
520

Лампа

бр

1
521

Лагер

бр

2
522

Лагер

бр

4
523

Лагер

бр

2
524

Лагер

бр

2
525

Лагер

бр

4
526

Лагер

бр

12
527

Лагер

бр

11
528

Лагер

бр

2
529

Лагер

бр

4
530

Лагер

бр

4
531

Лагер

бр

6
532

Лагер

бр

9
533

Лента

бр

2
534

Лента

бр

2
535

Луфтомер

бр

1
536

Маркуч

бр

12
537

Маркуч

бр

1
538

Маркуч

бр

1
539

Маркуч

бр

1
540

Маркуч

бр

1
541

Маркуч

бр

1
542

Маркуч

бр

1
543

Маркуч

бр

2
544

Маркуч

бр

4
545

Маркуч

бр

2
546

Маркуч

бр

4
547

Маркуч

бр

2
548

Маркуч

бр

6
549

Маркуч

бр

1
550

Маркуч

бр

2
551

Маркуч

бр

4
552

Маркуч

бр

1
553

Маркуч

бр

10
554

Маркуч

бр

1
555

Маркуч

бр

6
556

Маркуч

бр

6
557

Маркуч

бр

1
558

Маркуч

бр

6
559

Маркуч

бр

3
560

Маркуч

бр

5
561

Маркуч

бр

6
562

Маркуч

бр

6
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
563

Маркуч

бр

16
564

Маркуч

бр

10
565

Маркуч

бр

2
566

Маркуч

бр

2
567

Маркуч

бр

3
568

Маркуч

бр

1
569

Маркуч

бр

1
570

Маркуч

бр

2
571

Маркуч

бр

2
572

Маркуч

бр

6
573

Маркуч

бр

6
574

Маркуч

бр

6
575

Маркуч

бр

12
576

Маркуч

бр

2
577

Маркуч

бр

2
578

Маркуч

бр

5
579

Маркуч

бр

5
580

Маркуч

бр

6
581

Маркуч

бр

2
582

Маркуч

бр

2
583

Манометър

бр

2
584

Манометър

бр

1
585

Манометър

бр

2
586

Манометър

бр

1
587

Маншон

бр

4
588

Маншон

бр

1
589

Маншон

бр

1
590

Механизъм

бр

1
591

Механизъм, пусков (инжектор)

бр

1
592

Муфа

бр

20
593

Мембрана

бр

1
594

Мембрана

бр

24
595

Маер. ключ

бр

1
596

Лента за реле

бр

2
597

Лента за реле

бр

5
598

Нипел

бр

4
599

Нипел

бр

4
600

Нипел

бр

2
601

Нипел

бр

4
602

Нипел

бр

2
603

Пружина

бр

4
604

Пружина

бр

4
605

Пружина

бр

4
606

Пружина

бр

1
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
607

Пружина

бр

4
608

Пружина

бр

20
609

Пръстен

бр

5
610

Пръстен

бр

10
611

Пръстен

бр

2
612

Пръстен

бр

3
613

Пръстен

бр

3
614

Пръстен

бр

2
615

Пръстен

бр

4
616

Пръстен

бр

9
617

Пръстен

бр

9
618

Пръстен

бр

2
619

Пръстен

бр

1
620

Пръстен

бр

8
621

Пръстен

бр

2
622

Пръстен

бр

8
623

Пръстен

бр

3
624

Пръстен

бр

2
625

Пръстен

бр

4
626

Пръстен

бр

2
627

Пръстен

бр

2
628

Пръстен

бр

5
629

Пръстен

бр

4
630

Пръстен

бр

2
631

Пръстен

бр

20
632

Пръстен

бр

4
633

Пръстен

бр

4
634

Пръстен

бр

8
635

Пръстен

бр

5
636

Пръстен

бр

2
637

Пръстен

бр

6
638

Пръстен

бр

1
639

Пръстен

бр

4
640

Пръстен

бр

4
641

Пръстен

бр

8
642

Пръстен

бр

6
643

Помпа

бр

1
644

Помпа

бр

1
645

Помпа

бр

1
646

Помпа

бр

1
647

Прът, бутален

бр

4
648

Прът, бутален

бр

1
649

Прът, бутален

бр

4
650

Прът, бутален

бр

4
по ред

Наименование на изделието

Мярка

Количество
651

Прът, бутален

бр

1
652

Прът, бутален

бр

11
653

Прът, бутален (разни)

бр

18
654

Палец, шарн.

бр

1
655

Палец, шарн.

бр

1
656

Палец, шарн.

бр

1
657

Плъзгач

бр

8
658

Плъзгач

бр

4
659

Платка

бр

4
660

Пред.капак

бр

1
661

Предпазител

бр

20
662

Предпазител

бр

6
663

Предпазител

бр

2
664

Пробка

бр

2
665

Адаптор, ключов

бр

1
666

Резервни части

бр

1


Забележка: Имуществото е в състояние „такова, каквото е” и се предлага „анблок”.

Условия за доставка: EXW, франко ненатоварено превозно средство в складов район на военно формирование 46390.

Начин на плащане: Авансово за цялото имущество „анблок”, не по-късно от 5 (пет) работни дни след датата на подписване на договора.

Оглед на имуществото, може да се извърши в складовия район на военно формирование 46390 - Илиенци , от 18.03.2013 г. до 21.03.2013 г. включително. За целта до 12.00 часа на 01.03.2013 г. фирмите – кандидати следва да представят писмено искане, с дата и час на посещение, списък на българските граждани с номерата на личните им карти и заверено копие от документи, даващи им право да извършват дейност, съгласно ЗЕКОИТДУ.

Срок за подаване на оферти: до 12.00 часа на 22.03.2013 г. ІІ Б;
УПРАВИТЕЛ НА

СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО” ЕООД


_____________/ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ/
___.___. 2013 год.


Каталог: data -> ufiles -> downloads -> auctions
auctions -> Поз. № Наименование
auctions -> На предлаганото за продажба имущество от 16. 08. 2012 г
auctions -> На предлаганите за продажба артилерийски системи
auctions -> На предлаганата за продажба специална техника от 22 октомври 2012 г
auctions -> Списък от 09. 07. 2013 г на предлаганите за продажба барут, взривни вещества и сандъци
auctions -> На предлаганата за продажба на инженерна техника от складов район Казанлък
auctions -> На предлаганата за продажба специална техника от 22 август 2012 г
auctions -> Поз. № Наименование на бойните припаси к-во (бр.)
auctions -> На предлаганата за продажба на инжинерна техника от складов район Казанлък


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница