На предлаганото за продажба имущество от 16. 08. 2012 гДата26.09.2017
Размер118.1 Kb.
С П И С Ъ К

на предлаганото за продажба имущество от 16.08.2012 г.

№ по ред

Подвижен брегови ракетен комплекс

„Редут-Э”Регистрационен № Заводски №

количество

Начална продажна цена – 375 000.00 лева
1

Самоходна пускова установка СПУ-35БЭ на база ЗИЛ 135 МБ

рег. № ВА 106029 зав. № 0473672

1

2

Самоходна пускова установка СПУ-35БЭ на база ЗИЛ 135 МБ

рег. № ВА 106030 зав. № 0373972

1

3

Самоходна пускова установка СПУ-35БЭ на база ЗИЛ 135 МБ

рег. № ВА 106031 зав. № 0683882

1

4

Самоходна пускова установка СПУ-35БЭ на база ЗИЛ 135 МБ

рег. № ВА 106032 зав. № 0383670

1

5

Електростанция ЭСД-100-30-Т/400-І на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601573 зав. № Я 11003

1

6

Електростанция ЭСД-100-30-Т/400-І на база двуосно ремарке

рег. № ВА 603571 зав. № 970291

1

7

Електростанция ЭСД-100-30-Т/400-І на база двуосно ремарке

рег. № ВА 603572 зав. № 970292

1

8

Агрегатен пост на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601574 зав. № Я 10002

1

9

Кабелна мрежа - комплект

инв. № Я 08002

1

10

Радиолокационна станция за целеуказване 4Н на база двуосно ремарке
1

11

Радиолокационна станция „МЬІС” на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601568

1

12

МТО за РЛС „МЬІС” на база ЗИЛ 131

рег. № ВА 106054

1

13

СД-20 – двуосно ремарке

рег. № ВА 601582

1

14

Агрегатен пост на база ЗИЛ 131

рег. № 106065

1

15

Кондиционер на база ЗИЛ 131

рег. № 106067

1

16

Електрохидроагрегат А-63 – едноосно ремарке

рег. № ВА 601551 зав. № 80614366

1

17

Електрохидроагрегат А-63 – едноосно ремарке

рег. № ВА 604983 зав. № 80614367

1

18

Компресорна станция ДК-9М – двуосно ремарке

рег. № ВА 601557 зав. № 54847

1

19

Компресорна станция ДК-9М – двуосно ремарке

рег. № ВА 601558 зав. № 54903

1

20

Електростанция ЭСД-60 – 2хЭСД-30 - 15000
1

21

Електростанция ЭСД-30

ВА 601567

1

22

Електростанция ЭСД-30

ВА 604985

1

23

Хладилна машина СТ-70М на база ЗИЛ 131

рег. № ВА 106048 зав. № 34086137

1

24

Хладилна машина СТ-70М на база ЗИЛ 131

рег. № ВА 106049 зав. № 34086136

1

25

Централен пост ЦП на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601575 инв. № 97014

1

26

Пост за съпровождане ПС№1 на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601569 инв. № 87012

1

27

Пост за съпровождане ПС№2 на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601570 инв. № 87011

1

28

Пост за съпровождане ПС№3 на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601571 инв. № 87010

1

29

Пост за съпровождане ПС№4 на база двуосно ремарке

рег. № ВА 601572 инв. № 87013

1

30

„КИПС-ПЭ” – двуосно ремарке

рег. № ВА 601545 зав. № 2058К5

1

31

Прицеп-транспортен Т-13

рег. № ВА 601552 зав. № 205881

1

32

Прицеп-транспортен Т-13

рег. № ВА 603570 зав. № 205882

1

33

Автовлак Т-12 - полуремарке

рег. № ВА 601553 зав. № 01

1

34

Автовлак Т-12 - полуремарке

рег. № ВА 601554 зав. № 02

1

35

Транспортно-зареждаща машина ТЗМ 9Т12МЭ

рег. № ВА 601576

1

36

Транспортно-зареждаща машина ТЗМ 9Т12МЭ

рег. № ВА 601577

1

37

Транспортно-зареждаща машина ТЗМ 9Т12МЭ

рег. № ВА 601578

1

38

Транспортно-зареждаща машина ТЗМ 9Т12МЭ

рег. № ВА 601579

1

39

Експлоатационна тележка ПР-72 – двуосно ремарке

рег. № ВА 601555 зав. № 01

1

40

Експлоатационна тележка ПР-72 – двуосно ремарке

рег. № ВА 601556 зав. № 02

1

41

Горивозарядчик АЦЗ-4.4 на база ЗИЛ 131

рег. № ВА 106047 зав. № 1014

1

42

Горивозарядчик ТЗ-5 на база УРАЛ 375

рег. № ВА 106045 зав. № 7511285

1

43

Машина за принадлежности КП-37М-двуосно ремарке

рег. № ВА 601597 зав. № П-1114

1

44

Машина за принадлежности КП-37М – ЗИЛ 131 с хидрокран 490І

рег. № ВА 106052

1

45

Автокран 8Т-210 на база УРАЛ 375

рег. № ВА 106116

1

46

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106010

1

47

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106012

1

48

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106013

1

49

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106014

1

50

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106015

1

51

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106016

1

52

ТАПП КРАЗ 255Б (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106017

1

53

ТАПП КРАЗ 255 (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106007

1

54

ТАПП КРАЗ 255 (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106008

1

55

ТАПП КРАЗ 255 (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 106011

1

56

ТАПП КРАЗ 255 (тежък колесен влекач)

рег. № ВА 105998

1

57

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106022

1

58

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106023

1

59

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106024

1

60

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106025

1

61

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106026

1

62

САПП УРАЛ 375С (седлови колесен влекач)

рег. № ВА 106027

1

63

САПП УАЗ 452 (топопривързвач)

рег. № ВА 106081

1

64

Тележка КП-36 М-02 (за стартови агрегат)
3

65

Палатка 8Ю-12

№ 49826704

№ 498267052

66

ЗИП 1:2 към КИПС на П-35
1

67

ЗИП 1:4 към СПУ
1

68

ЗИП 1:10 към П-35 БЭ
1

69

Експлоатационна тележка А2-9820-0
4

70

Тележка Б-9401-0 (за изд. П-35)
14

71

Тренажор за предстартова проверка „ТПК-35БЭ”

587060

1

72

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6870/ 31.07.1978г.

1

73

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО – учебно действаща

№ 205П2828Р6470УД/

31.07.1978г.1

74

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2828Р6370/ 30.06.1978г.

1

75

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6670/ 11.07.1978г.

1

76

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6770/ 11.06.1978г.

1

77

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6970/ 21.08.1978г.

1

78

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6371/ 04.09.1978г.

1

79

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6171/ 28.09.1978г.

1

80

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6071/ 24.08.1978г.

1

81

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6271/ 31.08.1978г.

1

82

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6571/ 25.09.1978г.

1

83

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6471/ 06.09.1978г.

1

84

Ракета П-35БЭ/изд. П28-ФО

№ 205П2838Р6671/ 25.09.1978г.

1Забележка: 1. Всички изделия са в състояние „такова каквото е” и с

опаковка и ЗИП, където има такива „по фактическо

състояние и наличност”.

2. „Снабдяване и търговия – МО” си запазва правото на

промяна на количествата до приключване на процедурата

и сключване на договор за покупко-продажба.

3. Всички изделия са ІІІ категория, с изключение на позиции с

№№ 73 и 74, които са V категория.Условия на доставка: EXW - франко ненатоварено превозно средство в

складов район на МО.


Начин на плащане: Авансово, не по-късно от 5 работни дни след

датата на подписване на договора.


Оглед на имуществото и проучване на фирмите:

Оглед може да бъде извършен във в. ф. 38 010 и в. ф. 32 140 – Варна на 03.09.2012 г. и 04.09.2012 г.

За целта до 12.00 часа на 20.08.2012 г., фирмите – кандидати, следва да представят писмено искане, включващо списък на желаещите лица да извършат огледа, с фотокопие от личните им карти (двустранно) или фотокопие на личен паспорт за чужденци, както и заверено копие от документи, даващи им право да извършват дейности, съгласно ЗЕКПСОИТДУ.

За резултатите от проучването, фирмите ще бъдат уведомени до 16.00 часа на 31.08.2012 г.


Срок за подаване на оферти - до 12.00 ч. на 05.09.2012 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница