Приложение №1 техническо заданиеДата15.10.2018
Размер83.33 Kb.
Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за
възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:
Обследване, проектиране и изграждане на система за охрана чрез видеонаблюдение в складовите бази за съхранение на военновременните мощности на ДП „Транспортно строителство и възстановяване”
I. За военно - временна база Сколово:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 32 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на система от цифрово микровълнови бариери за периметрова охрана, съобразена със спецификите на базата.
3. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.
II. За военно - временна база Гълъбник:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 32 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Да се обследва съществуващата система от цифрово микровълнови бариери за периметрова охрана и да се направят подобрения.
3. Да се обследва съществуващата СОТ система и да се предвидят подобрения по всички кабелни кабелни и съединителни линии като бъдат защитени с гофрирани тръби. Да се предвидят и с влагозащитни кутий на всички компоненти.

III. За военно - временна база Лютиброд:

1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 21 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

IV. За военно - временна база Калояновец (складов райони Кариера, 1 и 2):

1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – (складов райони Кариера – 10 бр., складов райони 1 – 15 бр., складов район 2 - 7бр.) общо 32 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 3 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 3 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 3 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 3 бр.


2. Изграждане на система от цифрово микровълнови бариери за периметрова охрана, съобразена със спецификите на базата – изгражда се само за складови райони 1 и 2.

3. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

V. За военно - временна база Маноле:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 17 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

VI. За военно - временна база Бяла:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 17 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.
VII. За военно - временна база Ресен:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 17 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

VIII. За военно - временна база Михалци:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 17 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

IX. За военно - временна база Новаково:
1. Изграждане на система за видео наблюдение със следните минимални технически изисквания за влаганата апаратура:

1.1. Влагозащитена цветна камера с кожух с посветка за нощно виждане със вариообектив, обхват в нощен режим 45 - 70 м. Снабдена с външен кожуж за отопление с козирка и стойка – 17 бр.

1.2. DVR - устройство с възможност за наблюдение през LAN мрежа и INTERNET, Устройството да бъде съобразено с броя на камерите. Компресия H. 264. Мониторинг в реално време, запис минимум 800 кад./сек. на CIF(352x288), с един изходен аудио канал и един VEGA канал. Mонитор за наблюдение с резoлюция 1280*1024 с детектор на движение с различни настроики на записа, с възможност за включване на USB – 1 бр.

1.3. Твърд диск минимум 2 000 GB – 1 бр.

1.4. Компютърна конфигурация с LED монитор минимум 22" – 1 бр.

1.5. Pезервирано захранване на системата при отпадане на основното захранване минимум 4 часа в режим на работа – 1 бр.


2. Изграждане на Сигнално оповестителна система със външни сирени на всички отделни помещения. Системата да има паник бутон при координатора на системата. Системата да дава възможност за включване на СОТ.

X. Общи изисквания
При ценообразуването на офертата да се предвидят всички съпътстващи разходи, по доставката и монтажа на системата както и настройки, обучение на персонала и др.

Предложената цена от участника е твърда и не подлежи на промяна.

Участника е длъжен да извърши оглед на място на които да се запознае със спецификите на обекта и да предвиди всички възможни видове и количества работи нужни за изпълнението на заложените видове работи.

Всички съединителни кабелни и съединителни линии да бъдат в защитени с гофрирани тръби.Всички компоненти на системите да бъдат защитени с влагозащитни кутий.

Изпълнителя да предвиди пълно сервизно (гаранционно) обслужване на цялото оборудване за мимимум 1 год.
Каталог: opcms -> opencms -> gallery -> downloads
gallery -> Държавно предприятие „транспортно строителство и възстановяване”
gallery -> Решение № рт 8/14. 03. 2016 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията о б я в я в а
gallery -> Приложение №1б количествена сметка
downloads -> Решение № рт 28/23. 08. 2011 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
downloads -> Д дп “транспортно строителство и възстановяване” главно управление
downloads -> Дп “транспортно строителство и възстановяване” главно управление


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница