Проект наредба за разделно събиране на биоотпадъците глава I общи положениястраница3/6
Дата30.04.2018
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6Отпадъци

Код на отпадъка

Общо количество на образуваните отпадъци

Описание на отпадъците

Наредба № 3 от 01.04.2004г.за класификация на отпадъците

Собствени данни за морфологичния състав на битовите отпадъци, в проценти

[%]

Фракция в общото к-во отпадъци,
[t/година]


Хартия и картон

20 01 01, 15 01 01, 15 01 06Метали

20 01 40, 15 01 04, 15 01 06Пластмаси

20 01 39, 15 01 02, 15 01 06Стъкло

20 01 02, 15 01 07, 15 01 06Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 08,02 02 03,Материали, негодни за консумация или преработване (храна с изтекъл срок на годност с растителен и животински произход от търговски обекти, използващи общинската система за разделно събиране на биоотпадъците)

02 02 04, 20 03 02

Отпадъци от пазари (само биоотпадъци)

20 03 02

Биоразградими отпадъци от градини и паркове

20 02 01Смесено събиране на хранителни и зелени отпадъци (биоотпадъци от домакинствата и подобни източници)

20 01 08, 29 02 01, …

Бионеразградими отпадъци от паркове и градини

20 02 02, 20 02 03

Дървесни отпадъци

20 01 38, 15 01 03Текстил

20 01 10, 20 01 11, 15 01 09Батерии

20 01 34, 20 01 33*ИУЕЕО

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36Други битови отпадъци

20 03 07, 16 01 03 и др.


Общо:ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО НА СЪБРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Събрани отпадъци и предадени на вход на съоръженията за третиране на отпадъците (t/година)

Описание на отпадъците

Наредба № 3 от 01.04.2004г.за класификация на отпадъците

Количество на отпадъците, събрани от общинската система за събиране на отпадъците, предадени на съоръженията за третиране на отпадъците


Количество на отпадъците, събрани от общинската система за разделно събиране на биоотпадъците, предадени на съоръженията за биологично третиране

Количество на разделно събраните битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО)

Количество на разделно събираните масово разпространени отпадъци и предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.7) от ЗУО

Количество на разделно събраните отпадъци в общинските площадки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл.19, ал.3, т.11)

Количеството на отпадъците от пунктове за изкупуване на вторични суровини, предадени в съоръжение а третиране на отпадъците

ОБЩО количество на събраните отпадъци, предадени на съоръженията за третиране

Хартия и картон

20 01 01, 15 01 01, 15 01 06


Метали

20 01 40, 15 01 04,
15 01 06


Пластмаси

20 01 39, 15 01 02,
15 01 06


Стъкло

20 01 02, 15 01 07,
15 01 06


Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 08,02 02 03,


Материали, негодни за консумация или преработване (храна с изтекъл срок на годност с растителен и животински произход от търговски обекти, използващи общинската система за разделно събиране на биоотпадъците)

02 02 04, 20 03 02


Отпадъци от пазари (само биоотпадъци)

20 03 02


Биоразградими отпадъци от градини и паркове

20 02 01


Смесено събиране на хранителни и зелени отпадъци (биоотпадъци от домакинствата и подобни източници)

20 01 08, 29 02 01, …


Бионеразградими отпадъци от паркове и градини

20 02 02, 20 02 03


Дървесни отпадъци

20 01 38, 15 01 03


Текстил

20 01 10, 20 01 11,
15 01 09


Батерии

20 01 34, 20 01 33*


ИУЕЕО

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36


Други битови отпадъци

20 03 07, 16 01 03 и др.


Смесени битови отпадъци

20 03 01

Общо:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница