На вниманието на всички, посещаващи паркове, градини и други рискови за ухапвания от кърлежи местаДата24.01.2017
Размер62.74 Kb.
НА ВНИМАНИЕТО

НА ВСИЧКИ , ПОСЕЩАВАЩИ ПАРКОВЕ,

ГРАДИНИ И ДРУГИ РИСКОВИ

ЗА УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ МЕСТА

СЕЗОНЪТ НА КЪРЛЕЖИТЕ

През пролетно-летния сезон при високи температури и увеличена влажност, се създават добри условия за увеличаване числеността на кърлежите, с което силно нараства и рискът от заразяване с пренасяните от тях инфекции. Обикновено паразитите се активизират в началото на април и са жизнени до края на септември. През м. май тяхната численост се повишава, а м. юли и август намалява. От м. април се подават първите сигнали за ухапвания от кърлежи на деца и възрастни в област Благоевград.


Как изглеждат те

Кърлежите са много малки паразити. Размерът им е променлив, в зависимост от вида, пола, етапа на развитие и консумираната кръв.Женските кърлежи са по-едри от мъжките.Големината на кърлежите варира от точица до зърно на леща. До превръщането си във възрастни, кърлежите преминават през четири фази на развитие: яйце, ларва, нимфа и кърлеж.Във всеки етап след яйцето те смучат кръв. Всички имат по осем пипала (крака), а ларвите и нимфите-по шест. Твърдите кърлежи имат в горната си част хоботче, пригодено за разрязване на кожата и смукане на кръв. Над хранителния орган, често наричан глава, има щит. Той е твърда обвивка, покриваща изцяло или частично гърба, за защита от натиск и въздействия. Твърдите мъжки кърлежи са покрити изцяло с щит на гърба, а женските до 30%. С кръв се хранят основно женските кърлежи след оплождането.


Видово разнообразие на кърлежите у нас

В България кърлежите наброяват четиридесетина видове на фона на световното разнообразие от над 850. В нашата страна са разпространени кърлежи, принадлежащи основно на родовете Ixodes (I. ricinus, I. canisuga, I. hexagonus), Hyalomma (H. anatolicum anatolicum, H. marginatum marginatum), Dermacentor marginatus, Haemophysalis (H. leachi, H. parva, H. punctata), Rhipicephalus (R. bursa, R. sanguineus) и Boophilus annulatus. Всеки от тези кърлежи има специфични характеристики и любими приемници.

Най-често се срещат твърдите кърлежи Ixodes Ricinus. Иксодовият кърлеж обитава пасища, гори и планини. Най-често се среща в градски площи и паркове; градини и детски площадки. Паразитира главно в началото на пролетта и в късната есен. Пренася Кърлежов енцефалит, Лаймска болест (Лаймска борелиоза) и др.

Rhipicephalus sanguineus ( кафяв кучешки кърлеж ) паразитира по кучета, но в отсъствието им напада котки, дребни животни и хора. Развива се по-бързо и до четири месеца може да стане възрастен. Активен е в късна пролет до ранна есен и може да снася яйца два пъти годишно. Преносител е на Марсилска треска, пироплазмоза по кучетата и др.

Dermacentor marginatus ( кучешки кърлеж ) е по-едър и има отличителна емайлирана шарка по гърба и тялото. Живее сред ливади, дървета, пасища и тревни площи. Обичайно се развива за година. Той напада хищници, кучета, дребни животни, таралежи и др.Преносител е на Кърлежов енцефалит, Ку-треска, Туларемия и др.

Hyalomma marginatum паразитират най-дълго, от февруари до декември. Носители на Кримската Хеморалгична треска.

Съществуват още доста видове меки и твърди кърлежи в България. Често срещани други кърлежи са кокошинките ( Dermanyssus gallinae ), крастните кърлежи ( Sarcoptes scabiei ).


 • Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити, които участват в предаването на редица инфекциозни болести. Те не само пренасят, но и са резервоар на различни инфекциозни болести. Кърлежите са преносители на Лаймска болест, Марсилска треска, Кримска хеморагична треска, Ку-треска, Вирусен енцефалит, Туларемия и др.

 • Болести пренасят само инфектираните кърлежи

 • Човек се заразява при ухапване от инфектиран кърлеж.За предаване на инфекцията са необходими 1-2 дни, поради което ранното сваляне на запития кърлеж е най-добрата профилактика. Рискът от инфекция нараства, ако паразитът стои в тялото.Възможно е заразяването да стане само часове след запиването на кърлежа.

 • Сваленият кърлеж се поставя в контейнерче с влажно памуче. Съхранява се в хладилник за два-три дни докато го занесете в лабораторията за изследване.

 • Кърлежът се изследва в НРЛаборатория «Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири» към НЦЗПБ гр. София.

 • Профилактика на ухапване от кърлеж

 • Най-добрата профилактика срещу кърлежи е ежедневен оглед на тялото за да не се допусне продължителен престой на паразита, тъй като вероятността от заразяване рязко нараства.

 • Поведение за избягване на ухапвания

 • Важен момент в борбата с кърлежите е и поведението на самите граждани. Те трябва да знаят, че излизайки в парка, на разходка или на работа в полето могат да бъдат ухапани от кърлежи. Затова препоръчваме:

 • Избягване места с буйна растителност и висока влажност.

 • След разходка сред природата е необходимо внимателно оглеждане на

тялото, като обърнете особено внимание на врата, окосмената част на главата, зад ушите, подмишниците и слабините. Не трябва да се пренебрегва огледа и обезпаразитяването и на домашните животни.

 • Използване на подходяща екипировка – дълги стегнати ръкави и

панталони, дълги чорапи, високи и затворени обувки.

 • Индивидуалната защита се осъществява чрез използване на репеленти

/вещества, които отблъскват насекомите/. На пазара се предлага разнообразие от отблъскващи препарати-във вид на спрей, лосион, гел или рол-он.

 • Избягвайте местата, където често отсядат (леговища) или преминават

безстопанствени кучета.

 • Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на

тревата и ограничаване достъпът на животни в тревните площи на населените места.

Ако все пак ни ухапе кърлеж........


Най-добрата профилактика е ранното отстраняване на впилия се кърлеж.

Не се самолекувайте! Незабавно потърсете лекарска помощ! • Правилно отстраняване на запития кърлеж. Кърлежът трябва да се

отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсета. Лекарите знаят как – кърлежът трябва да се хване под прав ъгъл, близко до мястото на проникването в кожата /възможно най-близо до главата /. След това внимателно се издърпа нагоре, без да се върти и извива. Много широко разпространена практика е да се върти обратно на часовниковата стрелка, но това е абсолютно погрешно. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургично отстраняване.

 • Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато

при вадене на кърлежа в кожата са останали части от него. Понякога при изтеглянето на кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.

 • Дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа – с йод, спирт

или одеколон.

 • Проследяване в продължение на 30 дни. Седмица след като отстранят

кърлежа, мерете температурата. Ако се повиши, търсете лекар. Наблюдавайте мястото на ухапването / оградете го с химикал с плътна линия, за да не загубите мястото и да не забравяте да го следите /. Ако до месец петното около ухапването се увеличава или почервенява, потърсете лекарска консултация.

През последните години, с цел намаляване числеността на пасищните кърлежи, редовно се извършва окосяване на тревните площи, най-вече в рисковите обекти – детски заведения, училища, паркове и градини често посещавани от граждани, както и последващо извършване на организирани мероприятия по дезакаризация.

Към настоящия момент е създадена организация и има готовност за стартиране на пролетната дезакаризация на зелените площи – около 740 367 кв. м., подадени от общините на областта. Едновременно с това се извършва и дератизация на канализационната мрежа и прилежащите ревизионни шахти от „В и К” дружествата; на кабелни шахти, трафопостове и подстанции.

Обработките се извършват съобразно метеорологичните условия /когато не вали/ и в съответствие с изискванията за безопасност. Дезакаризация на открити площи се извършва след окосяване на тревните площи, чрез опръскване. Обработките редуцират числеността на паразитите, но бездомните кучета пренасят паразитите от едни тревни площи на други, което повлиява ефективността на дейностите по дезакаризации.

Използват се разрешени препарати, които бързо се разграждат и щадят околната среда и нецелевите организми.

Обработените терени се маркират с информационни табели – дата, данни за вида на препарата, карантинния период, фирмата изпълнител, телефон.Дейности по дезинсекции /дезакаризации/ и дератизации се извършват само от специализирани звена и лица, придобили правоспособност, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.


Дирекция „Надзор на заразните болести”

Регионална здравна инспекция

Благоевград


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница