Програма Европа, 2014 г и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион заДата24.07.2016
Размер48.02 Kb.Проект
Добре дошли в 5 клас родители!


С финансовата подкрепата на Столична община

Програма Европа, 2014 г. и

се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за

Европейска столица на културата 2019 г.

Асоциация Родители

Район Красно село

Цел на проекта е прилагането на добра европейска практика за активно включване на родителите на петокласници и на класните ръководители на пети клас в осмислянето и прилагането на общи модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и изграждане на по-привлекателен образ на Столичен район Красно село.Специфичните цели на проекта са по посока подобряване на комуникацията между класните ръководители и родителите на петокласници относно трудностите в адаптацията на децата към новия образователен етап и специфичните задачи на възрастта, а от друга страна - подпомагане на децата в тяхното съзряване и оформяне като личности чрез уеднаквяване на представите на класните ръководители и родителите на петокласници в прилагане на практически методи за позитивно възпитание.

Целевите групи на проекта са класните ръководители и родителите на петокласниците от 7-те училища в Столичен район Красно село - 19 СОУ "Елин Пелин"; 25 ОУ "Д-р Петър Берон"; 34 ОУ "Стою Шишков"; 36 СОУ "Максим Горки"; 51 СОУ "Елисавета Багряна", 132 СОУ "Ваня Войнова“, 142 ОУ с РЧО "Веселин Ханчев".

Партньорството, гражданското образование и позитивното възпитание са устоите на съвременната демокрация и разбиранията за европейски граждански права и отговорности. Реалността в България показва, че имаме спешна нужда да изградим общество със силни връзки помежду си, защото разделението не води до икономическо и социално развитие. Това може да се случи през изграждането на сплотени общности, като се започне от подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Затова е наистина важно в училищата да се води смислен диалог по темите за позитивното възпитание на децата в базови ценности, включващ всички заинтересовани страни, за да се въплътят устойчиви европейски ценности в образованието. Включването на родители и учители в ефективна дискусия как семейството и училището могат да работят по посока на изграждане на споделена представа за възпитанието ще допринесе за формирането на споделени ценности и по-сигурна и подкрепяща за децата училищна общност.


Защо 5 клас?
Основните ни целеви групи са учителите и родителите на деца в пети клас, защото пети клас е вододелната линия между началния и средния етап на образование, т.е. сериозна промяна в живота на децата и различно преживяване както за детето, така и за цялото семейство. Според оценката на педагозите в пети клас значително се увеличава броят на децата, които изпитват затруднения при обучението и адаптацията към новите условия на организация на учебния процес. До четвърти клас децата имат един основен учител, който е с тях почти през цялото време. Началният учител изпълнява функциите на преподавател, на възпитател и на контролиращ. В пети клас цялата тази ясна структура на авторитета и обгрижеността се променя. Децата навлизат в нов етап от порастване и едно от предизвикателствата е и липсата на основен учител. На негово място се появява класен ръководител, който в най-добрия случай има пет-шест часа седмично с децата. През останалото време, а то е приблизително пет пъти повече, те са с други учители. Това създава у децата усещане за „невидимост“, което може да доведе както до чувство на обърканост, напрежение и тревожност, така и до опиянение от чувството за свобода – „вече мога да правя каквото си искам и няма кой да ме види“.

От друга страна многото учители водят до липса на ефективна комуникация и връзка със семейството на децата и класният ръководител става единствената пресечна точка на родителските въпроси и училищните изисквания и информация, което се отразява на информираността на родителите и рефлектира върху поведението на децата. От практиката на Асоциация Родители можем да твърдим, че липсва комуникация между семейството и училището именно по важни за родителите теми като: общите ценности и норми за тази възраст; социалната среда на детето в училище – приятелства, подходящо поведение и влияние на класа; силните страни на детето и как те могат да му помогнат в училище; влиянието на връстниците върху определени критични моменти от съзряването, касаещи употребата на алкохол, упойващи вещества и сексуалните контакти. Считаме, че дейностите по проекта пряко биха отговорили на нуждите на родителите от подобен формат на комуникация по тези и други вълнуващи ги въпроси, като дадат пространство и време за споделяне на техните въпроси, мнения, притеснения и същевременно способстват началото на един открит и продължаващ във времето диалог с класния ръководител.Периодът на пети клас съвпада и с началото на естествена криза на развитието на детето - то се превръща в тийнейджър. В тази възраст естественият стремеж на всяко дете е да бъде забелязано и оценено. И когато това не се случва в степента на очакване на детето, реакциите могат да варират от пълно отхвърляне на новия класен ръководител и училищните авторитети, през безразличие към училището, до провокативно поведение, което цели привличане на внимание, било то и отрицателно.

Тези 2 особености – преходът от начален към прогимназиален етап и навлизането в пубертета – ни дават основание да смятаме 5 клас за ключов за изграждане на добра връзка между училището и семейството с цел подобряване на взаимодействието и улесняване на адаптацията на децата, изграждане на споделени ценности за възпитанието на можещи и успешни млади хора. Смятаме, че това е и най-подходящият момент за въвеждане на добра европейска практика за взаимодействие на семейството и училището и утвърждаването й като работещ модел и за българското училище.

Какво предстои?

  • Изработване на методология за провеждане на обучения с класни ръководители и родители на петокласници;

  • Изработване и отпечатване на книжка „Родителски Бележник“ с основна информация за родителите и място за попълване на важната за училището и класа информация - за всеки родител на петокласник от 7-те училища;

  • Обучение на класните ръководители на 5 клас от 7-те училища за работа с родители и включване на родителите в създаване на класна и училищна общност;

  • Провеждане на срещи с родители на всички паралелки петокласници от 7-те училища в Столичен район Красно село под формата на една по-различна родителска среща, задаваща модел на успешна европейска практика за общуване между родителската и училищната общност;

  • Провеждане на кръгла маса “Добре дошли в 5 клас родители!” с обобщена информация относно темите, които поставят учителите и родителите на петокласници, както и относно актуалната нормативна база, регламентираща отношенията между семейството и училището.

  • Представяне на доклад с анализ и оценка на наличните начини на взаимодействие между семействата и училищата в район Красно село и изготвяне на препоръки относно подобряване на взаимодействието и насърчаване на родителите активно да участват в училищния живот на децата и да прилагат методи за позитивно възпитание.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница