Първо регионално състезание по информационни технологии “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”Дата24.02.2017
Размер165.37 Kb.
ПЪРВО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Джон Атанасов – по стъпките на откривателя”
гр. Благоевград, 13 декември – 14 декември 2008 г.
ОРГАНИЗАТОРИ: РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

V СОУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” - ГР. БЛАГОЕВГРАД
1. Общи положения

2. Направления

3. Критерии за оценяване по направления

4. График и задължения на учители и ученици


 1. Общи положения

Състезанието се провежда за първи път. В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи – от V до VIII клас и от IX до ХІІI клас от всички училища в региона. Те трябва да защитят пред комисия собствени проекти на тема: “Джон Атанасов – по стъпките на откривателя ”.

Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени 1 или от екип до 2 ученици под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част.Проект е: разработено от ученик/група от ученици компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 3 на настоящото указание. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 2 направления.

За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са участвали в предишни регионални и национални състезания и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License).
2. Направления

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група


V – VIII класове:

 • WEB сайт;

 • Мултимедийни приложения.

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XIII класове:

 • Уев сайт;

 • Мултимедийни приложения;

 • Интернет приложения.


WEB сайт

WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XML, JavaScript и VBScript. Не се допуска използването на технология, която изисква допълнителна инсталация на plug-ins. Сайтът трябва да бъде публикуван в Интернет и да бъде реално съществуващ и достъпен по време на състезанието. Налични са карта на сайта и страница, с която са представени авторите на проекта.

WEB сайтовете на учениците от групата IX - XIII трябва да съдържат възможност за търсене и типизиране на търсенето в сайта и в Интернет, възможности за статисти стика, карта на сайта и други.


Мултимедия

Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на сайт.Когато говорим за мултимедията като дигитално изкуство от една страна обръщаме внимание на емоционалното и въздействие върху потребителя, защото една от целите в изкуствата е да се предизвика емоция. От друга страна важна е и степента на използваните дигитални технологии в разработването на проекта. Типични средства за изготвяне на подобно приложение са MS Power Point, Adobe Macromedia Flash, MS Movie Maker и други.
Интернет приложения
Интернет приложението е динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на HTML – PHP, ASP, JSP, Perl. За съхранение и динамично генериране на информацията на Web сайта най-често се използват релационни бази от данни (например Oracle, MySQL,…). Допуска се и използване на текстови файлове.

Една част от информацията при Интернет приложенията се формира от базата данни. Самият сайт има две основни части. Едната част е потребителската (front-end), тази, която се вижда от потребителите, а другата – служебна (back-end) – достъпът до нея е ограничен само до определени лица от създателите на сайта и компанията. Служебната част на сайта се използва за неговото администриране и редактиране. Достъп до служебната част на сайта имат само специално оторизирани потребители, на които им е предоставена и парола за достъп. Служебната част дава възможност за бързо и лесно редактиране на информацията в сайта (изтриване, добавяне и промяна). На практика всичко това става чрез достатъчно интуитивен интерфейс, за да може всеки потребител без никакви познания в областта на програмирането лесно да управлява и актуализира Web сайта. Самите страници, които потребителят вижда се формират динамично от базата данни. Поради това не се налага при всяка промяна да се променя ръчно HTML съдържанието с цел актуализацията му. Наличието на база данни позволява лесно да се прибави към сайта допълнителни модули като търсачка, модул за статистики, форми са събиране на потребителски мнения, анкети и въпроси, форуми и т.н.
3. Критерии за оценяване по направления
3.1. WEB сайтове

3.1.1. WEB сайтове за групата VVIII класове

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки


Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

10

Завършеност и достоверност на информацията

10

Съвместимост с различни браузъри и актуалност на връзките

10

Удобен за използване – 35 точки


Наличие на удобна навигационна система (меню)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта

10


Графичен интерфейс – 35 точки


Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15


Качество на изпълнението - 30 точки


Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

15

Подредена структура на работните директории

103.1.2. WEB сайтове за групата IXXIII класове

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки


Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

8

Завършеност и достоверност на информацията

8

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките

14


Удобен за използване – 35 точки


Наличие на удобна навигационна система (меню с подменюта)

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5

Възможности за търсене в сайта и Интернет по заявки от потребителя

10

Приложимост и полезност на сайта

10


Графичен интерфейс – 35 точки


Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

10

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

5

Зачитане на авторските права при представяне на информация в сайта

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

15


Качество на изпълнението – 30 точки


Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10

Сложност при изпълнението

10


3.2. Интернет приложения:

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки


Сайтът има ясно дефинирана цел и я реализира

5

Пълнота на обхванатите функции, съобразно дефинираните цели

8

Завършеност и достоверност на информацията

7

Съвместимост с различни браузъри, разделителната способност на екрана, цветовите режими и скорост и актуалност на връзките

5

Наличие на административен модул

5


Удобен за използване - 35 точки


Приложимост, използване на проекта на практика

5

Лесна инсталация и настройка

5

Възможност за търсене и типизиране на търсенето

10

Наличие на удобна и подробна документация/ страница за помощ

5

Наличие на удобна навигационна система (меню)

5

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5Технологично решение – 25 точки


Ниво на сигурност и защита от неправомерен достъп

5

Ниво сложност, надеждност и работоспособност

10

Наличие на гъвкав механизъм с цел разширение и подобрение

5

Ниво на персонализация – нива на достъп

5


Графичен интерфейс - 20 точки


Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията

5

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10


Качество на изпълнението – 20 точки


Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

10


3.4. Мултимедия

3.4.1. Мултимедия за групата VVIII класове

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки


Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

10

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчени за поставената цел


5


Удобен за използване - 45 точки


Приложимост, използване на проекта на практика

10

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефектен)

15

Наличие на удобна и подробна документация/ страница за помощ

5

Наличие на удобна навигационна система

10

Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура на сайта

5


Графичен интерфейс - 45 точки


Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията

10

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

20


3.4.2. Мултимедия за групата IXXIII класове

Функционална и логическа завършеност (пълнота) – 30 точки


Художествено въздействие и хармонията на изразните средства

10

Ясно дефинирана и реализирана цел

10

Степен на завършеност, платформена независимост

5

Сбор от художествени изразни средства достатъчени за поставената цел


5


Удобен за използване - 35 точки


Приложимост, използване на проекта на практика

5

Баланс на използваните изразни средства (анимационни ефекти, ярки цветове, звукови ефекти)

10

Наличие на удобна и подробна документация/ страница за помощ

5

Наличие на удобна навигационна система

10

Интуитивен интерфейс. Потребителите лесно се ориентират в навигационната структура на сайта

5


Графичен интерфейс - 45 точки


Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс, четливост на екрана (шрифтове), подходящо подбрани цветови комбинации

5

Съответствие на графичния интерфейс по отношение на съдържанието и навигацията

10

Използване на авторски ресурси (картинки, икони, бутони)

10

Стил или съвкупност от стилове (в цялото произведение – форми, текст, фотоколажи, анимация, звук, синхрон)

20


Качество на изпълнението – 10 точки


Добре именувани програмни единици

5

Подреденост и четливост на кода

5

Подредена структура на работните директории

104. График и задължения на учители и ученици
Условия за участие :

 • Ясно и точно в придружаващата документация да са цитирани източниците на използваната информация.

 • В състезанието се допускат проекти, които не са награждавани до този момент на различни национални и регионални олимпиади и състезания .

 • За създаването на проектите е използван лицензиран софтуер.

 • Web сайтовете и Интернет приложенията трябва да бъдат публикувани в интернет.

 • При регистрацията на проекта преди представянето му пред комисията участниците трябва да представят:

 1. Декларация за участие в състезанието (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

 2. Изготвена рекламна дипляна, формат А4.

 3. Фактура за заплатена такса правоучастие в размер на 10 лева за проект в канцеларията на V СОУ „Георги Измирлиев”- гр. Благоевград

 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и попълнено приложение № 1 по Интернет на адрес: petosoubl@abv.bg до 06.12.2008 г. /проектите могат да бъдат изпращани и по пощата на адреса на училището/

 • До 09.12.2008 г. списъците с допуснатите участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на адреса на РИО - Благоевград: www.rio-blg.com в секцията: Информатика и ИТ. Информация за състезанието можете да намерите и на адрес petosoubl.hit.bg.


Начин на представяне и защита

За участие в състезанието всеки от екипите предават 3 броя дисков носител със съдържанието на проекта, 3 броя описание на проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) до 5 страници, формат А4 и рекламната брошура на проекта.

Пред комисия се представят и защитават разработките, като представянето включва презентация, описваща процеса на създаване и популяризиране на проекта и самия проект /изключение правят презентациите/. Всеки екип има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Преди представянето се предава попълнената декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).


Допълнителна информация

Наградният фонд на състезанието е над 1 000 лв., като са предвидени и много поощрителни награди.

По заявка на участниците в състезанието, организаторите подсигуряват нощувка в хотел.

Необходимите средства (нощувки в хотел, пътни, дневни и такси) трябва да се осигуряват от училищата, общините, спонсори и др.

Актуална информация за състезанието ще се публикува на адреси: www.rio-blg.com, petosoubl.hit.bg.

За информация и заявки за нощувки на телефон: 073/831507, 073/83150, 0898960688 или на емайл : petosoubl@abv.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документацията на проекта е файл във формат rtf с име на файла съвпадащо с
имe на населено място_име на училището_фамилията на участника

/Blagoevgrad_5SOU_petrov /.

В него се прави детайлно представяне на проекта с илюстрации от потребителския интерфейс.

Описанието включва следните части: 1. 1. ТЕМА:

 2. 2. АВТОРИ: (за всеки се посочват: трите имена, ЕГН, адрес, телефон, e-mail, училище, клас)

 3. 3. РЪКОВОДИТЕЛ: (трите имена, телефон, e-mail, длъжност)

 4. 4. РЕЗЮМЕ:

  1. 4.1. Цели (предназначение, кратък анализ на потребностите и на съществуващите решения)

 1. 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта (основни дейности, роли на авторите)

 2. 4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставените цели

 3. 4.4. Логическо и функционално описание на решението – архитектура, от какви модули е изградено, какви са функциите на всеки модул, какви са взаимодействията помежду им и т.н.

 4. 4.5. Реализация − обосновка за използвани технологични средства, алгоритми, литература, програмни приложения и др.

 5. 4.6. Описание на приложението – как се стартира и/ или инсталира, как се използва, как се поддържа.

 6. 4.7. Заключение – какъв е основният резултат, дали има приложения до момента, какви възможности съществуват за развитие и усъвършенствуване.

Описанието на проекта трябва да бъде в рамките на 5 страници, формат А4, размер на символите 12, междуредие 1.5 реда, шрифт - Times New Roman.

Размерът на файла не трябва да надвишава 2 МВ при архивиране с WinZip. Името на архива също трябва да съвпада с името на проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие в Регионално състезание по ИТ

" Джон Атанасов – по стъпките на откривателя "

Долуподписаният .......................................................................................................... роден на ………………... г., гр. ................................., ЕГН ………………………….... ученик в .......................................................................................................................................,

заявявам, че при разработката на проекта, с който участвам в Регионалното състезание по ИТ "Джон Атанасов – по стъпките на открвателя" съм:


Използвал следните лицензирани средства за разработка:

□ .......................

□.......................

Trial версии на програмните продукти:

□ ……………………………

□ Програмният код е мое дело

Ресурсите, които съм използвал са:

□ лично мои

□ предоставени от техните автори с разрешение .............................

□ свободно разпространяващи се .......................................................

Съгласно регламента на Националното състезание по ИТ предоставям, съгласно Общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License - GNU GPL) безвъзмездно за използване създаденият от мен продукт в системата на образованието в Република България.

Дата: ………….... Декларатор:........................


гр. ……………….
Запознат съм със съдържанието на тази декларация: .......................

(ръководител на декларатора)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница