Р е г и с т ъ р за търговските дружества с общинско участиестраница1/3
Дата26.10.2018
Размер292 Kb.
  1   2   3


Р Е Г И С Т Ъ Р

ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

по редНаименование на търговското дружествоДанни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването муРазмер на общинското участие в капитала на търговското дружествоЛица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружествоВъзнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
1.

Диагностично -консултативен център I- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4881/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр.Пловдив пл.„Понеделник пазара” № 5Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛСКапитал: 246 530 лв.

100%

Управител:

Д-р Евелина СлавчеваКонтрольор:

Митко ВладовСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година2.

Диагностично -консултативен център II- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4882/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр.Пловдив бул."Шести септември"№ 110Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС Капитал: 358 940 лв.100%


Управител:

Д-р Константин Сапунджиев
Контрольор:

Д-р Боян СопаджиевСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година3.

Диагностично -консултативен център III- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4883/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ул." Васил Левски" № 144Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛСКапитал: 465 870 лв.

100%

Управител:

Д-р Живко ДимитровКонтрольор:

Владимир ВангеловСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година4.

Диагностично -консултативен център IV- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4884/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр.Пловдив ул." Гергана"№ 7Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛСКапитал: 474 690 лв.

100%

Управител:

Д-р Иван НачевКонтрольор:

Д-р Петър ПетровСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година5.

Диагностично -консултативен център V- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4885/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ж.к. "Тракия", сграда на бивша VI поликлиникаПредмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛСИзвършване на първо и второ психологическо изследване по чл.152,ал.1 т.2 и ал.2 от Закона за движение по пътищата в организирана за целта психологическа лаборатория."

Капитал: 294 760 лв.

100%

Управител:

Д-р Олимпиа ЛитовойскаКонтрольор:

Катя ГеоргиеваСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година6.

Диагностично -консултативен център VI- Пловдив, район Централен" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4886/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ул.” Иван Вазов” № 59Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС.


Капитал: 372 630 лв.

100%

Управител:

Д-р Цветана ПееваКонтрольор:

Екатерина КеркенезоваСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година7.

Диагностично -консултативен център VII- Пловдив, район Южен" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4887/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ул.” Тодор Александров” № 16Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС.


Капитал: 534 550 лв.

100%

Управител:

Д-р Валерия СлавоваКонтрольор:

Д-р Благо БлаговСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година8.

Диагностично-консултативен център- Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4888/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив бул. " България " № 234Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС.


Капитал:1 438 010 лв.

100%

Управител:

Д-р Красимир ВальовКонтрольор:

Д-р Златко ИлиевСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година9.

Диагностично-консултативен център- Изток” ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 4889/1999г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ул. "Храбрец " № 15Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация, Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ.Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС.


Капитал: 754 030 лв.

100%

Управител:

Д-р Венцеслав ГаровКонтрольор:

Д-р Генади СтранджевСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година10.

Център за психично здраве- Пловдив"

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 3465/2000г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив бул. "Пещерско шосе " № 68Предмет на дейност:

Спешна и мобилна психиатрична помощ; диагностика,активно издирване,периодично наблюдение и консултации на лица с психични разтройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация, включително за трудова терапия; психиатрична и психологична експертна дейност; трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособностна лица с психични заболявания; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето;промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве"Капитал:1 003 570 лв.

100%

Управител:

Д-р Мариана ГосподиноваКонтрольор:

Д-р Румен ИвановСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година11.

Комплексен онкологичен център- Пловдив” ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 3913/2000г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив бул. "Васил Априлов " № 15аПредмет на дейност:

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

Регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за обслужвания район от „Комплексен онкологичен център- Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив и за нуждите на националния раков регистър;промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;експертна и консултативна дейност в областта на онтологията;научноизследователска дейност в областта на онтологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология в стационара на „Комплексен онкологичен център”- гр. Пловдив; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология,медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Капитал: 501 480 лв.


100%

Управител:

Д-р Калин КалиновКонтрольор:

Любомир КратиновСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година12.

"Център за кожно-венерически заболявания-Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 3531/2000г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив ул. "Даме Груев " № 1аПредмет на дейност:

Активно издирване, диагностика, лечение, активно наблюдение и осъществяване на рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания и преканцерози.


Капитал: 852 240 лв.

100%

Управител:

Д-р Стоян ШумановКонтрольор:

Д-р Цветана Дякова- АврамоваСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година13.

СБПФЗАЛ - Димитър Петров Кодоглу" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 5002/2000г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив бул. "Цариградско шосе " № 108Предмет на дейност:

Осъществяване на болнична помощ, активно издирване,диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични заболяванияКапитал:1 538 040 лв.

100%

Управител:

Д-р Стоян ШумановКонтрольор:

Д-р Цветана Дякова- АврамоваСъгласно Решение на Общински съвет- гр. Пловдив Решение № 317, взето с Протокол 14 от 02.08.2012г.

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година14.

"Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Пловдив" ЕООД

Търговска регистрация:

Фирмено дело № 2923/2000г.Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив бул. " Владивосток " № 18Предмет на дейност:

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ,

диагностика, лечение, рехабилитация. Дейност по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, наблюдение на болни, консултации и др. дейности, съгл. чл.11 от ЗЛЗ. Дружеството може да разкрие до 10/десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона-чл.8,ал.2 от ЗЛС.
Капитал: 107 150 лв.


100%

Управител:

Д-р Ненко НенковКонтрольор:

Д-р Панайот ТорневСъгласно Методика към ”Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, приета с Решение№241, взето с Протокол №13 от 25.06.2009г. на Общински съвет-гр. Пловдив,изменена и допълнена с Решение №181, взето с Протокол №16 от 27.05.2010г; изменена и допълнена с Решение №252, взето с Протокол №15 от 16.06.2011г;

Две минимални работни заплати за страната за съответната година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година15.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница