Регламент за защита на данните на ес (gdpr), както и Закона за защита на личните данниДата20.07.2018
Размер40.64 Kb.
Информация за защита на данните

Кой отговаря за обработката на данните и кой е представителят за защита на данните ?
Отговорен за обработката на данните е БАСФ ЕООД

Име: БАСФ ЕООД

Адрес: бул. България 118, Бизнес център Абакус, ет. 1, София 1618, България

Телефон: +359 2 915 20 58

Факс: +359 2 915 20 34

Имейл: office-bulgaria@basf.com


Можете да се свържете с нашия представител за защита на данните Станимир Божилов, отдел Финанси на:
Телефон: +359 2 915 20 35

Имейл: stanimir.bojilov@basf.com

Пощенски адрес: бул. България 118, Бизнес център Абакус, ет. 1, София 1618, България
Данни за контакт са на разположение също на https://www.agro.basf.bg :
Кои категории данни използваме и откъде идват?
Ние обработваме следните категории лични данни:

Ние събираме личната информация директно от вас, регистрирайки се за промоцията.


За какви цели и на каква правна основа се обработват данните?
Ние обработваме личните данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), както и Закона за защита на личните данни.
Обработката на данните служи за следните цели:


 • Изпълняване на задълженията ни по заявеното от вас участие в промоция на следните продукти:

  • Пулсар Плюс с безплатен фунгицид по Ваш избор: Ретенго за 10% или Пиктор за 7% от площите

  • Пулсар с безплатен фунгицид по Ваш избор: Ретенго за 10% или Пиктор за 5% от площите

  • Пасат с безплатен фунгицид по Ваш избор: Ретенго за 10% или Пиктор за 5% от площите

  • Карикс с безплатен Вазтак за половината площи и за всеки 100 л Карикс/ Карамба – 5 литра продуктов бонус

  • Карамба с безплатен Вазтак за половината площи и за всеки 100 л Карикс/ Карамба – 5 литра продуктов бонус


/Отбележете с Х квадратчето за продуктите, с които участвате в промоция/
Обработката на горепосочените категории данни е необходима за постигането на тези цели.

Ако не е изрично посочено друго, правното основание за обработката е член 6, ал. 1, буква б) на Общия регламент за защита на данните на ЕС.


Ако възнамеряваме да обработваме личните данни на лицата участващи в промоцията за други цели, които не са споменати по-горе, ние ще информираме лицата участващи в промоцията преди такава обработка.

На кого се предават личните данни?
Ние работим с доставчик на услуги – СИМБУЛА ООД, за да изпълним гореспоменатите цели. Този доставчик на услуги обработва лични данни от наше име единствено съгласно нашите указания. Те са договорно задължени да се придържат към приложимите разпоредби за защита на данните.
За колко време задържаме личните данни на лицата участващи в промоцията?
Ние изтриваме или блокираме личните данни на лицата, участващи в промоцията веднага щом вече не са необходими за посочените по-горе цели, освен ако изтриването или блокирането не нарушават нашите правни задължения да предоставяме и съхраняваме записи (като периоди на съхранение, предвидени в търговски или данъчни закони).
Кои права за защита на данните могат да бъдат предявени от заинтересованите страни?
Лицата участващи в промоцията могат да поискат информация относно личните данни, които съхраняваме и обработваме, отнасящи се за тях на горепосочения адрес. Освен това при конкретни обстоятелства лицата участващи в промоцията могат да поискат поправяне или заличаване на отнасящи се за тях лични данни. Те могат също така да имат право да ограничат обработката на лични данни, както и право да разкриват предоставените от тях данни в структуриран, обичаен и машинно четлив формат.

Право на възражение
Ако обработваме лични данни на лица участващи в промоцията, за да защитим законните си интереси, те могат да възразят срещу обработката по всяко време по причини, произтичащи от конкретната ситуация. В случай на възражение ние ще спрем обработването на личните данни на съответния субект на данни, освен ако не можем да предоставим убедителни причини, които надделяват над интересите, правата и свободите на участниците в промоцията или доказват, че обработката служи за установяването, упражняването или защитата по правни искове или съдебни спорове.

Къде могат да се подават жалби?
Независимо от каквото и да е друго правно средство за удовлетворение по административен или съдебен ред, лицата участващи в промоцията имат право да подават жалба до надзорния орган, особено в държавата-членка, в която той или тя живее или където се е осъществило предполагаемото нарушение, ако лицата участващи в промоцията смятат, че обработването на лични данни, свързани с тях, е в нарушение на Общия регламент на ЕС за защита на данните.
Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, уведомява жалбоподателя за положението и резултатите от жалбата, включително за възможността за правно удовлетворение в съответствие с член 78 от Общия регламент на ЕС за защита на данните.
Надзорен орган, до който можете да изпращате жалба:
Комисия за защита на личните данни

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, България


Запознат съм с условията на БАСФ ЕООД за обработка на личните данни.

Три имена:………………………………………………………………………………………………………………………………


Подпис:……………………………………………….
Дата:……………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница