Решение №137 на Общински съвет от 27. 05. 2004г автогарово обслужване на населението Общински съветДата25.01.2018
Размер36.59 Kb.
Р Е Г И С Т Ъ Р

на общинските предприятияпо

редДанни за регистрация

на предприятиетоПредмет на дейност

Органи на управление

на предприятиетоБрой заети лица

по щатно разписание на предприятиетоПредоставено

недвижимо общинско

имущество


1.

ОП”Автогари и транспортно обслужване”

гр.Ботевград

ул.Витоша № 1

Решение № 137

на Общински съвет

от 27.05.2004г.

автогарово обслужване на населението

Общински съвет

кмет


директор

Радка Цолова Гъсашка4

Автогара Ботевград


2.

ОП” Обредни дейности”

гр.Ботевград

пл.Незнаен воин

№ 3


държавни, социални и стопански функции, свързани с организация и извършването на семейни обреди, сватби, именувания погребения и др.

Общински съвет

кмет


директор:

Цветанка Ценева

Арбова


12

Ритуален дом

3.

ОП за почивно дело „Боженишки урвич”

с.Боженица

Решение № х235

на Общински съвет

от 13.09.2004г.стопански функции, свързани с почивното дело с възстановителна

дейност


Общински съвет

кмет


директор:

Йонка Петрова Георгиева9

Исторически комплекс „Урвич”

4.

ОП” Регионално депо за неопастни отпадъци”

гр.Ботевград

Решение № 221

на Общински съвет

от 19.10.2012г.


експлоатация на обект Регионално депо за не опасни

отпадъциОбщински съвет

кмет


директор:

Милчо Николов

Илчев


9

Регионално депо за не опасни отпадъци

5.

ОП”Балкан”

гр.Ботевград

ул.Захари Стоянов № …..

Решение № 69

на Общински съвет

от 21.03.2014 г.реализиране на общинската политика в областта на физическото възпитание и спорта

Общински съвет

кмет


директор:

Михаил Пламенов

Михайлов


14

1.Спортна зала „Балкан”

2.Учебен спортно-тренировъ чен к-с „Балкан”

3.Учебен спортно-тренировъ чен център „В.Левски”

4. Спортно-тренировъчен комплекс Ботевград

5.Многофункционална зала

„Арена Ботевград”
6.

ОП”Благоустрой

ство и комунално стопанство”

гр.Ботевград

Решение № 2

на Общински съвет

от 14.01.2016г.
поддържане, ремонт, модернизация

и комунално стопанство на общински сграден фонд, улици, съоръжения и мостове, водопроводи и др.сталации в сгради – общ. собстве ност, улично осветление, пътна маркировка, поддържане знаковото стопанство, озеленяване СМР услуги на населението, стопанисване на общ.жил.фонд паркинги и др.комунални ф-ве поддържане на чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, снегопочистване и др.комунални дейности.
Общински съвет

кмет


директор:

Ангел ХристовАнгелов

64

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница