Решение №1552-ми от 28. 08. 2015 г. Общинска избирателна комисия списъкДата14.01.2018
Размер64.72 Kb.
Приложение № 2

към Решение № 1552-МИ от28.08.2015 г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ……………………………………………
СПИСЪК

(за публикуване)

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

1

ПП ГЕРБ

 1. Коста Василев Костадинов

371

 1. Добромир Жечков Желев

372

 1. Василка Димитрова Тянева

373

 1. Николина Тасева Тасева

374

 1. Гергана Димитрова Баджакова

375

 1. Анастасия Кръстева Христова

376

 1. Димитрина Николова Панайотова

377

 1. Атанас Нашков Георгиев

378

 1. Милко Иванов Господинов

379

 1. Петър Димитров Александров

380

 1. Деля Статева Димитрова

381

 1. Пейка Димитрова Анастасова

382

 1. Наталия Стоянова Иванова

383

 1. Ангел Петров Ангелов

384

 1. Живко Георгиев Илиев

385

 1. Станимир Атанасов Чолаков

386

 1. Гергана Тодорова Божинова

387

 1. Христо Стоянов Стоев

388

 1. Янка Димитрова Панайотова

389

 1. Любомир Димитров Панайотов

390

 1. Валентина Димитрова Иванджикова

391

 1. Християна Лозкова Чакърова

392

 1. Ирена Стефанова Господинова

393

 1. Венета Христова Ташева

394

 1. Иванка Вълчева Скерлева

395

 1. Любка Христова Факирчева

396

 1. Наско Георгиев Димитров

397

 1. Анелия Катеринова Гудева

398

 1. Мирела Галинова Варсамова

399

 1. Иван Георгиев Маринчев

400

 1. Тодор Маринов Иванов

401

 1. Тонка Колева Тончева

402

 1. Андрей Иванов Андреев

403

 1. Николай Атанасов Чобанов

404

 1. Данилина Добрева Яркова

405

 1. Иван Кирилов Тюфекчиев

406

 1. Веселина Иванова Андреева

407

 1. Светлин Маринов Велков

408

2

Инициативен комитет за издигане на Георги Стоянов Манолов за независим кандидат за кмет на община Свиленград

 1. Иванка Любомирова Димитрова

1/22.10.2015

 1. Светлана Николова Динкова-Маргаритова

2/22.10.2015

 1. Светлана Панайотова Петева -Панайотова

3/22.10.2015

 1. Анастас Валентинов Карчев

4/22.10.2015

 1. Живко Стайков Великов

5/22.10.2015

 1. Всевдана Венкова Овчарова

6/22.10.2015

 1. Виолета Георгиева Йорданова

7/22.10.2015

 1. Стоян Георгиев Манолов

8/22.10.2015

 1. Георги Асенов Георгиев

9/22.10.2015

 1. Нели Атанасова парашева

10/22.10.2015

 1. Ваня Стойчева Бакърджиева

11/23.10.2015

 1. Снежана Василева Янева

12/23.10.2015

 1. Радка Атанасова Сарафова

13/23.10.2015

 1. Христинка Атанасова Шишманова

14/23.10.2015

 1. Мария Райчева Христова

15/23.10.2015

 1. Христина Ангелова Христова

16/23.10.2015

 1. Ася Стоянова Райкова

17/23.10.2015

 1. Антония Кирилова Бутракова

18/23.10.2015

 1. Христина Георгиева Милева

19/23.10.2015

3

ИК за издигане на независимият кандидат Живко Желев за общински съветник в община Свиленград

 1. Миглена Милкова Михова
3/23.10.2015
Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е публичен и съдържа следните колони:

Колона 1 – „№ по ред, дата“. Изписването на номерата следва последователността на предаване на списъците, като се вписва и датата на тяхното предаване;

Колона 2 – „Партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите, коалициите, местните коалиции и имената на издигнатия от инициативния комитет независим кандидат, като пред наименованието на партията/коалицията/местната коалиция се изписва абревиатурата „ПП“ – за партия, „КП“ – за коалиция, „МК“ – за местна коалиция. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат;

Колона 3 – „Представители на съответната партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените представители по реда на подредбата им в списъка;

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Вписват се номерът и датата, вписани в пълномощното за съответния упълномощен представител.
Достъпът до данните в списъка се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница