Семинар на участници в проект "Ship inspector" (7 рп на ес) Научни ръководители: проф дтн М. Миховски, Ф. КатонДата18.06.2017
Размер71.01 Kb.

Дните на безразрушителния контрол включват:

  1. ХХVI Международна конференция „Дефектоскопия ’11”.

Научни ръководители: чл.кор. Е.С. Горкунов,

проф.дтн М. Миховски  1. ХХIІ Младежка школа “Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”.

Научен ръководител: доц.д-р Й.Иванова

  1. Българо-руски семинар “Диагностика на енергетични системи”.

Научни ръководители: доц.д-р Хр.Драганчев, проф.дтн А.И.Таджибаев

  1. Семинар на участници в проект “Ship inspector” (7 РП на ЕС)

Научни ръководители:проф.дтн М. Миховски, Ф.Катон

  1. Национален семинар “Задачи и проблеми на БК на елементи на ж.п. транспорта”.

Научни ръководители: проф.дтн Г.Димкин, гл.ас. А.Туцова

  1. Кръгла маса “Прахова металургия”.

Научни ръководители: проф.д-р Т.Печьонка, доц.д-р М. Стойчев

  1. Кръгла маса „Добрите европейски практики на акредитирани органи за контрол и лаборатории, сертификация на персонал.

Научни ръководители: инж.Е. Янева, проф.дтн М.Миховски

  1. Кръгла маса „Развитие на стандартите по БК”

Научни ръководители: доц.д-р Ал. Скордев, инж. Л. Димитрова

9. Семинар на секция “Бизнес”.

Научни ръководители: Р. Димитров, Ал.Русев

10. Честване на 20 години на фирма „Мултитест”  1. Изложба на фирмиПрограмен комитет

Председатели: чл.кор. Е.Горкунов, проф.дтн М.

Миховски

Зам. председатели: проф. дтн А.И. Таджибаев,

доц. д-р О. Фархи

Членове:

проф.дтн Г. Я. Димкин (Русия), проф.дтн Н.П. Мигун (Беларус), проф.Н. Минчев (България), проф. А. Нотеа (Израел), проф. д-р Т. Печьонка (Полша), проф. дтн Р. Русев (България), проф. В. А. Троицки (Украйна), проф. д-р М. К. Ярмаркин (Русия), доц. д-р Ф.Анохин (Русия), доц. д-р Р. Добрев (България), доц.дтн В.Каварджиков (България), ст.н.с. дтн В. Ковтун (Беларус), доц. д-р Й. Иванова (България), доц. д-р М. Селецка (Словакия), доц. д-р А. Скордев (България), доц. д-p М. Стойчев, д-р Х. Весел (Германия), д-р Й. Шоеф (Израел), Е. Янева (България)Научни секретари:

доц.д-р Ал. Скордев, доц. д-р Р. Добрев, доц. д-р Хр. Драганчев


Организационен комитет:

Ал. Алексиев, Й. Мирчев, Ив. Маринова, Е. Ангелов, Р. Димитров, Ст. Запрянов, В. Малчиев, Д. Конакчиев, П. Янев, В. Ничев, Г. Петков, А. Русев, Ж. Топич, А. Туцова, П. Цоков, Хр. Чукачев
Секретариат:
Ал. Алексиев, Й. Мирчев, Ив. Маринова


Дни на безразрушителния контрол ’2011

Заявка за участие
..............................................................................

(научно звание и степен, име и фамилия)

.............................................................................

(месторабота)


Адрес за кореспонденция:

..............................................................................

..............................................................................

(пощ. код, град, улица, Nо, блок, вход)


..............................................................................

..............................................................................

(дом. тел.) (служ. тел.) (факс) (e-mail)

Желая да участвам в следните прояви:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
Ще се включа в програмата с:

 Доклад секционен  Бизнес – доклад

 Доклад постерен  Фирмен семинар

 Видеофилм  Реклама

 Изложба
Тема на доклада (филма, симпозиума):

.........................................................................................

.........................................................................................
Изисквания към докладите:
Изискванията към докладите са представени

на сайтовете на ННТДД:

Bg-s-ndt.org, ndt-bg-cert.org
Докладите от Дните ще бъдат отпечатани

след рецензиране в списание „Научни

известия на НТСМ”, (ISSN 1310-3946)


Работни езици: български, руски и английски

Средства за демонстриране: диапроектор, мултимедия
По-важни дати:
15.04.2011 г. - заявка за участие с доклад

15.05.2011 г. - предаване на докладите

08.05.2011 г. - заявка за участие без доклад

13.06.2011 г. - регистрация

14.06.2011 г. - откриване

17.06.2011 г. - закриване


АДРЕС НА

ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:


1113 София

ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 4

Институт по механика – БАН

М. Миховски

тел.: 9862240, 9877290

GSM 0886299276

факс: 9862240
ел. поща: nts-bg@mech-ing.com

www.mech-ing.com
Такси (в лева)

Представяне на постерен доклад в рамките на проявата


Участие в научната проява
Пълно участие в конференцията
Участие на рег. фирма в България

- с фирмен доклад и в изложба

с площ до 2 м2

- участие в изложба до 2 м2


Участие на чуждестранни фирми

- с доклад и в изложбата;

- само в изложбата.

- с доклад


Сборник доклади

Сборник доклади на СD


Реклами на фирми

- в залите;
Цените са с ДДС.
Забележка: След 30.04.2011 г. таксите се увеличават с 10 %. Пенсионери, студенти, редовни докторанти (членове на дружеството със самостоятелни доклади) - без такса за участие.

Таксата за участие се превежда по сметка:

ННТДД (BGSNDT), УниКредит Булбанк,

Клон Слатина, 1574 София,

Ул. Шипченски проход N 63,

Сметка BG86UNCR 96601018444715 – лева
SWIFT: UNCRBGSF

банков код: 66076477

Членове

на

ННТДД


40

65
100

500
400

700


500

400
40

20

40Нечле-нове

70

100


150

850
700

1050

900


700
60

30

60ННТД по дефектоскопия


Институт по механика - лаб. МДБК

Петербургски енергетически институт

за повишаване на квалификацията

НТС по машиностроене

Технически Университет - Варна
Организират

ДНИ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ’


ДЕФЕКТОСКОПИЯ 2011

13 - 17 юни 2011 г.

СОЗОПОЛ

Школа на Българския червен кръст


Първо съобщениеБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница