Социални услуги за социално включванеДата25.02.2018
Размер16.21 Kb.
BG 051PO001-5.2.06

”СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Инвестираме във вашето бъдеще Европейски социален фонд

BG 051PO001-5.2.06-0137-C-0001

Проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна

грижа за деца и родители”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

Ресурси” 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд на Европейския съюз
Официално откриване на Проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип – “Съботно – неделна грижа за деца и родители”
На 23.03.2011 г. в ЦДГ ”Славейче”, гр. Лясковец ще се проведе официалното откриване на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип – “Съботно – неделна грижа за деца и родители”. Проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип – “Съботно – неделна грижа за деца и родители”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.2.06-0137-C-0001, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. По време на официалното откриване ще бъде представено проектното предложение, предвидените дейностите, основните цели по проекта, целевата група и друга информация свързана със предоставянето на иновативната социална услуга. Официалното откриване ще бъде направено от 11:00 часа в ЦДГ ”Славейче”, гр. Лясковец от представител на Сдружение за подкрепа на лица с увреждания “Приятели” – БАЛИЗ град Горна Оряховица. На откриването ще присъства Д-р Ивелина Гецова, Кмет на Община Лясковец, Областния управител на област Велико Търново, Елка Йорданова директор на ЦДГ ”Славейче”, гр. Лясковец, представител на Сдружение “Виктория – 04”, град Велико Търново и други поканени гости.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за подкрепа на лица с увреждания „Приятели” - БАЛИЗ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане”.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница