Соу „Св св. Кирил и Методий” – гр. Смолян м е ж д и н н о н и в оДата22.07.2016
Размер77.97 Kb.СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян
М Е Ж Д И Н Н О Н И В О
Име:_______________________________________ІIІ__ клас №____ Дата:___________

Скъпи ученици,

Настоящата самостоятелна работа има за цел да провери знанията и уменията ви, свързани с изучавания материал по математика – събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000 с преминаване на десетицата и стотицата, мерни единици, неизвестно събираемо и умаляемо, видове триъгълници според страните и според ъглите, намиране на обиколка на геометрична фигура, решаване на текстови задачи.

Задачите трябва да решите в рамките на 1 учебен час.

Четете внимателно условията на всяка задача и обмисляйте добре отговорите си. Верният отговор е само един. Оградете го. Задачи 1 -16 се оценяват с по 1 точка, задача 17 с по 2 точки , а задача 18 – с по 3 точки.

Приятна и успешна работа!Госпожа Сариева


1 зад. Сборът на числата 334 и 576 е:

а) 91 б) 901 в) 910


( 1 т.)
2 зад. Разликата на числата 1000 и 248 е :

а) 572 б) 752 в) 275


( 1 т.)
3 зад. Произведението на числата 242 и 3 е:

а) 726 б) 720 в) 725


( 1 т.)
4 зад. Частното на числата 720 и 9 е:

а) 81 б) 80 в) 8


( 1 т.)
5 зад. Кое НЕ Е вярно?

а ) 69 + 549 > 607 – 48 б )144 – 36 < 72 : 8 в )360 : 6 > 270 : 9


( 1 т.)
6 зад. Кое Е вярно?

а ) 485+ 342 = 927 б ) 1000 – 657 = 343 в )701 – 398 =503


( 1 т.)
7 зад. Разликата на числата 800 и 719 раздели с 9. Кой е верният отговор?

а ) 9 б ) 8 в )7


( 1 т.)
8 зад. Към числото 678 прибави призведението на числта 9 и 6. Кой е верният отговор?

а ) 722 б ) 738 в )732


( 1 т.)
9 зад. От най-малкото трицифрено число извади частното на 63 и 7. Кой е верният отговор?

а ) 91 б ) 81 в ) 93

( 1 т.)
10 зад. От 1000 извадих сборът на числата 498 и 499. Колко получих?

а ) 5 б ) 3 в ) 4

( 1 т.)
11 зад. Неизвестното събираемо е:

700 = + 231

а ) 569 б ) 596 в )469


( 1 т.)
12 зад. Неизвестното умаляемо е:

- 249 = 456

а ) 750 б ) 605 в )705


( 1 т.)
13 зад. Попълни:

1 км = м

а ) 10 м б ) 1000 м в ) 100 м


( 1 т.)
14 зад. Попълни:

700 см = м

а ) 7 м б ) 70 м в ) 700 м

( 1 т.)
15 зад. Триъгълник, на който страните са 12 см, 15 см и 12 см, се нарича:

а ) равнобедрен б ) разностранен в ) равностранен


( 1 т.)
16 зад. Определи вида на триъгълника спрямо ъглите:

а ) остроъгълен

б ) тъпоъгълен

в ) правоъгълен

( 1 т.)
17 зад. Намерете обиколката на правоъгълник със страни 37 см и 48 см.

а ) 107 см б ) 170 см в ) 105 см


( 2 т.)
18 зад. В „Кратка енциклопедия за животните” има 48 страници за насекоми, 2 пъти повече за земноводни и със 124 страници повече от земноводните за бозайници. Колко страници има енциклопедията? Вярното решение е?

а ) 48 . 2 = 96 (страници)

б ) 48 . 2 + 124 = 96 + 124 = 220 (страници)

в ) 48 + 48 . 2 + 124 = 48 + 96 + 124 =268(страници)


( 3 т.)
  • Допълнителна задача

За почивните дни на ледена пързалка продали 338 билета за възрастни, които са с 324 по-малко от билетите за деца. Колко всичко билети продали? Запиши решението на задчата.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Скала за оценка:


Максимален брой точки : 21
19 – 21 т. – Отличен
15 – 18 т. – Мн. добър

Брой точки за верни отговори:
11 – 14 т. - Добър8 – 10 т. - Среден

Оценка:
0 – 7 т. - Слаб


Проверил ______________________


Уважаеми родители,

Табличката ще Ви ориентира за мястото на Вашето дете в момента.


Оценка

6

5

4

3

2

Брой ученици,

получили тази оценка
Родител: _______________

Междинно ниво – ІІІ клас – м. януари 2013 г.
Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000 с преминаване на десетицата и стотицата, мерни единици, неизвестно събираемо и умаляемо, видове триъгълници според страните и според ъглите, намиране на обиколка на геометрична фигура, решаване на текстови задачи


Показатели:

Вярно работили:

Сгрешили:

1 зад. Сбор на трицифрени числа2 зад. Разлика на трицифрени числа3 зад. Произведение на трицифрено число с едноцифрено число4 зад. Частно на трицифрено число с едноцифрено число5 зад. Сравняване6 зад. Събиране и изваждане7 зад. Числов израз – разлика :8 зад. Числов израз – число + произведение9 зад. Числов израз – число + частно10 зад. Числов израз - число - сбор11 зад. Неизвестно събираемо12 зад. Неизвестно умаляемо13 зад. Мерни единици14 зад. Мерни единици15 зад. Видове триъгълници според страните16 зад. Видове триъгълници според ъглите17 зад. Обиколка на правоъгълник18 зад. Съставна текстова задача
* Доп. зад. Съставна текстова задача


Оценка

6

5

4

3

2

Брой ученици,

получили тази оценка

Превръщане на точки в оценка

Брой точки

Оценка

21

6,00

20

5,75

19

5,50

18

5,25

17

5,00

16

4,75

15

4,50

14

4,25

13

4,00

12

3,75

11

3,50

10

3,25

9

3,15

8

3,00

0 – 7

2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница