Списък на лица, притежаващи разрешение за транспортиране на отпадъци от лечебните заведенияДата05.02.2018
Размер53.06 Kb.
Списък на лица, притежаващи разрешение

за транспортиране на отпадъци от лечебните заведения

 

ПУДООС - МОСВ, инсинератор "Алсксандровска болница”

Адрес: София, район "Триадица", ул. "Георги Софийски" № 1

Тел: 02/ 923 07 58; 02/ 951 61 64; 02/951 67 27

Лице за контакти: инж, Георги Стоянов

Разрешение № 12 - ИО - 390 - 00 от 25.9.2003 г., издадено от Директора на

РИОСВ-София.

"МЕДИКОМ" ЕООД - оператор на иисинератора, разположен във ВМА

Адрес: гр. София, район Триадица, ул. "Георги Софийски" № З

 Тел: 02/52 27 01

Лице за контакти: г-н Владимир Йорданов Баланов

Разрешение № 12-ДО-389-00 от 01.9.2003г., издадено от Директора на РИОСВ-София.

 

"ЕКОМА" ЕООД

Адрес: гр.София, район Лозенец, ул. "Вишнева градина" № 20

Тел: 02/87 57 103; 0888 2166 89

Лице за контакти: г-и Атанас Калчев

Разрешение № 12 - ДО - 424 - 00 от 26.05.2004г., издадено от  Директора на

РИОСВ-София.

 

ЕТ "ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА-2003"

Адрес: гр. Дупница, ул,"Николзевска" № 52

Тел: 0898/796922

Лице за контакти: г-жа Цветана Павлова

Разрешение № 12 - ДО - 422 - 01 от 27.08.2004г., издадено от Директора на

РИОСВ - София,

ВАВИЛОН БЪЛГАРИЯ" АД

Адрес: район Триадица, ул. „Хан Крум" № 4Б

Лице за контакти: Владимир Петков

Тел.: 02/958 63 39

Разрешение № 12-ДО-500-00 от 28.01.2005г.,издадено от директора на РИОСВ-София,

НЕДЖИИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Адрес: район Овча Купел, ул. „675" № 23

Лице за контакти: Димитър Неджин

Тел.: 02/980 31 51

Разрешение № 12-ДО-541-00 от 23.06.2005г„ издадено от директора на РИОСВ-София.

ЕТ "ВАНДАРОС- ПЕТЪР ВАНДАРОВ"

Адрес: гр.Бургас, к-с “Изгрев” бл. 56

Тел: 056 / 4-94-20, 088 324 023

Лице за контакти: г-н Петър Димитров Вандаров

Разрешение № 00 - ДО - 28 - 02 от 28.01.2004г., издадено от   Министъра на

околната среда и водите.

*

ЕТ "ЖОСИ - ЖЕЧКО СТОЙКОВ»'

Адрес: гр.Сливен, кв."Даме Груев", бл.8, ап.15

Тел: 087 / 62 72 73

Лице за контакти: г-н Жечко Стойков

Разрешение № 00 - ДО - 107-02 от 2.02.2004г„ издадено от   Министъра на околната  среда и водите.

ЕТ "ТОНИ - 85 - ЕМИЛ МАРИНОВ"

Адрес: гр.София, р-н Красно село, бул. "Скобелев" № 7

Тел. 0899 104 775

Лице за контакти: Емил Маринов Маринов

Разрешение № 12-ДО-654-00/16,03,2006г,, издадено от директора на РИОСВ-

София


ЕТ "ТОНЧЕВ И СИН - МИХАЛ ТОНЧЕВ"

Адрес: гр. София, район "Овча купел", бл. 505, вх. В, ап. З,

тел. 954 95 94;

Лице за контакти: Михал Тончев

Разрешение № 12-ДО-673-00 от 2б.04.200бг,, издадено от директора на РИОСВ -

София


"ТОГЕ" ООД

Адрес: гр.София, р-н "Сердика";

тел. 9624624

Лице за контакти: Младен Тошков Младенов;

Разрешение № 12-ДО-530-00 от 29.04.2005г., издадено от директора на РИОСВ - София

ЕТ "АСТО - АСЕН ТОДОРОВ"

Адрес: гр. София, район "Надежда 1", бл. 150, вх. А, ет. 5, ап. 19

Тел. 02/8360105; 0899 445070

Лице за контакти: Асен Ангелов Тодоров

Разрешение № 12-ДО-671-00 от 28.04.2006г., издадено от директора на РИОСВ -

София


"Т.О.М ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

гр.София, район "Овча купел", ж.к. "Овча купел", бл.ЗЗ, их.Г, ет.5, ап.94;

тел. 0888621543

Лице за контакти: Константин Драганов Константинов

Разрешение № 12-ДО-660-00 от 30.03.2006г., издадено от директора на РИОСВ -

София


Екостер” ООД

Адрес: гр. Хасково, ул. “Цар Самуил” № 3-9, ап. 6

тел. 0373/2741, 0888201209

Лице за контакти: Михаил Христов Авджиев

Разрешение № 00 - ДО - 195-00 от 21.10.2005г, издадено от   Министъра на околната  среда и водите.

 

Списък на инсталации за обезвреждане на отпадъциот лечебните заведения на територията на Р България  

РИОСВ

 

Местоположение на инсталациитеОператор

Капацитет

1

2

3

4

 

 

 СОФИЯ

 

  

 

СОФИЯ

 

 СОФИЯ 

ВАРНА 

 

 ХАСКОВО 

ХАСКОВО

 

 автоклави и микровълнови съоръжения

 

 

област София, община Столична, гр, София, бул. "Тотлебен"№21, нариел №382, пламоснимачен

 № 313 по плана на

гр. София


МБАЛСМ"Н.И.Пирогов"ЕАД

две микровълнови съоръжения MEDlSTEH160c общ капацитет 20 кг/час отпадъци

 област София, община Столична, гр. София, район "Оборище", ул. "Бяло море" №8

 МБАЛ "Царица Йоана" ЕАД

едно съоръжение с общ капацитет 300 кг/ден отпадъци -комбинирана система за обеззаразяване микровълново и автоклавиране в допълнение с шредер за минимизиране на отпадъците

област София, община Столична, гр. София

УНМБАЛ „Св. Екатерина"

ЕЛД


 

едно съоръжение за автоклавиране на фирма „Tuttnauer" -30-40 кг/час

област Варна, гр. Варна, ул, „Христо Смирненски" № 3

ЕБАЛ - Варна към ВМА-София

едно съоръжение за автоклавиране на фирма „Tuttnauer" -60-74 кг/час

област Хасково, гр. Хасково

* МБАЛ "Хасково" АД

микровълново обеззаразяване - макс. 432 кг/денонощие

област Хасково, гр.Хасково

МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД, гр. Димитровград

Микровълново

обеззаразяване макс. 288 кг/денонощиеСОФИЯ

София

Медиком" ЕООД

250 кг/ч

СОФИЯ

София

ПУДООС, инсинератор „Алесксандровска болница"

00 кг/ч твърди отпадъци 1 00 л/ч течни отпадъци

* Оператор на инсталацията за микровълново обеззаразяване е “Екостер” ООД гр. Хасково


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница