Списък на публикацииДата17.04.2017
Размер26.81 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ 1. Simeonov, S., Karastoyanov, D., Germanov, V., Simple Voice Interface for Visually Impaired People, 2011, International Conference ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS’11 (RAM-2011), Sofia, ISSN:1314-463, p.I9-I12
 1. Simeonov, S., Karastoyanov, D., Germanov, V., Simeonova, N., Text and speech Conversation Technologies for Helping Visually Impaired People, 2011, International Conference ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS’11 (RAM-2011), Sofia, ISSN:1314-463:, p.13-I16
 1. Germanov, V., Simeonov, S., Simeonova, N., Graphical Interface for Visually Impaired People Based on Solenoids, 2011, International Conference ROBOTICS, AUTOMATION AND MECHATRONICS’11 (RAM-2011), Sofia, ISSN:1314-463, p.I17-I20
 1. S. Simeonov, P. Georgieva, V. Germanov, A. Dimitorv, D. Karastoyanov, Computer System for Navigating a Mobile Robot, IEEE Symposium on Computer and Informatics (ISCI 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-61284-690-3, 2011, p.182-187

 1. S. Simeonov, D. Karastoyanov, V. Germanov, A. Dimitorv, Development of Graphical Interface for Visually Impaired People Based on Bi-Stable Solenoids, UNITECH, ISSN 1313-230X, 2010, p. I-383-388

 2. S. Simeonov, D. Karastoyanov, V. Germanov, A. Dimitorv, General Architecture of Computer Based Interface for Blind People, UNITECH -, ISSN 1313-230X, 2010, p. I-365-370

 3. А. Димитров, Д. Карастоянов, С. Симеонов, В. Германов, Концепция за разработване на графичен интерфейс за незрящи, Конференция, БСУ, ISBN: 978-954-9370-72-0, 2010, стр. 130-137

 4. С. Симеонов, В. Германов, А. Димитров, Д. Карастоянов, Компютърен интерфейс за незрящи, Конференция, БСУ, ISBN: 978-954-9370-72-0, 2010, стр. 239-247

 5. С. Симеонов, Д. Карастоянов, Подпомагане на хора с увредено зрение за работа с компютри, АДП 2010, Издателство на ТУ София, ISSN -13-10-3946, p430-435

 6. D. Karastoyanov, S. Simeonov, Assitive Hardware for Visually Impaired., 7th Intern. Conference ICBBM 2010, May 24-28 2010, Liepaya, Latvia, p. 80-83

 7. S. Simeonov, D. Karastoyanov, Assistive Computer Interface for Visually Impared Persons., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 61, Sofia, 2009, p. 80-91

 8. 2010 S. Simeonov, V. Germanov, Standart Linux OS with Real-Time Support, Burgas 2010, ISSN 1311-221-X, p269-276

 9. С. Симеонов, Е. Господинова, Подобряване на мрежовия ресурс на преносните среди между Internet доставчици и абонати, Бургас 2009, ISSN 1311-221-X, p 320-324

 10. Asistiv Computer Interface for Visual Impared, Book 60, BAS, Sofia

 11. File System Performance Analysis, UNITECH 09, ISSN 1313-230X, p.424-428

 12. С. Симеонов, Е. Господинова, Повишаване сигурността в частните корпоративни мрежи, Бургас , 2009, ISSN 1311221-X, p. 325-329

 13. С. Симеонов, В. Германов, Сравнения на Линукс решения за реално време, БСУ, Бургас ISSN 1311.221-X

 14. С. Симеонов, В. Германов, Разпределена система за мобилен робот, Съвременни технологии 07, -Бургас, ISBN 954-90611-9-1

 15. С. Симеонов, Базова конструкция на мобилен робот, Съвременни технологии 07, ISBN 954-90611-9-1

 16. С. Симеонов, П. Георгиева, В. Германов, Размита логика за навигация на мобилен робот Съвременни технологии 07, ISBN 954-90611-9-1

 17. S. Simeonov, W. Germanov BASE MECHANICAL CONSTRUCTION FOR MOBILE ROBOT UNITECH 07, ISSN 1313-230X

 18. S. Simeonov, V. Germanov, P. Georgieva, FUZZY SYSTEM FOR МАNAGING AND CONTROLLING BASIC MOVEMENTS OF A MOBILE ROBOT, UNITECH07, ISSN 1313-230X

 19. S. Simeonov, MOBILE AUTONOMOUS EXPLORE, Burgas 07, ISSN 1311-221-X

 20. S. Simeonov, V. Germanov, FAT FILE SYSTEM ANALYSIS Burgas 07, ISSN 1311-221-X

 21. Simeonov S., Germanov W.,Multilanguage Speech System for Bulgarian Blind People MIPRO2006, Opatia, Croatia

 22. Simeonov S., Tswetanov Ts., Pattern-Based Security Algorithm for DoS Detection, SAER06, St. Konstanitin i Helena, ISBN 10 954-9518-38-8

 23. Simeonov S., Tswetanov Ts., Securing a campus network, MIPRO 2006, Opatia, Croatia, ISBN 953-233-022-4 p141-146

 24. Simeonov S., Tswetanov Ts., Applying Pattern Detection Network Security against Denial-of-Service Attacks, WMSCI06, Orlando, USA, ISBN 980-6560-92-2

 25. Simeonov S., Germanov W., Linux for blind SAER06, St. Konstantin i Helena, ISBN 10 954-9518-38-8

 26. С. Симеонов, А. Милев., Уплътняване на информационния канал в оптични среди чрез многопозиционен код с 3 нива, Бургас 2004

 27. С. Симеонов, А., Милев., Влияние стабилността на синхронизацията в ЦВОС върху вероятността за грешка, Бургас 2004,

 28. С. Симеонов, Реализация на ефективни комуникации в малки и средни офиси на икономически структури, Сборник доклади от международна научна конференция на Лесотехническия университет – София 2003

 29. С. Симеонов, Концепции за изграждане на комуникационни мостове за виртуални паралелни машина, УНИТЕХ 02 Габрово, ISSN 1313-230X

 30. С. Simeonov, Some Aspects of the Security in Windows NT and Linux-in printing, TU-Beja, Portugal, 2001

 31. S. Simeonov, P. Rahnev, Messaging in a Combined VIA/SCI Hardware, MIPRO 2001, IEEE, Region 8

 32. Simeonov S., W. Rehm, M. Trams, D. Balkanski, Message Passnig on PCI-SCI Networks Interface,

 33. S. Simeonov, Speedup measurement on WINDOWS/NT based Distributed Computing System, The Eight National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS 00”, 20-22 Septeber Sozopol

 34. S. Simeonov, D. Yudov, P. Katarov, MPI Library for VIA/SCI Cards, 12-17.08.2002, International Journal of Computational and Numerical Analysis and Application, Volume 2, ISSN: 1311-6789, p237-248

 35. С. Симеонов, Л. Вълчева, М. Маренов, Симетрични мултипроцесорни системи базирани на I80x86, Юбилейна конференция с международно участие „Университетът през третото хилядолетие”, Бургас 30.09-04.10.2001.

 36. Симеонов С., Концепции за изграждане на комуник. мостове за вертуални паралелни машини Е+Е - гр.София

 37. Simeonov S., W. Rehm, M. Trams, D. Balkanski, Memory Management in a combined VIA/SCI Hardware IEEE PC-NOW2000, Mexico, ISBN 3-540-67442-X, p4-15, preprinted LNCS Springer 2001

 38. С. Симеонов, Транслации на виртуални и реални адреси при мостове с верт. адресна архитектура БСУ, Годишник, том 3, 2000

 39. С. Симеонов, Микропроцесорна система за изследване на феромагнитни материали, БСУ, Годишник, том 3, 2000

 40. S. Simeonov, Speedup measurement on WINDOWS/NT- based Distributed, NSASC "ELECTRONICS'00",Sozopol

 41. Simeonov,S. Advanced communications in cluster systems Xanti, Greece, IEEE-BUSAE, Xanti, Greece

 42. S. Simeonov, W. Rehm A New Conceps for Highly Efficient Message-Passing on PCI-SCI Interface, SAER 2000

 43. S. Simeonov, Advanced Communication Bridge in Cluster Systrems, MIPRO 2000, Opatia, Croatia, ISBN 953-6042-70-3, p13-16

 44. Simeonov, S. Advanced Communications Bridges in Cluster Systems , Chalenge and Decision, “Second International Simposium of Trans Black Sea Region on Applied Elektromagnetism, 27-29 June 2000 Xanti Greece

 45. S.. Simeonov, K. Seymenlijski, S. Letskovska, The Structure of Ferromagnetic Matherials – Metalographycal Study, Trans Black Sea Region on Applied Magnetism, 27-29 June, Xanti Greece

 46. С. Сиемонов, К. Сейменлийски, С. Летсковска, Ц. Цанев, Микропроцесорна схема за изледване на феромагнитни материали, БСУ, Бургас ISSN 1311-221-X

 47. Симеонов С., Виртуални мрежи и тяхното приложение в обучението по финанси, Межд.конференция "СТПУОФ"

 48. Simeonov S., W. Rehm, PCI-SCI Bridge with an Optimized User Interface Межд.конф-я на ТУ – София

 49. Симеонов С., Реализация на виртуални мрежи в универс. комуникационни системи, Межд.конференция - В. Търново, ISSN 954-683-097-6, p161-168

 50. S. Simeonov, P. Kodjabashev, S. Yanchovin, Development of global systems - an overview, Swedish_Bulgarien Government IT-Security Conference, 1999, ISSN 1311-3194, p. 315-323

 51. S. Simeonov, K. Konov, P.Stoev, Protection in Internet by Firewalls, Swedish_Bulgarien Government IT-Security Conference, 1999, ISSN 1311-3194, p. 147-152

Каталог: users -> files -> 360
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
360 -> Справка за публикациите на
360 -> Списък на научните трудове монографии
360 -> 1. “Новата правна уредба на общинската собственост
360 -> О б щ с п и с ъ к на книги, научни публикации и патенти за изобретения на д т. н инж. Живко Ст. Жеков ст н. с. ІІ ст в Ики – бан I. K н и г и


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница