Tabula gratulatorum систематизиран хронологично-азбучен библиографски списъкстраница1/112
Дата26.05.2018
Размер5.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112
TABULA GRATULATORUM
СИСТЕМАТИЗИРАН ХРОНОЛОГИЧНО-АЗБУЧЕН

БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО НА УНИВЕРСИТЕТА,

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПОД НАУЧНОТО РЪКОВОДСТВО

ИЛИ РЕЦЕНЗИРАНЕТО НА ПРОФ. Д.П.Н. АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА

И ПОД НАУЧНАТА РЕДАКЦИЯ НА АС. Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ

(БАЗА ОТ ДАННИ)
В чест

на 16-та годишнина

от избирането на

проф. Стоян Денчев

за Ректор

2005

1. Величкова, Л. Културната антропология като космос на знанието : [Рец. за кн.: Културна антропология : Как да разбираме себе си и другите : [Моногр.] / Ричли Х. Крейпо. – С., 2000.] // Издател (В. Търново), 2005, N 2-3, с. 116-119.

2. Драганов, И. Двадесетият век на България – хронология : [Рец. за кн.: България ХХ век : Хроника / Състав. Таня Николова, Милен Куманов. – С., 2004.] // Тр. на СВУБИТ, Т. 4, 2005, с. 473-477.

3. Найденова, И. Царските колекции на България – нашият имидж пред Европа : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските музеи, архиви и библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Издател (В. Търново), 2005, N 2-3, с. 113-115.

4. Трифонова, В. Ценен справочник, допълващ нашите исторически познания : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските музеи, архиви и библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Тр. на СВУБИТ, Т. 4, 2005, с. 465-471.
2006

5. Ангелова, Р. и др. За живите и безсмъртните : [Студенти от Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. : Рец. за кн.: Българска книга : Енцикл. / Състав. Ани Гергова. – С., 2004.] / Р. Ангелова, К. Пешина, Л. Дукова. // . – 3.03.2006. – 2 с.

6. [Андреева, К. и др.] Информационно разнообразие на света = Information diversity of the world : Предварителна планировка на II Студентска науч. конф. и изложба на СВУБИТ, зала „Тържествена”, 19 май 2006 / К. Андреева, М. Полихронова, В. Янакиева. // . – 13.02.2006. – 3 с.

7. [Андреева, К. и др.] „Не съд за знание, а пламтящ факел” : Създаване на Студентско научно общество в Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала „Тържествена”, 19 май 2006 / К. Андреева, М. Полихронова, В. Янакиева. // . – 5.01.2006. – 2 с.

8. Борисов, Б. Информационното разнообразие на света : Есе на II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. // Наука (София), 2006, N 5, с. 39-40. . – 3.06.2006. – 2 с.

9. Борисов, Б. Информираност и антитероризъм : Финансови и култ. аспекти. // Тр. на СВУБИТ, Т. 5, 2006, с. 325-341.

10. Везирова, К. Съвременна научна конференция за модерния музей : [Рец. за кн.: Модерният музей – модели за адаптация : Докл. и науч. съобщения на Нац. науч. конф., посв. на 120-год. на музейното дело в Габрово, Габрово, 14-15 окт. 2003 г. / М-во на културата ; Нац. ц-р за музеи, галерии и изобраз. изкуства ; Ист. музей – Габрово ; Състав. Красимира Чолакова ; Науч. ред. Евгений Сачев ; Ред. Добромир Търновски. – В. Търново, 2004.] // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 32-33.

11. Витанова, Т. Картографиране на историко-археологически обект – нов подход в представянето на резервата „Сборяново” : [Рец. за кн.: Сборяново = Sboryanovo : Ист.-археол. резервати = Historical and Archeological reservation : [Картография] / Община Исперих, Ист. музей – Исперих ; Състав. Боряна Матева, Живка Михайлова, Валентин Минев ; Прев. Нели Петрова. – Пловдив, 2002. – Посв. на 20-год. от разкриването на Свещарската царска гробница]. // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 36-37.

12. Владимирова, Н. Бъдещето на инфосферата : [Втора] II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. „Информационно разнообразие на света”. // За буквите – О писменехь : Кирило-Методиевски вестник (София), N 23, септ. 2006, с. 2.

13. Владимирова, Н. Информационно разнообразие на света : [Втора] II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. „Не съд за знание, а пламтящ факел”. // Наука (София), 2006, N 4, с. 74-75.

14. Владимирова, Н. Информационно разнообразие на света : „Не съд за знание, а пламтящ факел” : [II Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол. „Информационно разнообразие на света”]. // Библиотека (София), 2006, N 3-4, с.

60-61.


15. Владимирова, Н. „Не съд за знание, а пламтящ факел” : Втора Студентска науч. конф. и изложба на Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 19 май 2006. // Издател (В. Търново), 2006, N 1-2, с. 25-26.

16. Владова, С. Справочник – каталог по царските колекции : [Рец. за кн.: Царските колекции в българските музеи, архиви и библиотеки / Състав. Цветана Кьосева. – С., 2004.] // Библиотека (София), 2006, N 2, с. 52-54.

17. [Врайков, Ю.] Академично посвещение : Завещание към човечеството на проф. А. Айнщайн : [Публ. на фрагм. от „Основи на теория на относителността”, Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., 22.12.2006 г.] // . – 26.12.2006. – 2 с.

18. [Георгиев, И. и др.] Разположение на залата на СВУБИТ : Аранжировка на Тържествената акад. церемония по случай връчването на дипломите на студентите, завършили бакалавърска и магистърска степен през учебната 2005/2006 г., Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала „Тържествена”, 22.12.2006 / И. Георгиев, В. Меродийска ; Консултант С. Янев. // . – 26.12.2006. – 1 с.

19. [Георгиев, И. и др.] Тържествена академична церемония по случай връчването на дипломите на студентите, завършили бакалавърска и магистърска степен през учебната 2005/2006 г., Специализ. висше у-ще по библиотекознание и информ. технол., зала „Тържествена”, 22.12.2006 : Стеногр. / И. Георгиев, В. Меродийска. //

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   112


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница