Технически данни за серията цифрови видеорегистратори dsr-104, -208, -312, -416 Стандартни характеристикиДата28.01.2017
Размер215.16 Kb.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СЕРИЯТА ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРИ

DSR-104, -208, -312, -416
Стандартни характеристики

Общи:

 • DSR осъществява функциите на много-канален видеорегистратор, мултиплексор и видеосървър

 • Поддържа PAL и NTSC стандарти

 • Поддържа пълни видеорезолюции (768 x 567 за PAL и 640 x 480 за NTSC)

 • Осъществява цифрова видеокомпресия в реално време

 • Осъществява поддръжка на конфигу-рацията

 • Осигурява поддръжка на състоянието за автостарт

 • Лесен за употреба графичен потребителски интерфейс

 • Лесен за разширяване чрез подобряване на програмното осигуряване и системната интеграция

 • Разноезични възможности


Видеонаблюдение и запис:

 • Поддържа до 16 видеовхода в многоекранни режими

 • Съвременни средства за изобразяване и запис в реално време до 4 канала при оптимално качество

 • Програмируем таймер за запис

 • Осъществен кръгов режим на запис за подсигуряване на рециклируема употреба на записващите устройства

 • Осигурен режим за архивиране, позволяващ директен запис върху специфични подвижни носители

 • Аудиозапис с избрана камера

 • PAN/TILT/ZOOM управление (с избран протокол)


Видеовъзпроизвеждане и търсене

 • Едновременно възпроизвеждане и запис

 • Възпроизвеждане с интелигентни методи за търсене (по камера, събития, дата/час)

 • Снимкови стоп-кадри с отпечатване и запаметяване


Аларми и видеодетектор на движение

 • Алармен входно/изходен интерфейс за стартиране на запис

 • Запис при детекция на движение

 • Предалармен запис

 • Режими за алармените функции и детекцията на движение според времеви графици

Дистанционно преглеждане на записи и наблюдение

 • Интелигентен дистанционен плейър чрез телефонно номеронабиране, LAN и Интернет връзки

 • Работата като видеосървър позволява контролирано с пароли наблюдение и архивиране историята на събитията

 • Запис на отдалечена клиентска станция

 • Възпроизвеждане на записи (както локални, така и записани на сървъра записи)

 • Алармено оповестяване


Допълнителни възможности (опции)

 • Видеовъзпроизвеждане на SVGA монитор и поддръжка на вторичен дисплей

 • Бърза видеокомпресия/декомпресия (опционално избран кодек)

СТАРТИРАНЕ НА DSR

Регистриране


 • След стариране на компютърната система, на екрана ще се появи основното меню на DSR

 • Изберете бутон Log ON/OFF и ще се появи диалоговият прозорец Logon Screen

 • Заложените заводски потребители са “SUPER” и “OPERATOR”

 • Заложената заводска парола е “ ”, т.е. НУЛА

 • Ако се регистрирате като “SUPER”, ще можете да изберете бутона Utility за смяна на регистрационната парола

 • Ако, обаче се регистрирате като “OPERATOR”, бутон Utility ще бъде неактивен за предотвратяване модифициране от оператора на паролата или някои други системни установявания.
 • От дясната страна на главното меню са изобразени два контролни панела

 • Името на потребителя се вижда в долния ляв ъгъл

 • Графичната скала долу на екрана показва размера на заетата част от диска и свободното пространство, налично за запис. Цветът на графиката се променя от синкогато е празно до червен – когато е запълнено

 • В долния десен ъгъл се изобразяват текущите време и дата.


ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (РАБОТА КАТО МУЛТИПЛЕКСОР)

Контролен панел Display

Контролният панел “Display” е вграден в горния десен ъгъл на основното меню, което улеснява потребителските действия със системата.

Панелът “Display” се състои от бутони “режим”, бутони “камера” и бутон “sequence” (цикличност). Моля, вижте фигурите по-долу.

Всеки от бутоните има свой собствен светлинен индикатор. При натискането му, неговият светлинен индикатор се превключва съобразно текущото състояние.За модели 104  416
За модел 208

Забележка: Не може да бъде селектирана камера, преди да изберете режим на изобразяване. Потребителят следва първо да включи някой от бутоните за режими.

Режим “един екран”


 • Активирайте съответния бутон на панела Display

 • Изображението може да бъде само от една камера

 • Активирайте бутона на съответната камера за този режим

 • Бутонът ще светне в жълто.Квадратичен режим


 • Активирайте съответния бутон на панела Display

 • Изображението може да бъде от четири камери едновременно

 • Активирайте бутона на съответните камери за този режим

 • Бутоните ще светнат в жълто.

Изображенията на камерите в квадратичен режим се задават съгласно долните фигури за лесна работа с тяхЗа модел 104

Камера 1 Камера 2


Камера 3 Камера 4За модели 208 и 416Камери 1, 2, 3, 4 Камери 5, 6, 7, 8


Камери 9, 10, 11, 12 Камери 13, 14, 15, 16
Забележка: За да извлечете максимална полза от квадратичния режим за наблюдение в реално време, преценете аранжирането на кабелните връзки на входа на устройството. Решете кои 4 камери желаете да бъдат изобразявани едновременно в квадратичен режим. Свържете така групираните камери като хоризонтална аранжировка на входовете, а не вертикална.

Режим с различни прозорци


 • За целта е предвидена група бутони от панела Display

 • Тя е разрешена само в рамките на квадратичния режим

 • Можете да активирате бутоните в групата за допълнително разделяне на всеки квадрант на още четири полета (т.е. квадратор в квадратора)

 • Можете да активирате няколко бутона в групата едновременно.

П
ример:
На долната фигура са показани активираните бутони и формата на изображенията върху екрана в такъв режим.

8-прозоречен режим


(валиден само за модел 208)

 • Активирайте съответния бутон от контролния панел Display

 • Всички камери ще бъдат изобразени едновременно при влизане в режима

 • Активирайте/дезактивирайте бутоните на съответните камери, за да изберете/откажете изображенията им в този режим

 • Светването в жълто индицира състояние на изобразяване

 • Клик върху околно (малко) изображение ще доведе до смяната му с централното (голямо) изображение

 • Избраната конфигурация се запазва при моментни смени на този режим с други многопрозоречни режими, но ще се върне към долния заводски програмиран вариант при ново пререгистриране на системата.

16-прозоречен режим


 • Активирайте съответния бутон от контролния панел Display

 • Всички камери ще бъдат изобразени едновременно

 • Всички бутони на камери ще светнат в жълто.

Изображението е като на долната фигура.Бързо уголемяване


Двоен клик върху желаното изображение ще го превключи в режим “един прозорец”. Това важи за всеки многопрозоречен режим.

Режим пълен екран


 • Активирайте бутона “Full screen” долу вдясно на панела

 • Всички контролни панели и бутони ще се скрият и само изображенията ще изпълват максимално целия екран на монитора

 • Клик с десния бутон ще върне изображението на основното меню.Режим циклично изобразяване


 • Активирайте или дезактивирайте бутон “SEQ”, за да превключите функцията

 • Активирането се придружава с жълта светлинна индикация

 • Циклите са възможни във всеки многопрозоречен режим, освен този с 16 прозореца

 • Потребителят може да избере камерите за циклично изобразяване


Забележка: В този режим всички бутони на камери са неактивни. Превключете SEQ бутона, за да активирате отново ръчния достъп за избора на камера.


ЗАПИС

Твърд диск


За “Нормален” режим на работа:

DSR автоматично ще опознае наличните постоянни дискови устройства, достъпни за запис.


За “Архивиращ” режим на работа:

DSR директно ще записва върху активното сменяемо дисково устройство.


Забележки: Активното (избрано) дисково устройство трябва да бъде коректно назначено преди да започне цялостното архивиране и възстановяване. Назначете желаното устройство в клетката “ Insert Drive”чрез активиране на бутона “Swap Drive”, когато системата е в архивиращ режим.

Видове запис

Според начина за инициализиране на запис, в DSR има четири различни типа: • Незабавен запис

 • Програмиран запис

 • Предалармен запис

 • Алармен запис


Мултиплексорен запис

 • Всички камери могат да се записват независимо

 • Всяка камера ще бъде записвана в индивидуални видеофайлове

 • Името, началната дата и час и режимът на запис за всяка камера се регистрират в базата данниКонтролен панел за запис


DSR има контролен панел “RECORDER” за потребителска работа и контрол на устройството в режим на запис с нужните индикации.

На панела “RECORDER” има 16 бутона за камерите, като всеки може да бъде превключван. За индициране типа на записа, избран за съответната камера, се използва следната цветова маркировка:

Червено Алармен запис, стартиран от алармен вход или видеодетектор за движение.

Светлосиньо Предалармени функции.

Жълто Непрекъснат запис, стартиран ръчно чрез активиране бутона на съответната камера в панел “RECORDER”.

Зелено Програмируем запис, стартиран и спиран от таймер.


Непрекъснат запис

 • Записът се насича автоматично на 15-минутни файлове за удобство и по-добра достъпност до тях

 • Този режим е удобен за по-кратковременни записи с по-високо качество (т.е. с повече кадри в секунда), докато програмируемият запис е по-скоро за дълго времетраене с по-ниска скорост (брой кадри в секунда).

Алармен запис

 • 16 алармени входа активират запис от съответната камера

 • Червената индикация означава стартиран запис

 • Продължителността на алармения запис и скоростта (брой кадри в секунда) могат да се задават индивидуално за всяка камера

 • Достъпът до настройките на режима е разрешен само за потребителя “SUPER”.


Предалармен запис

 • Работи съвместно с алармения запис, позволявайки запис на изображения преди поява на аларменото събитие

 • В нормални условия запаметяването на изображения в буферна памет е с времеинтервал 160 секунди. При възникване на алармена ситуация, съдържанието на паметта се прехвърля в постоянния файл, който вследствие се възпроизвежда

 • Изображенията в буферната памет при нормална работа се съхраняват в два алтернативни файла. Затова при възникване на аларма, аларменият запис се придружава от два предалармени файла.


Програмируем запис

 • DSR позволява програмиране за работни и почивни дни

 • Записът се стартира и спира според зададените параметри

 • Заданието 0 (заводски параметър) означава непрекъснат запис

 • По време на програмиран запис (зелена индикация), натискането на съответния бутон превключва режима на непрекъснат (жълта индикация)

 • Възможно е комбинирането на този режим с видео детектора за движение

 • Само потребителят “SUPER” има достъп до настройките на режимите

 • Програмируемият запис се насича на 15-минутни файлове за по-лесен достъп и съхранение.


Запис със звук

Микрофонът се включва към звуковата карта на компютъра. Настройките са в подменюто “Option Setting” на меню “Utility”.


ВИДЕОВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ


 • Натиснете бутон “Play back” от основното меню на DSR.

 • DSR е готов за предприемане търсене на видеозаписи и кадри и тяхното възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на записите от същия компютър в мрежата


 • Изберете бутон “Local” в горния десен ъгъл на екрана

 • Активира се прозорчето “Server”, от което селектирате името на видеосървъра

 • От прозорчето “Camera” селектирате желаната камера

 • От “Date” селектирате датата

 • В прозорчето “Video” се зарежда информацията за видеотърсачката

 • Чрез бутона “File Record” в контролния прозорец се появява списък на имената на видеозаписите, налични за преглеждане

 • Чрез превключване заглавния бутон на всяка камера, можете да пренаредите, сортирате и изобразите съответното поле по различен начин. Например, чрез едно натискане на “Start Time” ще сортирате по възходящ, а чрез повторно – по низходящ ред

 • Изборът на видеозапис за възпроизвеждане става чрез съответния ред от списъка в контролния прозорец “File Record”или чрез менюто “Video Search Engine”

 • Избраният файл се индицира чрез засветяване и на двете менюта
 • Натиснете левия бутон “Open File” за възпроизвеждане на избран файл

 • Натиснете десния бутон “Open File” за възпроизвеждане на избран файл и автоматично след това на последващите файлове.Възпроизвеждане на записите на друг компютър в мрежата


Достъпът е много бърз и е за предпочитане преглеждането на записани файлове на друг компютър в рамките на мрежата, ако този, на който е инсталиран DSR е зает с правенето на записи

Предварително:

Споделете видеофайловете от DSR съгласно долната таблица:
Име на папката:
Име на видеофайла:

c:\DSR-video
dsr-video

d:\DSR-video
dsr-videod

e:\DSR-video
dsr-videoe

. . . .
. . . .

i:\DSR-video
dsr-videoi

. . . .
. . . .

Регистрацията в системата клиент – сървър следва да бъде позната и за двата компютъра.

 • Изберете “Remote” бутона в горния десен ъгъл на екрана

 • Ще се появи диалог “Input Server” за въвеждане регистрацията на сървъра. Въведете името или го потърсете чрез “Browse” бутона.Прехвърляне на видеофайлове в клиентския компютър


 • Кликнете с десен бутон върху името на файла от списъка в прозореца “File Record”, изберете “Download” и желаният файл ще бъде прехвърлен на клиентския компютър

 • Преглеждането на прехвърлените файлове вече става чрез “Local” процедурата.Настройка скоростта на възпроизвеждане


Чрез плъзгача “Speed” в посока надясно се увеличава скоростта на възпроизвеждане, а наляво – се намалява. Нормалната скорост е в средно положение на плъзгача.

Превъртане назад и повторно възпроизвеждане


Чрез началния и краен маркер и плъзгача за местоположението на кадрите във видеозаписа можете да зададете отрязък, който при натискане на “Play” ще бъде многократно възпропизвеждан.

Режим на кадри за отпечатване и запаметяване


Активирайте бутон “Snap Shot”за отделяне на кадър от филма и влизане в режим за обработка на кадри

Video Mode

Snap Shot
Чрез левия бутон на мишката и движение по картината можете да селектирате определена област и чрез “Zoom” бутона да увеличите изображението. Чрез “Save” бутона го съхранявате на диска, под име със следния формат:


x-mmddyy-hhmmss.bmp

x:

номер на камера

mmddyy:

месец/ден/година

hhmmss:

час:минута:секунда

bmp:

bmp разширение на файла


ВИДЕОТЪРСАЧКА


Началните и крайните дата и час определят периода за търсене на записите.

Направените в този период записи се появяват в прозореца на записите. Видът на записите (алармен, предалармен, непрекъснат и програмиран) се изобразява със съответния цвят (червен, светлосин, жълт и зелен).

Чрез “Event” бутоните можете да конкретизирате тип на запис, който представлява интерес. Заводски са селектирани всички типове записи.

Маркерът застава в началото на този запис, до който най-близо разположите курсора на мишката и кликнете. В прозорците се изписват текущите дата и час, свързани с позицията на маркера.

ВИДЕОДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
Тази функция има за цел да открие автоматично поява на движение в селектирана област на видеоизображението и да стартира видеозапис на съответната камера.

Настройка на камерата


Кликнете с десния бутон на мишката върху видеоизображението на камерата, за която искате да активирате функцията. На екрана се появява диалогов прозорец “Motion Detection Setting”.Селектиране областта на детекция


Натиснете бутона “Detection area setup”, за да изведете на екрана решетката на детектора. Просто кликвайте върху отделните квадратчета, за да селектирате/ деселектирате зоните, оформящи областта на видеодетектора за движение.

Бутонът “Select all” извършва бързо селектиране на цялото изображение за детекция на движение в него.

Бутонът “Clear all” деселектира цялото изображение.

Индикация на селектираната област


Ако желаете по време на нормална работа селектираната област да е видима на екрана, натиснете бутона “ Show at all time”.

В противен случай натиснете “Not show”.Настройка чувствителността на видеодетектора


Натиснете бутон “Sensitivity setup” за настройка чувствителността на видеодектора в маркираните участъци. Стрелката нагоре увеличава чувствителността, а тази надолу я намалява. В контролното прозорче се изписва текущата стойност в относителни единици. Уточнявайте настройката докато се убедите, че детекторът е оптимално адаптиран към околните условия и не предизвиква фалшиви аларми.

С натискане на бутона “Show within detection areas”, стойностите от контролното прозорче ще се появят в маркираната област на видеодетектора.Интервал на детекция


Появата на движение се детектира чрез корелативните връзки между последователните видеокадри. Контролният прозорец “Detection interval” настройва интервала на детекция между два последователни видеокадъра със стъпка от 100 mS. Заводската настройка е 200 mS.

Удължаване на времето за запис


След стартиране на записа, неговото прекратяване може да бъде удължено известно време и след като движението е спряло. Настройката на това време става чрез контролното прозорче “Post motion rec.”. Стъпката на настройката е 1 sec., а заводската настройка е 3 sec.

Разрешаване работата на видеодетектора за движение


Проверете маркиран ли е индикатора “Motion detection enable”, разрешаващ функцията, на която сте настроили всички параметри.

Ако размаркирате “Motion detection enable”, настройките ще останат валидни за следващото активиране на функцията.

Натиснете бутон “Close”; съответният бутон на камера от панела “Display” ще бъде маркиран с жълто светеща мрежичка, индицираща работа в режим на видеодетектор за движение.

Видеодетекторът за движение може да бъде използван в комбинация с програмируемия запис така, че да бъде активиран в извънработно време.


ИНДИКАЦИЯ НА АЛАРМЕНО СЪСТОЯНИЕ

 • За по–прегледно индициране, индикаторите са добавени към бутоните на камерите в контролните панели “Recorder” и “Display”

 • Индикаторите в панела “Display” са за състоянието на видеодетектора за движение

 • Индикаторите в панела “Recorder” са за алармените състояния

 • Сивият цвят означава неактивен индикатор

 • Червеният цвят означава, че са активирани аларма или видео детекторът и записът може да стартира във всеки момент

 • Синият цвят означава, че са активирани аларма или видео детекторът, но ситуацията е във време извън програмираната охрана.


Индикатор за състоянието на


видеодетектора за движение

Видеодетектор за движение

извън програмираното време

Видеодетектор за движение

в активен режим


Индикатор за състояние


на аларма

Алармен сигнал извън

времето, програмирано

за охрана (запис)


Активна аларма

МОДУЛИ ЗА АЛАРМЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Щом DSR установи алармена ситуация, било от външен датчик или от видеодетектора за движение, може да активира модулите за алармено предупреждение. Това са два софтуерни модула, наречени “Alarm alert caller” и “Alarm alert receiver”.Първият работи заедно с DSR, а вторият се инсталира на отдалечения (клиентския) компютър. Връзката може да бъде dial-up, LAN или Internet.
При Dial-up връзка: Настройка на Alarm Alert Caller

 • Преди да използвате софтуера на DSR, създайте New Connection за отдалечения компютър в папката Dial-up Connection.

 • Вижте приложението за настройка на Dial-up client machine.

 • След стартиране на DSR, натиснете бутона Windows на клавиатурата, за да се появят програмните менюта.

 • Кликнете десния бутон върху иконата на аларменото предупреждение, за да извикате прозореца Dial-up connection.

 • В прозорчето “Connect to” натиснете стрелката, за да изберете връзка от наличните имена на списъка в папката Dial-up.

 • Маркирайте индикатора Save Password.

 • Въведете IP адреса на отдалеченото устройство в IP прозорчето Alarm Alert Receiver Name.

 • Натиснете Apply и OK за приключване.


Настройка на Alarm Alert Receiver

 • Установката се прави в отдалеченото устройство, получаващо телефонно обаждане.

 • Dial-up адаптерът му трябва да има TCP/IP протокол и фиксиран IP адрес, назначен от администратора.

 • Вижте приложението за настройка на Dial-up връзката, за да настроите отдалеченото устройство като Dial-up server machine.

При LAN връзка: Настройка на Alarm Alert Caller

 • DSR трябва да има правилно настроена LAN връзка, позволяваща му да вижда отдалеченото устройство в рамките на мрежата.

 • След стартиране на DSR, натиснете бутона Windows на клавиатурата, за да се появят програмните менюта.

 • Кликнете десния бутон върху иконата на аларменото предупреждение, за да извикате прозореца Dial-up connection.

 • Изберете LAN в менюто Connection Mode.

 • Въведете името на компютъра или IP адреса на отдалеченото устройство в IP прозорчето Alarm Alert Receiver Name.

Настройка на Alarm Alert Receiver

 • Отдалеченото устройство трябва да има коректно назначени компютърно име и работна група, така че другите машини в LAN да го виждат в мрежата.

 • Адаптерът в LAN картата на отдалеченото устройство трябва да има TCP/IP протокол с приложен IP адрес, назначен към него автоматично при Start up.


При Internet връзка: Настройка на Alarm Alert Caller

 • DSP трябва да бъде свързан към Internet чрез ISP.

 • След стартиране на DSR, натиснете бутона Windows на клавиатурата, за да се появят програмните менюта.

 • Кликнете десния бутон върху иконата на аларменото предупреждение, за да извикате прозореца Dial-up connection.

 • Изберете LAN в менюто Connection Mode.

 • Въведете името на домейна или IP адреса на отдалеченото устройство в IP прозорчето Alarm Alert Receiver Name.

Настройка на Alarm Alert Receiver

 • Направете връзка с Internet.

 • Отдалеченото устройство следва да има назначен фиксиран IP адрес автоматично от ISP или да има статично име на домейна.


Alarm Alert Receiver в отдалечената машина

Alarm Alert Receiver обикновено идва с Remote Intelligent Player и заедно се инсталират в отдалечената машина.Старт на Alarm Alert Receiver

 • Кликнете двойно върху иконата на алармения приемник.

 • Малка икона (Shortcut) се появява на командния пулт на екрана.

 • Можете да кликнете с десен бутон върху иконата на аларменото предупреждение и след избор на Restore ръчно да извикате прозореца на дисплея за аларменото предупреждение.


Действие при аларма

 • Прозорeцът на алармения приемник се появява автоматично при аларма от DSR.

 • Алармиращата камера и IP адрес на DSR се изобразяват с текущите дата и час.

 • Кликнете двойно върху номера на камерата, за да извикате изображение в реално време.

 • Кликнете Acknowledge, за да спрете алармения сигнал.

 • Кликнете Hide, за да скриете прозореца Alarm Alert Receiver.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница