У ч и л и щ е н п р о е к т „По стъпките на Паисий”Дата19.07.2018
Размер74.62 Kb.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА

гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg
У Ч И Л И Щ Е Н П Р О Е К Т
По стъпките на Паисий”

за учебната 2015/2016 година
По случай

293 години от рождението на Отец Паисий

253 години от написването на „История славянобългарска”


 1. Обхват : I – VIII клас
 1. Отговорници : Дария Иванова, Анелия Горанова ,

Магдалина Данаилова, Невелина Николаева


 1. Консултанти : Мариета Каменова
 1. Цели :

 • Да се запознаят учениците поетапно с живота, труда и наследството на Отец Паисий – патрон на училището

 • Да се разгърнат допълнително знанията на учениците по учебните дисциплини Човекът и обществото и История и цивилизации

 • Да се работи допълнително по овладяването на КБЕ от ученици, слабо владеещи български език /билингви/

 • Да се развие техниката и краснописа на учениците

 • Да се възпитат учениците в основни човешки ценности като трудолюбие, постоянство, съпричастност, екипност

 • Да се развият у учениците качества като любознателност, анализиране, съпоставка, както и да се допринесе за удовлетворение от лично постигнатите резултати

 • Да се изгради една нова традиция в училище /вече 3 години/, която да бъде основа и неизменна част за подготовката и реализацията на патронен празник през 2015/2016 учебна година
 1. Дейности :
 1. Препис на „История славянобългарска”

 2. Техническа поддръжка на платформа и корица на книгата

 3. Тематични презентации

 4. Тематични изложби и конкурси

 5. Седмица на детската книга и изкуства за деца

 6. Изработка на брошура за Деня на народните будители

 7. Изработка на празничен брой на училищния вестник

 8. Връзка с местни медии

 9. Ден на отворените врати 1. План-график на дейностите :

дейност

клас

срок

отговорници

1.

Обзор на проекта – цели и задачи, разпределяне на отговорноститеIX. 2015


Дария Иванова

2.

Поддръжка на корица и платформа за книгата, подвързване на странициX. 2015


Дария Иванова

3.

Участие в конкурс за худ. изпълнение на поезия „Моята България’2015” на Община Варна и ОПИЦ

III кл.


ИКД


2015/ 2016

Дария Иванова

Анелия Горанова3.

Запознаване на всички ученици със замисъла, целите и задачите на проекта /в ЧК /

I - VIII

X. 2015


МО БЕЛ

кл. р-ли


4.

„За свободата на България”- презентация

III – IV


VI - VII

II. 2016


Анелия Горанова

МО БЕЛ, МО МИТ

Кичка Христова


5.

„Празниците на България” - презентация

I - VIII


IV. 2016


Анелия Горанова

МО БЕЛ, МО МИТ

Кичка Христова

Р.Спасова6.

Празник на буквите в I клас

I клас


IV. 2016


Р.Петкова

Кр.Ноева


7.

„Делото на Кирил и Методий” - презентация

I - VIII


V. 2016


Анелия Горанова

МО БЕЛ, МО МИТ

Кичка Христова


8.

Седмица на детската книга и изкуства за деца:

 • Конкурс за най–красива тетрадка

 • Карнавал на приказните герои

 • Изложба изработени книги от проекта „Златно ключе за книгата”

I - VIII


IV – V 2016Художествен съвет

МО БЕЛ


Анелия Горанова

Кичка Христова

Росица Спасова


9.

Изработване на брошура за Деня на народните будители

VI - VII


X. 2016


Художествен съвет

МО БЕЛ


И.Славова

10.

„Народните будители” - презентация

II - VIIIX. 2016


Художествен съвет

МО БЕЛ

Конкурс за краснопис – по преписа на „История славянобългарска ”

II - VIIIX. 2015

V. 2016Художествен съвет

МО БЕЛ


11.

„Отец Паисий” - презентацияX. 2015


Дария Иванова МО БЕЛ, МО МИТ
Изложба „По стъпките на Паисий”

II - VIII


XI. 2015

Р. Спасова


12.

„Последователи на Паисий” - презентация

II - VIII


I.2016


Дария Иванова МО БЕЛ, МО МИТ

13.

„Българската книга” – презентация

Награждаване на отличилите се ученици от проекта „Златното ключе за книгата”II - VIII

IV. 2016

Дария Иванова

МО БЕЛ, МО МИТ14.

Подготовка и изработка на празничен брой на училищния вестник

VI - VII

V. 2016


И.Славова

МО БЕЛ, МО МИТ15.

Ден на отворените врати

I - VIII

V. 2016

Всички учители16.

Подготовка и реализация на празничен концерт за 24 май

I - VIII

V. 2016

Всички учители
*Презентациите ще се проведат часовете по ЧК, ЧО и История и цивилизации

** Преписите ще се осъществяват в часовете по ЧК, ЗИП-БЕЛ, Консултации с ученици
 1. План-график за препис на „История славянобългарска” по класове :


клас

ученици

кл. р-л

стр.

1.

IIa

Елица,Мариела,Ангел

Д.Иванова
2.

IIб

Анка,Юзале,Али

Е.Вълчева
4.

IIIa

Ася,Мемет,Джанер

С.Григорова
5.

IIIб

Найчо,Михаил,Марияна

Ив.Славов
6.

IV

Мелиса,Гюлюзар,Алдин

М.Данаилова
7.

Vа

Катя,Добринка

А.Горанова
8.

Vб

Николай,Румяна

Ив.Кунчев
9.Матилда, Светлин,Назар

Ст. Цонева
10.

VIІ

Теменужка, Хюлия, Нели

Сн.Георгиева
11.

VIIІ

Пламена, Софка, Дари, Марияна

А. Илиева

Изготвил : И. Неделчева - ПДУД
Одобрил : Петър Попов

/Директор/ОУ „Отец Паисий”- Варна


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница