З а п о в е д №2337, Габрово, 29. 11. 2012 гДата20.07.2018
Размер136.38 Kb.
frame1frame2frame3


З А П О В Е Д


2337,

Габрово, 29.11.2012 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление/ЗПУГДВМС/, във връзка с чл.71, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс


ОБРАЗУВАМ:

избирателни секции, утвърждавам тяхната номерацията, която съвпада с номерацията, посочена в колона 2 и адреса на избирателните секции посочени в колона 3 на долната таблица, както следва:
Населено място

Секция №

Място и адрес на избирателната секция

1

2

3

гр.ГабровоЧиталището - кв.Русевци, пл. "Българка" № 1

гр.ГабровоЧиталището - кв.Русевци, пл. "Българка" № 1

гр. ГабровоЦДГ “Младост”- кв.Трендафил, ул.”Лазурна” № 2

гр.ГабровоЦДГ “Младост”- кв.Трендафил, ул.”Лазурна” № 2

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий”,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоСОУ “Отец Паисий” ,кв. Трендафил, ул. Венец 7

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов 69

гр.ГабровоОУ “Св.Св.Кирил и Методий” , бул. Могильов 69

гр.ГабровоЦДГ “Радост 1”,ул. “Чумерна” № 15

гр.ГабровоЦДГ “Радост 1” ,ул. “Чумерна” № 15

гр.ГабровоЦДГ “Радост 1”, ул. “Чумерна” № 15

гр.ГабровоОДЗ “Дъга”, ул. “Варовник” № 5

гр.ГабровоОДЗ “Дъга”, ул. “Варовник” № 5

гр.ГабровоЧиталище - кв.Войново

гр.ГабровоЧиталище “Априлов-Палаузов”, пл."Възраждане”

гр.ГабровоЧиталище “Априлов-Палаузов”, пл."Възраждане”

гр.ГабровоЧиталище “Априлов-Палаузов”, пл."Възраждане”

гр.ГабровоНационална Априловска Гимназия, ул. Априловска 15

гр.ГабровоНационална Априловска Гимназия, ул. Априловска 15

гр.ГабровоНационална Априловска Гимназия, ул. Априловска 15

гр.ГабровоНационална Априловска Гимназия, ул. Априловска 15

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по строителство,ул. "Равнец" 1

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по строителство ,ул."Равнец" 1

гр. ГабровоПрофесионална гимназия по строителство,ул:. "Равнец" 1

гр.ГабровоОУ “Н.Войновски”, ул. Н. Войновски 166

гр.ГабровоОУ “Н.Войновски”, ул. Н. Войновски 166

гр.ГабровоОУ “Ц. Дюстабанов”, ул. Христо Смирненски 27

гр. ГабровоОУ “Ц. Дюстабанов”, ул. Христо Смирненски 27

гр. ГабровоОУ “Ц. Дюстабанов”, ул. Христо Смирненски 27

гр.ГабровоОУ “Ц.Дюстабанов” , ул. Христо Смирненски 27

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по текстил и моден дизайн

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по текстил и моден дизайн

гр.ГабровоПрофесионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”

гр.ГабровоПрофесионална техническа гимназия “Д-р Н. Василиади”

гр.ГабровоНУ “Васил Левски”, ул. Ю. Венелин 5

гр.ГабровоНУ “Васил Левски”, ул. Ю. Венелин 5

гр.ГабровоСпортно хале – стадион “Хр. Ботев”

гр.ГабровоОУ “Иван Вазов”, ул. Митко Палаузов 54

гр.ГабровоОУ “Иван Вазов”, ул. Митко Палаузов 54

гр.ГабровоАдм.сграда на “ВиК” ООД – бул.”Трети март” № 6

гр.ГабровоАдм.сграда на“Благоустрояване” ЕООД– бул.”Трети март” № 53

гр.ГабровоАдм.сграда на“Благоустрояване” ЕООД– бул.”Трети март” № 53

гр.ГабровоОУ “Хр. Смирненски”, бул. Никола Вапцаров 19

гр.ГабровоОУ “Хр. Смирненски”, бул. Никола Вапцаров 19

гр.ГабровоЧиталище – кв. Недевци, ул. "Мазалат" № 64

гр.ГабровоЧиталище - кв. Златари

гр.ГабровоМагазин за хр.стоки– кв. Стефановци, ул.”Георги Стефанов” № 61 – /срещу обръщалото/

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр.ГабровоСОУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов 48

гр. ГабровоОУ “Ран Босилек”, ул. Орлово гняздо 12

гр. ГабровоПУ “Николай Палаузов”, ул. Николай Палаузов № 3

гр. ГабровоОУ “Неофит Рилски”, ул. Н. Рилски 17

гр.ГабровоОУ “Неофит Рилски”, ул. Н. Рилски 17

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска 18

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска 18

гр.ГабровоПрофесионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска 18

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев” , бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов 42

гр.ГабровоОУ “Христо Ботев” , бул. Столетов 42

гр.ГабровоЧиталище – кв. Любово, ул. "Черни връх" 8

гр.ГабровоБивше училище – кв. Етъра

гр.ГабровоЧиталището – кв. Нова махала, пл."Добри Пенчев"8

гр.ГабровоАдм. сграда на км. наместничество с. Трънито – кв. Гачeвци

с. ТрънитоКлуб на читалището – с. Трънито

с. Дебел дялБивше училище с. Дебел дял

с. СтомонециКлуб – с. Стомонеци

с. МичковциАдм. сграда на км. наместничество с. Мичковци

с. БаланиАдм. сграда на км. наместничество с. Балани

с. ЖълтешАдм. сграда на кметство с. Жълтеш

с. ЧарковоАдм. сграда на кметство с. Чарково

с. БорикиАдм. сграда на км. наместничество с. Борики

с. КметовциАдм. сграда на км. наместничество с. Кметовци

с. ДониноАдм. сграда на кметство с. Донино

с.ЛесичаркаАдм.сграда на кметство с. Лесичарка

с.ГръблевциАдм.сграда на км. наместничество с. Гръблевци

с. КозирогАдм. сграда на км. наместничество с. Козирог

с. ЗдравковецАдм. сграда на км. наместничество с. Здравковец

с. ПоповциКлуб – с. Поповци /Куката/

с. ЯнковциСалон над магазина за хр.стоки – с. Янковци

с. ГергиниАдм. сграда на кметство с. Гергини

с. ЗлатевциАдм. сграда на км. наместничество с. Златевци

с.ВраниловциЧиталище - с. Враниловци

с.СтоевциАдм.сграда на км. наместничество с. Стоевци

с.РайновциАдм..сграда на км. наместничество с. Райновци

с.АрмениКлуб - с . Армени

с.ДрагановциЧиталище - с. Драгановци

с.НоваковциАдм. сграда на км. наместничество с. Новаковци

с.ЯворецЧиталище – с. Яворец, пл. "Девети септември" № 3

с.ГъбенеАдм. сграда на кметство с. Гъбене

с.КамещицаАдм.сграда на км. наместничество – с.Камещица

с.МузгаАдминистр.сграда на км. наместничество – с.Музга

с.ДумнициЧиталището – с. Думници

гр. ГабровоМБАЛ “Д-р Тота Венкова”, ул.”Д-р Илиев – Детския” 1

гр. ГабровоСБАЛББ “П. Семов”, ул. “д-р Кирил Въгленов” 1

гр. ГабровоДом за възрастни с увреждания”, ул. Митко Палаузов 19а

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикация в един местен вестник, на таблото в ЦИУГ в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината. Същата може да бъде обжалвана пред Областния управител на област Габрово в 7 дневен срок.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Полина Тихова – Секретар на Община Габрово.
ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ

За кмет на Община Габрово

/Съгласно Заповед  № 2330/27.11.2012 г.

на Кмета на Община Габрово/
Съгласувал,

РадостинаКожухарова

Началник отдел „Правен”
Изготвил,

Тотьо Тотев

Главен експерт в отдел „АО, МТО и ОМП”


BG14752Q

Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница