За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 гДата14.01.2018
Размер164.94 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)за произвеждане на избори за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 06 - ВРАЧАНСКИ

ОБЩИНА: КРИВОДОЛ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПУДРИЯ СЕКЦИЯ № 015

адрес на избирателната секция: САЛОНА НА КМЕТСТВОТО

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АСЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЬОША ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛ АНДРОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗАМФИРОВ

АНГЕЛ КАМЕНОВ РУСИНОВ

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ МИЛЧЕВ ТОДОРОВ

АНГЕЛ ТАНЧЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ФИЛИПОВ

АНГЕЛ ЦВЕТКОВ МИХАЛКОВ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА

АНГЕЛИНА ЗАХАРИЕВА ПЕТКОВА

АНГЕЛИНА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

АНГЕЛИНА ХРИСТОВА ВАКОВА

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА

АНЖЕЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

АНКА АНТОНОВА МАНЧЕВА

АНКА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА

АНТОН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

АНТОНИ БОГДАНОВ ТАСКОВ

АНУШКА ДОНКОВА ДИМИТРОВА

АСЕН БЛАГОЕВ НАЙДЕНОВ

АТАНАС СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

БИСЕР АНГЕЛОВ БОРИСЛАВОВ

БИСЕР МЛАДЕНОВ КОСТОВ

БИСЕРКА ПЕТРАНОВА БОРИСОВА

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

БОГДАНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

БОГДАНА ПЪРВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

БОНКА ЙОШКОВА АСЕНОВА

БОРИС БЛАГОЕВ СТЕФАНОВ

БОРИС ДАМЯНОВ НИКОЛОВ

БОРИС МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

БОРИС ТОДОРОВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВ ГЕНЧОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ НЕНКОВ ВАЧОВ

БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА СИМОВА

БОЯН ГЕОРГИЕВ ПЕНОВ

БОЯН МИЛЧОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИН ДАНЧОВ АНТОВ

ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ МИТОВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАЧОВ

ВАЛЕНТИН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА ДАМЯНОВА САШОВА

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА НАЙДЕНОВА

ВАЛЕРИ ВЕРКОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕРИ МИЛОВОЕВ НАЙДЕНОВ

ВАЛЕРИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЯ ТОШЕВА АНГЕЛОВА

ВАНЮША ДИКОВА КЕНДАШКА

ВАНЮША ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ВАНЮША СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

ВАСИЛ МИТОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ЦЕКОВ

ВЕЛИЗАР АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

ВЕЛИКА ДИМИТРОВА КОЦОВА

ВЕЛИКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ВЕНЕЛИНА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

ВЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ВЕНЕТА НАЙДЕНОВА ДИМОВА

ВЕНЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ СИМОВ

ВЕНЦИСЛАВА ПЕТКОВА ИЛИЕВА

ВЕНЦИСЛАВА ХАРАЛАМПИЕВА ИВАНОВА

ВЕРА МАРКОВА ВАЧОВА

ВЕРА ТОШКОВА ДИЛОВА

ВЕРГИНИЯ ЕРМЕНКОВА ВЪЛЧЕВА

ВЕРКА КОСТОВА ПЕТРОВА

ВЕРОНИКА БОРИСЛАВОВА ГЕНЧОВА

ВЕСЕЛА МАРИАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ МЛАДЕНОВ

ВЕСЕЛИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ВЕСКА МИТКОВА ЙОНЧЕВА

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТА БОРИСОВА БОРИСОВА

ВИОЛЕТКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВИТАН ПАНТАЛЕЕВ КОЦЕВ

ВЛАДИМИР ДИКОВ АНДРОВ

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ГАЛЯ СПАСОВА АНГЕЛОВА

ГАЛЯ СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

ГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕНА ЛИЛОВА ВАКОВА

ГЕНАДИ БОРИСЛАВОВ ГЕНЧОВ

ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

ГЕОРГИ ГРИГОРОВ РЕЗОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ЗАМФИРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ДАМЯНОВ

ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ЛАЗАРОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ САЛТИРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ НАЧКОВ

ГЕОРГИ РУСЕВ НАЙДЕНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МИТОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНОВА

ГЕОРГИЯ ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

ГИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНА ДОНОВА АНГЕЛОВА

ГИНКА ТОНЕВА ДИНЕВА

ГРИГОРИЯ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ

ГРОЗДАНКА ПЕТРОВА МИТОВА

ДАМЯН ИЛИЕВ БОРИСОВ

ДАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ЗЛАТКОВА НИКОЛОВА

ДАНИЕЛА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНЧО ВАЛЕНТИНОВ ДАНЧОВ

ДАФИНА ЗЛАТКОВА ДАЙЧЕВА

ДАФИНА ТОДОРОВА РЕЗОВА

ДЕНИС ВИОЛЕТОВ БОРИСОВ

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЕРМЕНКОВА

ДИАНА РЕНИЕВА ИЛИЕВА

ДИЛЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ДИМИТРА ДИОНИСИЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРА ИВАНОВА ГОЦОВСКА

ДИМИТРА КИРИЛОВА МИТРОВА

ДИМИТРА МИТЕВА ХРИСТОВА

ДИМИТРА ЦВЕТКОВА ПАНКОВА

ДИМИТРАНА СТРАХИЛОВА ГОРАНОВА

ДИМИТРИНА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЙОРДАКИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЛИЛОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ РЕЗОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ПРОКОПИЕВ ФИЛИПОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТАНЧЕВ АНГЕЛОВ

ДИНА МЛАДЕНОВА МИТОВА

ДИЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЕКАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА ДАМЯНОВА

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА КОСТОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА СИМОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦЕКОВА

ЕЛЕНА ТОШКОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОСКОВА МИТОВА

ЕЛЕНКА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИЗАБЕТ МАРИЯНОВА ТОДОРОВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕРМЕНКОВ

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА

ЗОРКА СОТИРОВА ПЕТРОВА

ЗОРНИЦА ВИОЛЕТОВА БОРИСОВА

ИВА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

ИВА СТАТКОВА ДИМИТРОВА

ИВАЙЛО БОЙЧЕВ СЕРАФИМОВ

ИВАЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

ИВАЛИНА ПЕТКОВА АНТОНОВА

ИВАН АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

ИВАН ВЕРКОВ ПЕТРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДАМЯНОВ ВАЧОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ИЛИЕВ ВАЧЕВ

ИВАН КОСТОВ ПЕТРОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ЛИЛОВ

ИВАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

ИВАН СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА СТАТКОВА

ИВАНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЛАЗАРОВА ВАКОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ЕВДЕНОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАКИЕВА

ИВАНКА НИКОЛОВА МИХАЛКОВА

ИВАНКА СЛАВЧОВА ПЕТКОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА

ИВЕТА КИРИЛОВА ВАЛЕНТИНОВА

ИВО АНГЕЛОВ САШОВ

ИЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ИЛИЯ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯ ЛАЗАРОВ КРУМОВ

ИЛИЯ МИТОВ ИВАНОВ

ИЛИЯ ХАРИТОНОВ МЛАДЕНОВ

ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ГЕНЧОВ

ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

ИНА МАРГАРИТОВА ИЛИЕВА

ИРЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИСУС ГИНКОВ ДИНЕВ

ЙОЛИТА ТОДОРОВА СЛАВЕЕВА

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН КИРОВ БОШОВ

ЙОРДАН МИТОВ МИХАЙЛОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА МАНЧЕВА МАНЧЕВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

КАЛИН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

КАЛИН БОРИСЛАВОВ ГЕНЧЕВ

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

КАЛИНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА

КАРАМФИЛА КРУМОВА АСЕНОВА

КАТИНКА ЛЮБЕНОВА КОСТАДИНОВА

КАТЯ ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА

КАТЯ НИКОЛОВА АФРИКАНОВА

КЕМАЛ МЛАДЕНОВ СИМОВ

КЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ

КИРИЛ СИМЕОНОВ МАНЧЕВ

КИРИЦА ТОШЕВА НЕНЧЕВА

КЛАВДИЯ ЗИНАИДОВА НАЙДЕНОВА

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ СИРЕНЯРСКИ

КОСТА ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ

КОСТО ВИОЛЕТОВ БОРИСОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОНЕВ

КРАСИМИР ЗАМФИРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР МЛАДЕНОВ СИМОВ

КРАСИМИРА НЕДКОВА МИТОВА

КРУМ ЛАЗАРОВ КРУМОВ

КРУМ ЛАЗАРОВ РАДКОВ

КРЪСТЮ НАЙДЕНОВ ИВАНОВ

ЛАЗАР ИЛИЕВ БОРИСОВ

ЛАТИНКА БЛАГОЕВА МАРИНОВА

ЛИДИЯ ПЕТРОВА МАРИНОВА

ЛИЛИ СТАНЧЕВА ПЕТКОВА

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

ЛИЛО ТОДОРОВ ЛИЛОВ

ЛИЛЯНА БАНОВА ЖИВКОВА

ЛИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ГЕНОВА

ЛИНКА ТАНЧЕВА АНДРОВА

ЛЮБОМИР ДАМЯНОВ ВАЧОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ БОГДАНОВ

ЛЮБОМИРА МАРИАНОВА ТОДОРОВА

ЛЮБЧО ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

МАЛВИНА ВЕНЕЛИНОВА ПЕТРОВА

МАЛИНА АВРАМОВА БОРИСОВА

МАЛИНА МИЛЧЕВА БОШОВА

МАРГА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА КОНСТАНТИНОВА ПЕТРОВА

МАРИАН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МАРИЕЛА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

МАРИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

МАРИН МИХАЙЛОВ МАРИНОВ

МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

МАРИН ТОНОВ РЕЗОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ АНДРОВА КОСТОВА

МАРИЯ БОГДАНОВА ДАМЯНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА

МАРИЯ ДАМЯНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ МАРИНОВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА АНТОВА

МАРИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

МАРИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИЯН ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

МАРИЯНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

МАРИЯНА СЛАВКОВА ТОДОРОВА

МАРИЯНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА

МАРТИН НЕЛЕВ ВАСИЛЕВ

МЕТОДИ БОРИСЛАВОВ САШОВ

МИГЛЕНА КОЛЬОВА СИРИНЯРСКА

МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА СИМОВА

МИЛА МАРИНОВА АТАНАСОВА

МИЛАН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА НАЙДЕНОВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

МИЛЧО АНГЕЛОВ АНДРОВ

МИЛЧО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ

МИРОСЛАВ МИЛЧЕВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ ТОДОРОВ

МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ЦВЕТАНОВА

МИТКА АНДРОВА АНДРОВА

МИТКО НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ

МИТРА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

МЛАДЕН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

МЛАДЕН НИКОЛОВ СИМОВ

МЛАДЕН ПЕТРОВ КОСТОВ

МЛАДЕНА АНГЕЛОВА ТАСКОВА

МЛАДЕНКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА

НАДЕЖДА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА ТОДОРОВА КОТОВА

НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА

НАДКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

НАДКА НАЙДЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

НАДЯ ПЕНКОВА ИЛИЕВА

НАЙДЕН ВАЛЕНТИНОВ НАЙДЕНОВ

НАЙДЕН ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВ

НАЙДЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ

НАЙДЕН ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ

НАНСИ СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

НАТАША БОРИСОВА НАЙДЕНОВА

НИКОЛА ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ СТАТКОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ АНДРОВ

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ СИМОВ

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СТАТКОВ ТОДОРОВ

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА МИТРОВА

НИКОЛИНА МИЛАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНА МИЛОТИНОВА ГРИГОРОВА

НИКОЛИНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИНА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА

НИКОЛИЦА КРУМОВА ЛАЗАРОВА

НИКОЛИЦА СЛАВЕЙКОВА ЛАЗАРОВА

НИНА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА

ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ЙОНЧЕВ

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА БОШОВА

ПАМИТА ДИМИТРОВА ПОПОВА

ПАОЛА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

ПЕНА ГЕОРГИЕВА АНДРОВА

ПЕНА ЙОРДАНОВА СТАТКОВА

ПЕНКА БОРИСОВА ВАЧОВА

ПЕНКА ИВАНОВА РЕЗОВА

ПЕНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕНКА КОСТАДИНОВА РЕЗОВА

ПЕНКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

ПЕНЧО ПЕТРОВ ДАМЯНОВ

ПЕПА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТКО АНТОНОВ БОГДАНОВ

ПЕТКО БОГДАНОВ ИЛИЕВ

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ИВАНОВ МИТОВ

ПЕТРА МИТОВА СУМЕРСКА

ПЕТРА МЛАДЕНОВА ПИРДОВА

ПЕТРА ТОДОРОВА КОСТОВА

ПЕТРАНА ИВАНОВА АНДРОВА

ПЕТРАНА ИЛИЕВА БОРИСОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР АНДРОВ МАРИНОВ

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ МИТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ

ПЕТЪР ТРИФОНОВ МИТОВ

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

ПЕТЯ БОРИСОВА НИКОЛОВА

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА КОСТОВА

ПЕТЯ САВОВА ЙОРДАНОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ДАМЯНОВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЖИВКОВ

ПЛАМЕНА СПАСОВА ГОЦОВСКА

ПЪРВОЛЕТА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

РАДОСЛАВА ИВОВА НЕНКОВА

РАЙНА АНДРОВА САЛТИРОВА

РАКИТА НИКОЛОВА ВАЧОВА

РАЛИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

РАНГЕЛ НАЙДЕНОВ РАДКОВ

РИЧЪРД СТОЯНОВ НАЧЕВ

РОСИЦА КРЪСТЕВА НАЙДЕНОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА МИТОВА

РОСИЦА НАЙДЕНОВА АНТОВА

РУМЕН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

РУСА АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА

САВКА АЛЕКСИЕВА КРЪСТЕВА

САНДА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ КАМЕНОВ

СЕРАФИМ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

СЕРГЕЙ БОРИСЛАВОВ ГЕНЧОВ

СЕРГЕЙ ГЕНЧОВ ДИМИТРОВ

СЛАВИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

СЛАВЯНКА КРЪСТЕВА ЛИЛОВА

СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

СНЕЖАНА СЛАВЕЙКОВА ДИМИТРОВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА СЛАВЧЕВА

СНЕЖАНА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА

СОФИЯ СЛАВИЕВА ДАМЯНОВА

СПАСКА ИВАНОВА ЙОРДАКИЕВА

СПАСКА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

СТАНИСЛАВ АЛЬОШЕВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ТОШКОВ СТАТКОВ

СТАНКА ПАНТАЛЕЕВА ПЕТКОВА

СТАНКА ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА

СТАНЧО ЙОРДАНОВ КОСТОВ

СТАТКО НИКОЛОВ РЕЗОВ

СТАТКО ТОДОРОВ ЕВДЕНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СУМЕРСКИ

СТЕФАН МИТОВ НАЙДЕНОВ

СТЕФКА ИВАНОВА ТОМОВА

СЪБОТИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

СЪВЕТКА МАКСИМОВА ТОДОРОВА

ТАНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ТАНЯ КОЛЬОВА ИВАНОВА

ТАНЯ СТРАХИЛОВА ПЕТРОВА

ТАНЯ ТАНЧЕВА АНГЕЛОВА

ТАСА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА

ТАТЯНА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА

ТАТЯНА ПЪРВАНОВА АНГЕЛОВА

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ТИХОМИР ЛЮБОМИРОВ ДАМЯНОВ

ТИХОМИР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ТИХОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

ТОДОР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ТОДОР БЕШКОВ АНГЕЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР МИЛАНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ПАВЛОВ ПАНКОВ

ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТРОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ

ТОДОРИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ТОДОРИЦА МАРКОВА НАЙДЕНОВА

ТОДОРИЦА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА

ТОДОРИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА СЪБОТИНОВА КИРИЛОВА

ТОМИСЛАВ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ТОШКО ЛЮБЧОВ ТОДОРОВ

ТОШКО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

ТОШКО СТАТКОВ ТОДОРОВ

ТРИФОН ВИТАНОВ ГЕОРГИЕВ

ТЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ФРАНЧЕСКА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА

ХАРАЛАМПИ ТРОЯНОВ ТОДОРОВ

ХАРИ ЛЮБЧОВ ТОДОРОВ

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА ЕФТИМОВА НАЧКОВА

ХРИСТИНА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА ДАМЯНОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ГИНКОВ ДИНЕВ

ХРИСТО ЦВЕТКОВ СУМЕРСКИ

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ВАЧОВ

ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ РЕЗОВ

ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ АНДРОВ

ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ГОРАНОВ

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНА МАРИНОВА ГРЪБЛЕВА

ЦВЕТАНА МИРОНОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТАНА МИТОВА НАЙДЕНОВА

ЦВЕТАНА МИТРОФАНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА

ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНА ФИЛИПОВА ЙОРДАКИЕВА

ЦВЕТАНА ХРИСТОВА СУМЕРСКА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА МИТОВА

ЦВЕТАНКА КУНОВА СИРЕНЯРСКА

ЦВЕТЕЛИНА АЛЬОШЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА МИЛОВОЕВА

ЦВЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ

ЦВЕТОМИР КИРИЛОВ МАНЧОВСКИ

ЦЕНИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ ИВАНОВ

ЦОНА КАЛЕВА ЦВЕТКОВА

ЦОНА МИКОВА ПЕТРОВА

ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ НАЙДЕНОВ

ЮЛИЯН МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ

ЮРИ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯВОР КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ

ЯВОР ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ

ЯНКА БЕШКОВА ДАВИДОВА

ЯНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

ЯНКА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА

ЯСЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ


Кмет: ДИЛЯН ДИМИТРОВ

Секретар на община: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница