Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)страница1/6
Дата21.09.2017
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЗАМЕСТНИК - ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ (чл. 3, т.7 от ЗПУКИ)
ред

име, презиме фамилия


дата на

избор/назначаване

Област

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Георги Славчев Баханов

От вст. в длъжност

Област Благоевград

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.2

Бисер Николов Михайлов

От вст. в длъжност

Област Благоевград

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.3

Сашо Киров Данков

От вст. в длъжност

Област Ловеч

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.4

Пламен Красимиров Огнянов

От вст. в длъжност

Област Ловеч

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.5

Тодора Димитрова Цонева

От вст. в длъжност

Област Силистра

02.09.2009 г.

02.09.2009 г.

02.09.2009 г.6

Денка Димитрова Михайлова

От вст. в длъжност

Област Силистра

02.09.2009 г.

02.09.2009 г.

02.09.2009 г.7

Асен Славчев Тюрдиев

От вст. в длъжност

Област Кърджали

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.8

Есат Сюлейман Садък

От вст. в длъжност

Област Кърджали

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.9

Иван Петров Григоров

От вст. в длъжност

Област Русе

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

30.09.2009 г.
18.02.2010 г.

18.02.2010 г.

18.02.2010 г.

10

Петър Иванов Даскалов

От вст. в длъжност

Област Русе

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

30.09.2009 г.
11

Бойко Владимиров Балтаков

От вст. в длъжност

Област Плевен

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.12

Тошко Борисов Гетов

От вст. в длъжност

Област Плевен

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.

28.08.2009 г.13

Тодор Йорданов Георгиев

От вст. в длъжност

Област Добрич

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

14.09.2009 г.
14

Катя Петрова Ганова

От вст. в длъжност

Област Добрич

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.15

Радослав Людмилов Йорданов

От вст. в длъжност

Област Перник

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

09.02.2010 г., 20.12.2010 г.
16

Георги Тодоров Шарлачки

От вст. в длъжност

Област Перник

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

15.12.2008г., 04.09.2009 г.17

Изабела Христова Чорбаджиева

От вст. в длъжност

Област Велико Търново

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.18

Любомира Симеонова Попова

От вст. в длъжност

Област Велико Търново

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.19

Даниела Рашова Годинова

От вст. в длъжност

Област Кюстендил

07.09.2009 г.

07.09.2009 г.

07.09.2009 г.20

Пейчо Динев Пейчев

От вст. в длъжност

Област Сливен

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.21

Христо Живков Карабекиров

От вст. в длъжност

Област Сливен

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.22

Росица Иванова Тодорова

От вст. в длъжност

Софийска област

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.23

Мартин Владимиров Тинчев

От вст. в длъжност

Софийска област

10.09.2009 г.

10.09.2009 г.

10.09.2009 г.24

Мария Николова Кунина

От вст. в длъжност

Софийска област

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.

08.09.2009 г.25

Ивайло Бориславов Алексиев

От вст. в длъжност

Област Монтана

09.09.2009 г.

09.09.2009 г.

09.09.2009 г.26

Димитринка Замфирова Каменова

От вст. в длъжност

Област Монтана

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.27

Галина Милкова Георгиева-Маринова

От вст. в длъжност

Област Разград

10.09.2009 г.

10.09.2009 г. , 01.02.2010 г.

10.09.2009 г., 01.02.2010г.28

Дилбер Мехмед Мехмедали

От вст. в длъжност

Област Шумен

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.

31.08.2009 г.29

Д-р Емилия Станчева Методиева

От вст. в длъжност

Област Шумен

07.09.2009 г.

07.09.2009 г.

07.09.2009 г.

04.02.2010 г.
30

Славчо Илиев Славов

От вст. в длъжност

Област Варна

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.31

Николай Георгиев Няголов

От вст. в длъжност

Област Варна

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.32

Елка Викторова Георгиева

От вст. в длъжност

Област Видин

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.33

Любомир Кирилов Низамов

От вст. в длъжност

Област Видин

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.34

Валентин Илиев Литов

От вст. в длъжност

Област Враца

14.09.2009 г.

14.09.2009 г.

14.09.2009 г.35

Цветелина Бориславова Теофилова

От вст. в длъжност

Област Враца

17.09.2009 г.

17.09.2009 г.

17.09.2009 г.36

Дафинка Аспарухова Семерджиева

От вст. в длъжност

Област Пазарджик

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.37

Ваня Евгениева Минкова

От вст. в длъжност

Област Пазарджик

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.

20.10.2009 г., 19.04.2012 г.38


Розалин Петков Петков

От вст. в длъжност

Област Пловдив

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.

03.09.2009 г.39

Пламен Пенчев Недков

От вст. в длъжност

Област Габрово

11.09.2009 г.

11.09.2009 г.

11.09.2009 г.

18.11.2009 г.
40

Нели Радославова Кадиева

От вст. в длъжност

Област Ямбол

02.09.2009 г.

02.09.2009 г.-

02.09.2009 г.

05.05.2010 г.
41

Димитър Ангелов Иванов

От вст. в длъжност

Област Ямбол

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

02.10.2009 г., 23.10.2009 г.
42

Недялко Живков Славов

От вст. в длъжност

Област Смолян

30.09.2009 г.

30 09 2009 г.

30.09.2009 г.43

Чавдар Недков Фурлански

От вст. в длъжност

Област Смолян

28.09.2009 г.

28.09.2009 г.

28.09.2009 г.44

Милко Антонов Младенов

От вст. в длъжност

Област София

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.45

Живка Любомирова Такева-Първанова

От вст. в длъжност

Област София

29.09.2009 г.

29.09.2009 г.

29.09.2009 г.46

Златина Манолова Касърова-Дукова

От вст. в длъжност

Област Бургас

07.09.2009 г.

07.09.2009 г. 09.09.2009 г. 01.02.2010 г. 02.02.2010 г. 06.10.2009 г.

05.01.2010 г.07.09.2009 г., 09.09.2009г. 04.01.2010 г. 10.03.2010 г.

11.02.2010 г. 15.04.2010 г., 01.06.2010 г., 16.07.2010 г. 19.07.2010 г.
47

Златко Тодоров Димитров

От вст. в длъжност

Област Бургас

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.03.2010 г. 19.05.2010 г., 18.05.2010 г. 30.11.2011 г.
48

Елка Иванова Станчева

От вст. в длъжност

Област Търговище

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.49

Николай Дечев Дяков

От вст. в длъжност

Област Търговище

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.

05.10.2009 г.50

Димитър Атанасов Драчев

От вст. в длъжност

Област Стара Загора

07.10.2009 г.

07.10.2009 г.

07.10.2009 г.51

Николай Кирилов Нанов

От вст. в длъжност

Област Хасково

06.10.2009 г.

06.10.2009 г.

06.10.2009 г.52

Румяна Емилова Ватралова-Въчева

От вст. в длъжност

Област Хасково

06.10.2009 г.

06.10.2009 г.

06.10.2009 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница