Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрациятастраница1/5
Дата01.01.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5
ЧАСТ ПЕТА

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕГИАЛНИ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА (чл. 3, т. 17)
ред

име и фамилия


дата на

избор/ назначаване

Орган по чл. 19, ал. 4

от Закона за администрацията

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Георги Георгиев Костов

От вст. в длъжност

Председател, ДАГ

04.08.2009 г.

04.08.2009 г.

04.08.2009 г.2

Станимир Димитров Пеев

От вст. в длъжност

Председател, ДАДРВВЗ

26.08.2009 г.

26.08.2009 г.

26.08.2009 г.3

Гълъб Спасов Дончев

От вст. в длъжност

Зам.председател ДАДРВВЗ

04.09.2009 г.

04.09.2009 г.

04.09.2009 г. 07.09.2009 г. във връзка с чл.14 от ЗПРКИ4

Георги Петров Бакалов

От вст. в длъжност

Председател, ДАА

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.

02.10.2009 г.5

Даниел Златилов Хаджиев

От вст. в длъжност

Зам.председател, ДАА

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.

01.09.2009 г.6

Димитър Аспарухов Иванов

30.07.2009 г.

Изпълнителен директор, НАПИ

30.07.2009 г.
Подадена дек.но без дата7

Божидар Ангелов Йотов

30.07.2009 г.

Зам.изпълнителен директор,НАПИ

30.07.2009 г.
Подадена дек.но без дата8

Орлин Вилхелм Иванов

От вст. в длъжност

Зам.изпълнителен директор,АП

23.09.2009 г.

22.12.2009 г.

23.09.2009 г.9

Надя Рабхат Шабани-Панова

2.10.2009 г.Председател, ДАЗД

14.10.2009 г.

14.10.2009 г. 30.11.2009 г.-1бр.приложение за отстраняване на несъвместимост; пощ.клеймо от 30.11.2009г. , нова от 16.02.2010г.

14.10.2009 г. нова от 16.02.2010г. вх.в делов. №02.01-8 16.02.2010г.10

Пламен Димитров Георгиев

02.10.2009 г.

Зам.председател, ДАА

12.10.2009 г.

12.10.2009 г.

12.10.2009 г.

06.11.2009 г.- 3бр.приложения, 10.11.2009 г. 11л.приложения, 26.11.2009 г.

12.02.2010г. вх.в делов. № 02.01-8 17.02.2010г.

11

Анжела Тонева Райкова

16.09.2009 г.

Член, ДКЕВР

02.10.2009 г.,
02.10.2009 г.,04.11.2010 г.

04.11.2010 г.

08.11.2010 г.

08.11.2010 г.12

Ангел Георгиев Семерджиев

23.09.2009 г.

Председател, ДКЕВР

23.10.2009 г.

23.10.2009 г.

23.10.2009 г.04.11.2010 г.

04.11.2010 г.

10.11.2010 г.

10.11.2010 г.13

Ангел Димитров Ангелов

От вст. в длъжност

Председател, ДАМТН

30.12.2009 г.

30.12.2009 г.

30.12.2009 г.

29.01.2010 г. Вх.в делов. 02.02.2010 г.- №02.01-8, нова от 15.06.2010 г.
14

Калин Ангелов Каменов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАЗД

06.01.2010 г.

06.01.2010 г.

06.01.2010 г.15

Гаврил Методиев Митов

От вст. в длъжност

Изп.директор, НКЖФ

15.01.2009 г.
15.01.2009г., 08.01.2010 г.16

Тодор Костадинов Николов

От вст.в длъжност

Изп.директор, Агенция за приватизация

21.04.2009 г.
21.04.2009 г.17

Димитър Станимиров Дойчинов

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за приватизация

20.01.2009 г.
20.01.2009г., 29.04.2009 г.- нова18

Сабри Галиб Сабри

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за приватизация

27.01.2009 г.
27.01.2009г.,28.04.2009 г.- нова19

Атанаска Колева Бозова

От вст.в длъжност

Изп.директор, Агенция за следприватизац. Контрол

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.20

Соня Тодорова Георгиева

От вст.в длъжност

Зам.изп.директор, Агенция за следприватизац. Контрол

19.01.2009 г.
19.01.2009 г.21

Мустафа Сали Карадайъ

От вст.в длъжност

Агенция за следприватизац. Контрол

19.01.2009 г.
19.01.2009 г.22

Сергей Кирилов Цочев

От вст.в длъжност

Председател, Агенция за ядрено регулиране

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.23

Борислав Кирилов Станимиров

От вст.в длъжност

Зам.председател, Агенция за ядрено регулиране

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.24

Лъчезар Крумов Костов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Агенция за ядрено регулиране

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.25

Катерин Стефанов Катеринов

От вст.в длъжност

Председател, Български институт по метрология

14.01.2009 г.

14.01.2009 г.
14.01.2009 г.
26

Боряна Евлогиева Бужашка

От вст.в длъжност

Председател, ДА „Архиви”

28.01.2009 г.
28.01.2009 г. Вх.в делов. 02.02.2009 г.27

Лидия Асенова Букарева

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА”Архиви”

27.01.2009 г.
27.01.2009 г. Вх.в делов. 04.02.2009 г.28

Димитър Огнянов Владимиров

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за бежанци

15.01.2009 г.
15.01.2009 г.29

Светослав Колев Мичев

От вст.в длъжност

Председател, ДА за бежанците

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.30

Красимир Руменов Косатев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за бежанци

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.31

Димитър Николов Димитров

От вст.в длъжност

Председател, ДАБЧ

09.07.2009 г.
09.07.2009 г.32

Йордан Дойчев Янев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДА за българите в чужбина

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.
33

Стефан Илиев Юруков

От вст. в длъжност

Председател, Държавна агенция по горите

16.01.2009 г.
16.01.2009 г.34

Йордан Радославов Радославов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

15.01.2009 г.
15.01.2009 г.35

Росен Савов Попсавов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.36

Илия Боянов Симеонов

От вст.в длъжност

Зам.председател, Държавна агенция по горите

14.01.2009 г.
14.01.2009 г.37

Ширин Хасан Местан

От вст.в длъжност

Председател, ДАЗД

24.04.2009 г.

24.04.2009г.

24.04.2009 г.38

Христо Цветанов Монов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАЗД

Вх.в делов. 24.04.2009 г.

Вх.в.делов. 24.04.2009 г.

Вх.в.делов. 24.04.2009 г.39

Николай Ангелов Буршуков

От вст.в длъжност

Председател, ДА”ДРВВЗ”

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

23.01.2009 г

07.01.2009 г.
40

Чавдар Янков Христозов

От вст. в длъжност

Зам.председател, ДА”ДРВВЗ”

07.01.2009 г.

07.01.2009 г.

22.01.2009 г.

07.01.2009 г.
41

Красимир Йорданов Симонски

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.42

Димитър Станчев Станчев

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.43

Стойчо Недялков Стойков

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАИТС

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.
44

Пламен Иванов Вачков

От вст.в длъжност

Председател, ДАИТС

30.01.2009 г.
30.01.2009 г.
30.01.2009 г.

45

Весела Николаева Лечева

От вст.в длъжност

Председател, ДАМС

24.03.2009 г.
24.03.2009 г.- 2броя46

Ихсан Халил Хаккъ

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.
47

Веселин Желязков Маргаритов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.

29.01.2009 г.
48

Михаил Стефанов Балабанов

От вст.в длъжност

Зам.председател, ДАМС

Получ.на 03.01.2009 г.

Получ.на 03.01.2009 г.

Получ.на 03.01.2009 г.49

Петко Гаврилов Сертов

От вст.в длъжност

Председател, ДА”Национална сигурност”

30.01.2009 г.
30.01.2009 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница